Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Elejská škola

Téma prezentace: Elejská škola

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Lunnkas

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace se týká občanské nauky (respektive filozofie). Primární účel prezentace tkvěl v doplnění výuky ve škole. Z prezentace jsem vymazal své jméno, protože nemám zapotřebí být uveřejněn pod svým pravým jménem. Práce jsem se snažil na základě dostupných zdrojů zpracovat co nejkvalitněji.

 

Osnova:

—Elejská škola

—Xenofanés z Kolofónu

—bohové nemají podobu a vlastnosti lidí

—víra v existenci jednoho boha (neomezený, nehybný, nehmotný, nepodobný smrtelníkům)

—bůh i svět jsou totéž, působí silou svých myšlenek, (nemožnost si představit boha)

—popírá pohyb

—Parmenidés z Eleje

—existence jediného jsoucna = bytí

—bytí = věčné, stálé, neměnné, nevzniká ani nezaniká

—myslit a být je totéž

—nebytí v rámci bytí neexistuje

—znát pravdu = potřeba řídit se logikou rozumu a nikoli smyslovým zdáním

—smyslové poznání = zdání a domněnky jsou zavádějící

—neprobíhá žádný vývoj, pohyb, změna

—popírá existenci prázdného pohybu a prostoru

—Zénón z Eleje

—vytvořil tzv. aporie

—aporie = slovní hříčka, tvrzení, filosofická otázka, která má dokázat neměnnost pohybu

— „Achilles a želva“

—„půlení“

—„letící šíp“

—s rozvojem matematiky → popření aporií

—„Achilles a želva“

—Achilles = nejrychlejší atlet

—želva = pomalé zvíře

—želva – po uplynutí jakéhokoli časového okamžiku ujde takovou vzdálenost, která se nikdy nebude rovnat nule

—Achilles – želvu nikdy nedohoní, protože vzdálenost, která jej bude oddělovat od želvy, se nikdy nebude rovnat nule

—platí pravidlo  nutnosti překonání poloviční vzdálenosti

—„půlení“

—tzv. dichotomie – postup myšlení

—bod A a B → těleso prochází určitou vzdálenost z bodu A do B → musí nejdřív projít 1/2 této vzdálenosti → aby prošlo touto polovinou → musí nejdřív projít polovinou této poloviny → tak to jde až do nekonečna → výsledek je, že těleso nemůže přejít z bodu A do bodu B, nemůže dokonce ani opustit výchozí bod A

—„letící šíp“

—šíp letí → pohybuje se v prostoru → v každém okamžiku letu šíp zabírá prostor, který se rovná jeho délce = je v hranicích tohoto prostoru → v něm je nehybný → letící šíp se nepohybuje

—Použité zdroje

—http://obcanska-nauka.studentske.cz/2008/04/elejsk-kola.html

—http://obcanska-nauka.studentske.cz/2008/07/elejsk-kola.html

—http://trpitele.blog.cz/rubrika/zsv

—http://cs.wikipedia.org/wiki/Elejsk%C3%A1_%C5%A1kola

—http://wilhemina.wordpress.com/2009/11/25/predsokratovska-filosofie-2/

—www.gymkvary.cz/sites/default/files/field_page…/elejskaskola.ppt