Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Čárové kódy

Téma prezentace: Čárové kódy
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): xx9xx
 


 
Popis materiálu:
Prezentace slouží jako podklad pro maturitní otázky např. z oborů logistických a ekonomických. V prezentaci se nachází popis a funkce čárových kódů.
 
Osnova:

 • Čárové kódy
 • Proč čárové kódy?

 
Pokud toho o čárových kódech víte málo, možná vás napadne otázka, k čemu vlastně jsou, když lze k označování nejrůznějších předmětů stejně dobře použít stará dobrá písmena i čísla. Důvodem je fakt, že právě písmena a čísla, která jsou pro člověka snadno čitelná, jsou obtížně čitelná pro počítač. Jednotlivá písmena a číslice mají poměrně složité tvary a navzájem se podobají – např. mezi písmeny c a o je jen malý rozdíl, který nekvalitní tisk či vada papíru může setřít docela.
 
Příklad čárového kódu reprezentujícího číslo 12345 je na následujícím obrázku. Zelené čáry ilustrují hranice jednotlivých číslic v kódu.
 
—Ačkoli ne každý kód lze takto jednoduše rozdělit na jednotlivé znaky, platí, že čárový kód tedy není nic jiného než skupina symbolů, které počítač dokáže převést na číslice či písmena.
 
Podpora paměťových čteček čárových kódů a mobilních aplikací, které pomáhají při sběru objednávek, prodeji z vozu a sběru marketingových dat.
Využití kapesních počítačů a paměťových čteček je velkým přínosem pro zrychlení prodejních procesů a manipulaci se zbožím označeným identifikátory.
 
Přínosy pro uživatele

 • rychlé a přesné řízení obchodního týmu
 • aktuální obchodní data vždy v informačním systému
 • zvýšení efektivity práce obchodních zástupců
 • aktuální informace z terénu o zákaznících i konkurenci
 • možnost kontroly činnosti a řízení obchodních zástupců
 • snížení chybovosti v pořízených datech l úspora lidských zdrojů
 • úspora provozních nákladů

 
Přesnost
Při ručním zadávání dat dochází k chybě průměrně při každém třístém zadání, při použití čárových kódů se počet chyb snižuje až na jednu milióntinu, přičemž většina z těchto chyb může být eliminována, je-li do kódu zavedena kontrolní číslice, která ověřuje správnost čtení všech ostatních číslic.
 
Rychlost
Srovnáme-li rychlost pořízení dat z čárového kódu s klávesnicovým zadáním, zjistíme, že i ta nejlepší písařka je nejméně třikrát pomalejší než jakýkoliv snímač.
 
Flexibilita
Čárové kódy lze používat v nejrůznějších, a to i extrémních prostředích a terénech. Je možné je tisknout na materiály odolné vysokým teplotám nebo naopak extrémním mrazům, na materiály odolné kyselinám, obroušení, nadměrné vlhkosti. Jejich rozměry mohou být dokonce přizpůsobeny tak, aby mohly být užity i na miniaturní elektronické součástky.
 
Produktivita, efektivnost a dosledovatelnost
—Využíváním čárových kódů v maloobchodě se produktivita odbavování u pokladny zvýší o desítky procent. Kromě toho je možno v jakémkoliv okamžiku zjistit stav zásob jednotlivého zboží na skladě. Studie zpracovaná pro americké Ministerstvo obrany ukázala, že v některých oblastech se při zavedení čárových kódů zvýší efektivita práce až o 400%.
 
Cena

 • Náklady na nosič informace (obvykle papír) jsou ve srovnání s jinými médii zcela zanedbatelné.
 • Druhy čárových kódů
 • Existuje celá řada druhů čárových kódů, které se navzájem liší v tom, jaké znaky umí zakódovat, v minimální a maximální délce kódu, v opravných mechanizmech a v dalších vlastnostech.

 
EAN/UPC
Interleaved 2/5
Code 128
Code 39 (též 3 of 9)
Code 93
Dvojrozměrné čárové kódy
 
EAN/UPC

 • Tento druh čárových kódů se celosvětově používá k označování zboží. Setkáváme se s nim při každém nákupu, jsou jím označeny téměř veškeré výrobky. Původně vznikl v USA, kde je označován zkratkou UPC, jeho rozšířením pak vznikl celosvětově používaný kód EAN.
 • EAN dokáže kódovat pouze číslice, kterých je vždy 13. První dvětři číslice určují zemi, kde byl produkt vyroben (např. české výrobky jsou označeny kódy začínajícími trojčíslím 859), dalších několik číslic určuje výrobce a zbylé číslice jsou určeny pro označení konkrétního výrobku daného výrobce.

 
Takto např. může vypadat čárový kód umístěný na jogurtu ve vaší ledničce:

 • Interleaved 2/5
 • Tento kód je poněkud flexibilnější než EAN, umožňuje kódovat libovolný sudý počet číslic. Pokud tedy inventární číslo obsahuje pouze číslice, můžeme tento kód k inventarizaci pomocí čárových kódů použít.

Kód Interleaved 2/5 je používán např. leteckými přepravci k označování letenek.
 
Code 128

 • Jde o velmi sofistikovaný kód umožňující kódovat proměnný počet číslic, písmen a speciálních znaků. Zakódovat lze celkem 103 různých znaků (číslice, malá a velká písmena, znaky +,-,*,/, závorky apod.).
 • navíc vysokou hustotu záznamu – výsledné čárové kódy jsou tedy relativně krátké a hodí se pro celou řadu aplikací. Tento kód se dobře hodí k použití při inventarizaci majetku.

 
Code 39 (též 3 of 9)

 • Rovněž tento kód umožňuje kódovat řetězce proměnné délky. Zakódovat lze 43 různých znaků (standardně velká písmena, číslice a několik speciálních znaků), existuje však i varianta umožňující zakódovat 128 různých znaků.
 • Je široce používán např. standardem pro americké ministerstvo obrany.
 • Jak je vidět na obrázku, hustota kódu je poněkud nižší než u Code 128 – výsledné čárové kódy jsou o něco větší. I přesto se tento kód hodí k všestrannému využití při inventarizaci.

 
Code 93

 • Jedná se o vylepšení kódu 39, má vyšší hustotu a standardně umožňuje zakódovat 47 různých znaků (i zde existuje 128-znaková varianta). Také tento kód je běžně používán při inventarizaci majetku.
 • Dvojrozměrné čárové kódy
 • Před několika lety se kromě klasických (lineárních či jednorozměrných) čárových kódů začaly v některých aplikacích používat tzv. kódy dvojrozměrné. Jejich výhodou je schopnost uchovat podstatně více informací na ploše srovnatelné s klasickými čárovými kódy. Pomocí 2D čárových kódů není např. problém zakódovat řetězec o délce řádově stovek znaků.

 
A jak to vlastně funguje?

 • Čárový kód se skládá z tmavých čar a ze světlých mezer, které se čtou pomocí specializovaných čteček – snímačů čárových kódů.