Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Drogy a protidrogová prevence

Téma prezentace: Drogy a protidrogová prevence
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): jg123
 


 
Popis materiálu:

Prezentace zabývající se základním pojmem droga a důvody užívání drog. Později se zabývá dělením drog a stručnou charakteristikou, příznaky a důsledky užívání těch nejznámějších drog. V prezentaci je orientačně uveden i ceník nejužívanějších drog. V závěru se prezentace zaobírá protidrogovou prevencí – její definicí a dělením.

 
Osnova:
Droga = psychotropní látka

 • = chemická látka působící na centrální NS, kde mění mozkové fce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování
 • drogy se staly součástí naší kultury v pol. 20. Stol.
 • rozšířily se v 60. letech díky hudbě a masmédiím
 • nejčastěji užívanou nelegální drogou je marihuana (60% mladistvých)
 • způsobují příjemné (euforie) nebo výhodné (zvýšená pozornost) změny ve vědomí, proto je většina drog návykových

 
Důvody užívání

 • zapadnout do kolektivu
 • uniknout od reality, odpočinout si
 • vzbouřit se
 • experimentovat
 • vytvořit si vlastní identitu
 • zlepšit fyzický výkon
 • léčit nemoc
 • zlepšit smyslovou zkušenost a rozkoš
 • napomáhat náboženským praktikám

 
Základní dělení

 • Alkohol, nikotin
 • Drogy z konopí (kanabinoidy) – marihuana, hašiš
 • Opiáty – opium, heroin, morphium, kodein, braun
 • Stimulanty – metamfetamin (pervitin), kokain, crack
 • Halucinogeny – LSD, extáze, lysohlávky
 • Organická rozpouštědla – toluen, plyn, barvy, ředidla

 
Alkohol

 • legální droga (od 18-ti let)
 • tlumící droga – oslabuje NS (mozek a mícha), snižuje zábrany a schopnost úsudku
 • účinná látka: ethanol

Nikotin

 • cigarety, doutníky, šňupací tabák, žvýkací tabák
 • legální droga, jedna z nejnávykovějších
 • vyvolává stav relaxace a stimuluje myšlení a pozornost
 • záněty horních cest dýchacích a zhoubné nádory, především rakovina plic

 
Drogy z konopí – Marihuana

 • tráva, zelí, zelíčko, marjánka
 • nelegální droga složená z usušených a rozmělněných listů konopí setého
 • navození klidu, pocit pohody, „vychechtanost“
 • aplikuje se kouřením (joint, blunt, bong, skleněnka)
 • účinná látka je tetrahydrocannabinol (THC)

 
Drogy z konopí – Hašiš

 • „čokoláda“
 • obsahuje pryskyřici z rostlin konopí setého
 • účinná látka – THC
 • 10x silnější než marihuana (tlumící droga)
 • aplikuje se kouřením ve vodní dýmce nebo jako součást potravin a nápojů

 
Opiáty – Opium

 • omamná látka získaná z nezralých makovic máku setého (vytéká bílá tekutina → zhnědne → stírá se)
 • narkoman se dostává do stavu euforie a ztrácí pocit duševní i tělesné bolesti, uvolněnost
 • člověka, který užil tuto drogu, poznáte podle stažených zorniček
 • aplikace: dýmky (kuřlavé opium)

pojídání opia
 
Opiáty – Heroin

 • klasická tvrdá pouliční droga, vzniká silná závislost již po první dávce
 • hnědobílý prášek s octovou vůní
 • 4-6 hodin – fyzický útlum spojený s pocity nepopsatelné blaženosti a klidu (dosažení nirvány)
 • po 10-12 hod. nastupuje

abstinenční syndrom a tělo
volá po opětovném užití

 • aplikuje se šňupáním,

kouřením či jehlou
 
Opiáty
Morphium

 • využívá se při léčbě, tlumí bolest
 • vznik závislosti

Kodein

 • původně používán jako lék proti kašli
 • podstatně méně návykový než ostatní opiáty

Braun

 • hnědá tekutina
 • aplikace injekční stříkačkou

 
Stimulanty – Pervitin (Metamfetamin)

 • piko, perník, peří, …
 • forma bílého prášku nebo bílých krystalků
 • aplikuje se šňupáním, kouřením nebo jehlou
 • vyvolává hluboké změny v chování, pocity paniky, agrese, pocit pronásledování
 • důsledky – odchází játra, ledviny; nespavost

 
Stimulanty – Kokain

 • koks, sníh, Karel,..
 • droga „vyšších vrstev“ (hodně drahá)
 • požití způsobuje pocity euforie, neúnavnosti, hyperaktivitu, zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence
 • trvalá návykovost, poškození mozku
 • aplikace: šňupání

perorálně
nitrožilně
 
Stimulanty
Crack

 • žlutá barva
 • nebezpečnější, návykovější,
 • silnější účinky než kokain
 • aplikace: kouření (skleněné trubičky)

Amfetamin

 • Také název – Speed
 • droga sportovců → zvyšuje výkon
 • Halucinogeny – LSD
 • relativně bezpečná droga – není návyková
 • na diskotékách
 • aplikace: orálně – papírky napuštěné LSD (čtverečky pod jazyk)
 • po dobu 8-14 hod. se dostavují pseudohalucinace, iluze, vize, změny vnímání reality, odlišné prociťování emocí a času, smyslová synestezie (prolínání smyslů – „vidění rukama“)
 • Halucinogeny – Extáze (MDMA)
 • taneční droga (éčko)
 • pilulka s obrázkem
 • velké stimulační účinky, přísun obrovského množství energie, utlumuje smysly
 • člověk pod vlivem drogy zapomíná pít

→ přehřátí organismu (hypertemie)

 • Halucinogeny – Lysohlávky
 • Houbičky
 • halucinogenní látky: psilocin a psilocybin
 • aplikace: perorálně
 • euforie, úsměvná duševní pohoda, zvýšená usměrnitelná aktivitu, zdvořilost a uhlazené chování, mikroskopické a jiné barevné vize bez úzkostného doprovodu
 • Organická rozpouštědla
 • toluen, plyn, barvy, ředidla, lepidla,..
 • aplikace inhalováním
 • obluzené vědomí – iluze, halucinace, změny nálady (30 – 45 min.)
  poškození jater, dýchacích cest a plic, změny mozkové kůry, celkové otupení
 • v praxi smotek nasycený čichanou látkou zůstane ležet na nose i ústech dotyčného ve stavu těžké opojenosti (nebo i v igelitovém sáčku přetaženém přes hlavu) a nastává smrt (ochrnutí dých. centra)
 • Ceník drog
 • Protidrogová prevence
 • = soustava opatření, která má za úkol předcházet či zamezit drogovým závislostem

 

 • Hledisko rozsahu a zaměření:
  všeobecná (společnost), selektivní (skupina), indikovaná (jednotlivec)
 • Dělení:
  1) Primární – prevence (dobrá výchova dítěte)
  2) Sekundární – odhalit problém a zahájit léčbu
  3) Terciární – minimalizovat negativní dopady

 

 • Primární prevence

A) V rodině:

 • Podávat pravdivé informace, vést děti ke smysluplným aktivitám, věnovat dětem dostatek času, mluvit o problamatice, umět jim naslouchat, vést je k pocitu hrdosti, sebevědomí; k zodpovědnosti,..

 

B) Ve škole:

 • Besedy na téma drogy, drogově závislí, odmítání drog
 • Školní psycholog

 

C) Ve společnosti:

 • Spolupráce médií s odborníky

 
Sekundární prevence

 • Důležité je včasné rozpoznání, vyhledání drog, léčba
 • Dítě – zanedbaný zjev, mění kamarády, horší prospěch, mění image, jsou unavení, ponocují, snižují výkonnost, neustále potřebují peníze, ztrácí chuť k jídlu, hubnou, mají problémy s rodiči, učiteli, policií,..
 • Jsou většinou ochotni k rozhovoru s odborníkem, ale málokdy se rozhodnou k léčbě

 
Terciární prevence = Léčba

 • Detox – 10 dní, ve zdravotnickém zařízení, organismus se zbavuje drogy, snaha překonat nejhorší chvilky abstinenčních příznaků
 • Resocializace – v komunitách, znovu žít správně
 • Doléčovák – “chráněné bydlení“ – je s nimi stále terapeut (nepracuje s nimi, jen dohlíží), chodí do práce, mají vlastní bydlení; ve větších městech
 • Distribuce čistých stříkaček a jehel drogově závislým – snižování negativních následků (AIDS,..)
 • Metadon/Subutex = syntetické opiáty, čistá podoba, nepíchá se, snižují se dávky, neustálé kontroly