Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Buddhismus (2)

Téma prezentace: Buddhismus
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Suzanne2
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace obsahuje následující body: -buddhismus a jeho založení -buddhismus ve světě -zásady buddhismu -zásady šťastného života podle buddhy -druhy buddhismu -dalajláma, panhčenláma -buddhistické směry -základní pojmy v buddhismu -4 ušlechtilé pravdy a osmidílná stezky -buddhismu x ostatní náboženství.
 
Osnova:
BUDDHISMUS
Zuzana Rajtmajerová
Buddhismus  a jeho založení

 • Jedno z 3 největších světových náboženství, považováno také jako filozofický směr nebo určitý druh psychologie
 • Vznik 5. století př. n. l. v SV Indii
 • Zakladatel
  Siddhárta Guatama = Buddha tkz. „Osvícený“
  -princ královského rodu Šákjů
  -vycházel z hinduismu
  -hledal odpověď na otázku, proč jsou bytosti upoutány v koloběhu bytí a jaké jsou možnosti jejich vyproštění

 
Buddhismus ve světě

 • Vyznavačů 500 – 1100 miliónů lidí

 
Hlavní zásady
1.náboženství bez autority

 1. náboženství bez rituálů
 2. náboženství bez tradice
 3. náboženství intenzivní sebevýchovy
 4. náboženství bez nadpřirozena

Buddhismus je:

 • Vědecký = Empirický – zkušenost musí být prověřena pokusem
 • Pragmatický – důraz na rozum
 • Psychologický – v centru pozornosti stojí člověk a jeho problémy
 • Rovnostářský – odsuzuje kasty, zrovnoprávňuje ženy

 
Zásady šťastného života podle buddhy

 • neubližovat živým tvorům
 • nebrat, co nebylo darováno
 • zdržovat se nedovoleného pohlavního styku
 • vystříhat se marných a nepravdivých řečí
 • vystříhat se požívání omamných látek a nápojů

 
Druhy buddhismu

 • Zenbuddhismus
  -namísto Budhy uctívají ZEN = rozum, bohem určen, ale neexistuje
  -klade zásadní důraz na vnitřní meditaci
  -vyvinul se v Číně = čchan
 • Tibetský buddhismus
  -dalajláma – hlava všech buddhistů

 
DAlajláma

 • Převtělenec předchozího dalajlámy
 • Dnes 14. Džampal Ngawang Lozang Ješe Tandzin Gjamccho-1989 – Nobelova cena za mír
  -je nucen od roku 1959 žít v exilu, a to v Dharamsale v indickém státě Himálčalpradéš – nejistá situace v Tibetu
  -jeho příští zrození nemusí být v Tibetu, jako tomu bylo u jeho předchůdců
  -také připustil možnost, že se už v příštích letech zrodit více nemusí

 
Pančhenlama

 • titul, kterým se v tibetském buddhismu označuje po dalajlámovi druhého nejvýše postaveného z lamů
 • jejich úkol je duchovní vedení
 • Současná doba spor o 11. pančhenlámu
  1995- Gendun Čhokji Ňima – uznán i 14. dalajlámou
  x
  čínská vláda dosadila Gjacchäna Norba – nebyl uznán

 
BUDDHISTUCKÉ SMĚRY
Buddhismus
– ateistické náboženství
-v mnoha textech vystupují božstva – považována za běžné smrtelné bytosti, převyšují svou moudrostí, schopnostmi a dlouhověkostí
-bůh jakožto pojem není v buddhismu definován
Buddha předal učení 3 různým druhům lidí:
1.Malá cesta = HÍNAJÁNA
2.Velká cesta, MAHÁJÁNA
3.VADŽRAJÁNA = Diamantová cesta

 • KARMA
  určuje, čím nebo kým v novém životě bude
  – je souhrn všech dobrých i zlých skutků
  -buddhisté touží po dosažení dokonalého stavu = NIRVÁNA

 

 • NIRVÁNA
  -přerušení koloběhu znovuzrození
  nirvány se dá dosáhnout sledováním vznešené osmidílné cesty

 
Čtyři ušlechtilé pravdy

 • Pravda o utrpení (dukkha – utrpení)
 • Pravda o vzniku utrpení (původ, příčina)
 • Pravda o ustání utrpení (zánik, zrušení)
 • Pravda o cestě vedoucí ke konci utrpení (Ušlechtilá osmidílná stezka)

 
Osmidílná stezka – návod dosažení NIRVANY
1.chápání (pochopení)
2.myšlení (zamýšlení, záměr)
3.mluva (mluvení)
4.konání (jednání)
5.živobytí (životospráva)
6.snažení (úsilí)
7.Uvědomění (pozornost, všímavost)
8.soustředění
 
Mniši

 • nesmějí se účastnit zábavy v žádné podobě včetně zpěvu a tance
 • nesmějí spát v luxusních postelích
 • nesmějí jíst v dobách mimo ty, které určuje klášterní rozvrh
 • nesmějí používat voňavky nebo deodoranty
 • nesmějí přijímat žádné dary ze zlata nebo stříbra

 
Buddhové
Buddhové meditují, aby osvobodili svou mysl od agresivity, závisti a chtivosti
Kolo života
-nekonečný cyklus narození a nových narození
KONEC