Druhoústí živočichové

Téma prezentace: Druhoústí živočichové

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Daniela

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace na téma druhoústí živočichové obsahuje: ostnokožci, polostrunatci, strunatci …dělení, zástupci….

 

Osnova:

DRUHOÚSTÍ ŽIVOČICHOVÉ

Daniela Kafková C4B

Ontogenetický vývoj

Ontogeneze= vývoj jedince

Nepřímý vývoj – přes larvu

Přímý vývoj

Splynutí spermie a vajíčka->zygota->rýhování (morula, blastula, gastrula, neurula-vzniká vchlipováním ektodermu)

Rýhování vajíčka

OSTNOKOŽCI

Stará, slepá větev, vznik v prvohorách

Paprsčitá souměrnost

Mořští zástupci

Velice primitivní

Vývojová regrese=vývoj přes larvu (dokonalejší než dospělec)

NS – radiální

Ambulakrální soustava = soustava vodních cév

hydrolymfa->voda ( budoucí krev )

Schopnost autotomie a regenerace

Tělo pokryto vápenatými schránkami nebo ostny

Zástupci

zástupci

POLOSTRUNATCI

Mořští

Rozdělují se :  -křídložábří : přisedlí

-žaludovci : pohyblivé

Typické znaky: vznik notochord (vychlípenina   hltanu)  – vyztužení přední části těla

7 žaberních štěrbin – proděravění hltanu –   dýchání

NS – hřbetní nervový pruh, trubicovitá

Hltan => trávicí soustava a dýchací soustava => předchůdce chordy

Zástupci

STRUNATCI

Tělo tvořeno:  tři zárodečné listy: ektoderm, entoderm a mezoderm

coelom=druhotná dutina tělní

Bilatelární souměrnost: dvoustranně souměrní (příď  a záď)

Vytvářejí chordu:   – opora těla

– leží pod nervovou a nad trávicí soustavou

– vznik z hltanu – entodermálního původu

NS – trubicovitá

CS – uzavřená, nemají srdce

RS – gonochoristé

TS – trubicovitá

(TS a DS jsou z entodermu)

Podkmeny

Pláštěnci

Kopinatci

Obratlovci

Kopinatci

Vývojově významní

Nemají mozek, jen míchu

Celý život mají chordu a nervovou trubici

Tělo zploštělé, bez končetin

CS – uzavřená, žíly

DS – celý povrch těla + žaberní štěrbiny

NS – jen mícha

RS – gonochoristé, až 25 gonád, vnější oplození, vývoj přes larvu

Noční aktivita

Mikrofág – filtruje plankton

Zástupci: