Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Elejská škola

Téma prezentace: Elejská škola
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Lunnkas
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace se týká občanské nauky (respektive filozofie). Primární účel prezentace tkvěl v doplnění výuky ve škole. Z prezentace jsem vymazal své jméno, protože nemám zapotřebí být uveřejněn pod svým pravým jménem. Práce jsem se snažil na základě dostupných zdrojů zpracovat co nejkvalitněji.
 
Osnova:
—Elejská škola
—Xenofanés z Kolofónu
—bohové nemají podobu a vlastnosti lidí
—víra v existenci jednoho boha (neomezený, nehybný, nehmotný, nepodobný smrtelníkům)
—bůh i svět jsou totéž, působí silou svých myšlenek, (nemožnost si představit boha)
—popírá pohyb
—Parmenidés z Eleje
—existence jediného jsoucna = bytí
—bytí = věčné, stálé, neměnné, nevzniká ani nezaniká
—myslit a být je totéž
—nebytí v rámci bytí neexistuje
—znát pravdu = potřeba řídit se logikou rozumu a nikoli smyslovým zdáním
—smyslové poznání = zdání a domněnky jsou zavádějící
—neprobíhá žádný vývoj, pohyb, změna
—popírá existenci prázdného pohybu a prostoru
—Zénón z Eleje
—vytvořil tzv. aporie
—aporie = slovní hříčka, tvrzení, filosofická otázka, která má dokázat neměnnost pohybu
— „Achilles a želva“
—„půlení“
—„letící šíp“
—s rozvojem matematiky → popření aporií
—„Achilles a želva“
—Achilles = nejrychlejší atlet
—želva = pomalé zvíře
—želva – po uplynutí jakéhokoli časového okamžiku ujde takovou vzdálenost, která se nikdy nebude rovnat nule
—Achilles – želvu nikdy nedohoní, protože vzdálenost, která jej bude oddělovat od želvy, se nikdy nebude rovnat nule
—platí pravidlo  nutnosti překonání poloviční vzdálenosti
—„půlení“
—tzv. dichotomie – postup myšlení
—bod A a B → těleso prochází určitou vzdálenost z bodu A do B → musí nejdřív projít 1/2 této vzdálenosti → aby prošlo touto polovinou → musí nejdřív projít polovinou této poloviny → tak to jde až do nekonečna → výsledek je, že těleso nemůže přejít z bodu A do bodu B, nemůže dokonce ani opustit výchozí bod A
—„letící šíp“
—šíp letí → pohybuje se v prostoru → v každém okamžiku letu šíp zabírá prostor, který se rovná jeho délce = je v hranicích tohoto prostoru → v něm je nehybný → letící šíp se nepohybuje
—Použité zdroje
—http://obcanska-nauka.studentske.cz/2008/04/elejsk-kola.html
—http://obcanska-nauka.studentske.cz/2008/07/elejsk-kola.html
—http://trpitele.blog.cz/rubrika/zsv
—http://cs.wikipedia.org/wiki/Elejsk%C3%A1_%C5%A1kola
—http://wilhemina.wordpress.com/2009/11/25/predsokratovska-filosofie-2/
—www.gymkvary.cz/sites/default/files/field_page…/elejskaskola.ppt