Stoicismus

Téma prezentace: Stoicismus

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): ppalip

 

 

Popis materiálu:

Prezentace na stoicismus, která obsahuje například následující informace: zakladatelé, původ slova, myšlenková východiska, výroky.

 

Osnova:

Stoicismus

filozofický směr
založen Zenonem z Kitia – 3. st. př. n. l.
nejdůležitější směr helénské filozofie
z kořenů učení kynického
zabývali se vztahem mezi kosmickým determinismem a lidskou svobodou

 

Původ slova
stoa poikilé ( stoa – sloup, poikilos – barevný)
těžiště filosofie je v její etice
srovnávali poměr částí filozofie: Logika je skořápka, fyzika je bílek a etika je žloutek
Logika – učí správnému myšlení a jasnému vyjadřování
Fyzika – učení o bytí a světových zákonech
Etika – mravní život je založen na spravedlnosti, cílem je blaženost
mravnost – žití v souladu s přírodou

 

Vývojové etapy a představitelé
3 etapy
Starší stoa – Zénon z Zitia
– Chrýsippos ze Soloi
– Kleanthés

Střední stoa – Panaitios
– Poseidónios

Mladší stoa – Luccius Annaeus Seneca
– Epiktétos
– Marcus Aurelius

 

Myšlenková východiska
vše se „točí“ kolem imperativu – žij ctnostně!
atributy ctnostného života – rozumnost, uměřenost, spravedlnost, statečnost. Vše ostatní je zbytečné (bohatství, sláva ale i zdraví)
cílem života je vyrovnání se skutečností, duševní klid
Bůh je pro ně světlo, tvůrčí oheň, původce všeho dění
existují pro ně dva druhy lidí – stoici a blázni
nezávisí hodnota života na bohatství a chudobě,
zdraví a nemoci, úspěchu a neúspěchu, životu a smrti
„Chtějícího osud vede, nechtějícího vleče“.

 

Významné výroky a citáty stoiků
Epiktétos
„Nechtěj, co není, a chtěj, co je, a budeš spokojen.“
„Nikdy o ničem neříkej: ztratil jsem, nýbrž vrátil jsem.“
Seneca
„Lidštější je životu se vysmívat než nad ním bědovat.“
„Žít znamená bojovat!“
Marcus Aurelius
„Jak směšným cizincem je ve světě ten, kdo se diví
kterékoli události v životě!“

 

Zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stoicismus
http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1939
http://mechatronik.blog.cz/0711/stoicismus