Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Stoicismus

Téma prezentace: Stoicismus
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): ppalip
 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [303.71 KB]


 
Popis materiálu:
Prezentace na stoicismus, která obsahuje například následující informace: zakladatelé, původ slova, myšlenková východiska, výroky.
 
Osnova:
Stoicismus
filozofický směr
založen Zenonem z Kitia – 3. st. př. n. l.
nejdůležitější směr helénské filozofie
z kořenů učení kynického
zabývali se vztahem mezi kosmickým determinismem a lidskou svobodou
 
Původ slova
stoa poikilé ( stoa – sloup, poikilos – barevný)
těžiště filosofie je v její etice
srovnávali poměr částí filozofie: Logika je skořápka, fyzika je bílek a etika je žloutek
Logika – učí správnému myšlení a jasnému vyjadřování
Fyzika – učení o bytí a světových zákonech
Etika – mravní život je založen na spravedlnosti, cílem je blaženost
mravnost – žití v souladu s přírodou
 
Vývojové etapy a představitelé
3 etapy
Starší stoa – Zénon z Zitia
– Chrýsippos ze Soloi
– Kleanthés
Střední stoa – Panaitios
– Poseidónios
Mladší stoa – Luccius Annaeus Seneca
– Epiktétos
– Marcus Aurelius
 
Myšlenková východiska
vše se „točí“ kolem imperativu – žij ctnostně!
atributy ctnostného života – rozumnost, uměřenost, spravedlnost, statečnost. Vše ostatní je zbytečné (bohatství, sláva ale i zdraví)
cílem života je vyrovnání se skutečností, duševní klid
Bůh je pro ně světlo, tvůrčí oheň, původce všeho dění
existují pro ně dva druhy lidí – stoici a blázni
nezávisí hodnota života na bohatství a chudobě,
zdraví a nemoci, úspěchu a neúspěchu, životu a smrti
„Chtějícího osud vede, nechtějícího vleče“.
 
Významné výroky a citáty stoiků
Epiktétos
„Nechtěj, co není, a chtěj, co je, a budeš spokojen.“
„Nikdy o ničem neříkej: ztratil jsem, nýbrž vrátil jsem.“
Seneca
„Lidštější je životu se vysmívat než nad ním bědovat.“
„Žít znamená bojovat!“
Marcus Aurelius
„Jak směšným cizincem je ve světě ten, kdo se diví
kterékoli události v životě!“
 
Zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stoicismus
http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1939
http://mechatronik.blog.cz/0711/stoicismus