Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Druhoústí živočichové

Téma prezentace: Druhoústí živočichové
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Daniela
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace na téma druhoústí živočichové obsahuje: ostnokožci, polostrunatci, strunatci …dělení, zástupci….
 
Osnova:
DRUHOÚSTÍ ŽIVOČICHOVÉ
Daniela Kafková C4B
Ontogenetický vývoj
Ontogeneze= vývoj jedince
Nepřímý vývoj – přes larvu
Přímý vývoj
Splynutí spermie a vajíčka->zygota->rýhování (morula, blastula, gastrula, neurula-vzniká vchlipováním ektodermu)
Rýhování vajíčka
OSTNOKOŽCI
Stará, slepá větev, vznik v prvohorách
Paprsčitá souměrnost
Mořští zástupci
Velice primitivní
Vývojová regrese=vývoj přes larvu (dokonalejší než dospělec)
NS – radiální
Ambulakrální soustava = soustava vodních cév
hydrolymfa->voda ( budoucí krev )
Schopnost autotomie a regenerace
Tělo pokryto vápenatými schránkami nebo ostny
Zástupci
zástupci
POLOSTRUNATCI
Mořští
Rozdělují se :  -křídložábří : přisedlí
-žaludovci : pohyblivé
Typické znaky: vznik notochord (vychlípenina   hltanu)  – vyztužení přední části těla
7 žaberních štěrbin – proděravění hltanu –   dýchání
NS – hřbetní nervový pruh, trubicovitá
Hltan => trávicí soustava a dýchací soustava => předchůdce chordy
Zástupci
STRUNATCI
Tělo tvořeno:  tři zárodečné listy: ektoderm, entoderm a mezoderm
coelom=druhotná dutina tělní
Bilatelární souměrnost: dvoustranně souměrní (příď  a záď)
Vytvářejí chordu:   – opora těla
– leží pod nervovou a nad trávicí soustavou
– vznik z hltanu – entodermálního původu
NS – trubicovitá
CS – uzavřená, nemají srdce
RS – gonochoristé
TS – trubicovitá
(TS a DS jsou z entodermu)
Podkmeny
Pláštěnci
Kopinatci
Obratlovci
Kopinatci
Vývojově významní
Nemají mozek, jen míchu
Celý život mají chordu a nervovou trubici
Tělo zploštělé, bez končetin
CS – uzavřená, žíly
DS – celý povrch těla + žaberní štěrbiny
NS – jen mícha
RS – gonochoristé, až 25 gonád, vnější oplození, vývoj přes larvu
Noční aktivita
Mikrofág – filtruje plankton
Zástupci: