Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Dopravní výchova – pěší zóna a bodový systém

Téma prezentace: Dopravní výchova – pěší zóna a bodový systém
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Tomáš Kruliš
 


 
Popis materiálu:
Tématický celek dopravní výchova byl zařazen jako povinná výuková část pro ZŠ, a proto jsem na požádání vytvořil takový komplet.
 
Osnova:
žVýchova k občanství – ždopravní výchova
žInformace o obytných a pěších zónách
ž
žV obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.
ž
žV případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

  • Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2.

ž
žPři vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.
ž
žDopravní značky, které označují obytnou a pěší zónu.
ž
žInformace o silničním provozu
žV obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km/h.
žNa dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/h.
žV úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/h.
žMimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.
ž
žVozidla s právem přednosti v jízdě – řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení.
ž
Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy  mohou být vybavena vozidla:
ža)  Ministerstva vnitra používaná policií a   označená podle zvláštního právního   předpisu
žb)  Vězeňské služby
žc)  Vojenské policie označená podle   zvláštního právního předpisu
žd)  Obecní policie, která určí obec
že)  Hasičských záchranných sborů
žf)  Důlní záchranné služby
žg)  Poruchové služby plynárenských zařízení
žh)   Poskytovatele zdravotnické záchranné   služby, poskytovatele zdravotnické   dopravní služby a poskytovatele přepravy   pacientů neodkladné péče
ži)  Ozbrojených sil používaná u vojenských   záchranných útvarů pro plnění   humanitárních úkolů civilní ochrany
žj)  Celní správy označená podle zvláštního   právního předpisu
žk)  Generální inspekce bezpečnostních sborů   označená podle zvláštního právního   předpisu
ž
žŘidičem vozidla s právem přednostní jízdy smí být osoba starší 21 let, která musí splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.
žŘidič vozidla s právem přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.
žŘidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.
ž
žBodový systém trestání řidičů motorových vozidel za dopravní přestupky platí v Česku od roku 2006, aktualizován byl 1. srpna 2011, kdy ministerstvo dopravy pozměnilo některé sazby pokut a bodů. Bez dalších změn funguje tento systém i v roce 2012.
žZavedený bodový systém má motivovat účastníky dopravního provozu k dodržování pravidel silničního provozu. V zákoně je stanovena horní hranice 12 bodů, po jejímž dosažení bude řidiči na rok a půl odebrán jeho řidičský průkaz a před jeho navrácením navíc bude muset absolvovat přezkoušení v autoškole.
ž
žZdroje
žhttp://www.nejlevnejsiruceni.cz/bodovy-system-ridicu/
žhttp://www.ibesip.cz/cz/legislativa/pravidla-silnicniho-provozu
ž
žhttp://etesty.mdcr.cz/Vestnik.aspx
ž(361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu))
žhttp://www.google.cz/search?q=vozidla+s+pr%C3%A1vem+p%C5%99ednosti+v+j%C3%ADzd%C4%9B&hl=cs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mXiPUaDhFZHKsgadkYGgDA&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1138&bih=518#imgrc=sC9OQ7Z7pqvvvM%3A%3BIWTvV-_H8KbQUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.uplnezneni.cz%252Fwp-content%252Fuploads%252Fauta-s-pravem-prednostni-jizdy-3-pruhy.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.uplnezneni.cz%252Fclanky%252Fjak-uvolnit-prujezd-zachranne-sluzbe-policii-apod%252F%3B800%3B1000
žhttp://www.google.cz/search?q=vozidla+vojensk%C3%A9+policie&hl=cs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=23OPUZ-5OoyTswapoYCoDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1138&bih=518#imgrc=IrTH–nf1nnb6M%3A%3BUGsSCFhDXIlHqM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dajbych.cz%252Fmedia%252Fimage%252Fland-rover-defender-vojenska-policie_03.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dajbych.cz%252Fdefender-vojenska-policie%3B1024%3B768
žhttp://www.google.cz/search?q=vozidla+z%C3%A1chrann%C3%A9+slu%C5%BEby&hl=cs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kXWPUZioDYjZsgborYCYDA&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1138&bih=518#imgrc=jXZYDMfMtaGmFM%3A%3BV4j0TkejrJ9J-M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hlubocky.eu%252Fwp-content%252Fuploads%252Fimg_7665.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hlubocky.eu%252Fhasici-vyprostovali-zranenou-osobu-z-havarovaneho-osobniho-vozidla%252F%3B800%3B533