Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Josef Dobrovský

Téma prezentace: Josef Dobrovský
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Domous
 


 
Popis materiálu:
Prezentace obsahuje základní informace o tom, kdo to vlastně byl Josef Dobrovský. Nechybí stručný popis jeho zajímavého života a nejznámější díla.
 
Osnova:

 • JOSEF DOBROVSKÝ
 • Národní obrození
 • Kdo vlastně byl:
 • Český vědec, filolog, historik, zakladatel slavistiky
 • Narozen 17.8.1753 v maďarských Ďarmotech
 • Zemřel 6. 1.1829 ve věku 75 let v Brně
 • byl největší postavou českého osvícenství a počátků národního obrození, jak napsal T. G. Masaryk – „první světový Čech nové doby

 

 • Život
 • Vyrůstal v německém prostředí v Horšovském Týně.
 • Česky se naučil na gymnáziu v Německém Brodě a Klatovech.
 • V letech 1769-71 se přihlásil na studium filozofie do Prahy.
 • Rok studovalteologii → ředitel kněžského semináře a vychovatel v rodinách šlechticů.
 • Studoval nejstarší dějiny, psal latinsky a německy, ale blíže měl k Čechám.
 • Až na konci života napsal pár statí česky.

 

 • Byl obhájcem svobody myšlení a vědeckého úsudku a také nesmlouvavým kritikem.
 • Neuznával předsudky a legendy tehdejšího náboženského života, přesto byl hluboce věřícím člověkem.
 • r. 1789se stal rektorem generálního semináře na Hradisku u Olomouce.
 • Semináře zajišťovaly výchovu kněží.
 • V lednu 1791 se Dobrovský vrátil do Prahy →přezdívka „modrý abbé“.

 

 • Již v 80. letech působil v Soukromé společnosti nauk.
 • V roce 1784 pomáhal zakládat Českou
  (resp. Královskou) společnost nauk a v roce1818 Národní muzeum.
 • Dobrovský měl vliv na mladou generaci osvícenců.
 • Jeho žákem se stal František Palacký a filologii u něj studoval i Václav Hanka.

 

 • V roce 1828 přijel do Brna studovat ve zdejších knihovnách.
 • Onemocněl a během hospitalizace v klášteře Milosrdných bratří zde 6. ledna 1829 zemřel.
 • Byl největší postavou českého osvícenství a počátků národního obrození.
 • Nejvýznamnější díla
 • Dějiny české řeči a literatury → zde popisuje vývoj jazyka a dějiny české literatury.
 • Podrobná mluvnice jazyka českého → vysvětlil celý systém jazyka a formuloval jeho pravidla.
 • Základy jazyka staroslověnského→ tímto dílem se stal Dobrovský zakladatelem slavistiky, která měla velký význam v tom, že poznávání slovanských kultur zvyšovalo národní sebevědomí.