Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Atom

Téma prezentace: Atom
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Petr Kolohnát
 


 
Popis materiálu:
Prezentace do chemie popisující atom. Nechybí jeho charakteristika, struktura jádra a popis elektronu, protonu a neutronu.
 
Osnova:
1.Charakteristika atomu
2.Stavba atomu
3.Stavba jádra
4.Elektron
 
—Atom
—Elektroneutrální částice o rozměrech 〖10〗^(-10)m
—Skládá se z atomového jádra a elektronového obalu
 
—Charakteristiky atomu
—Z – protonové číslo (počet protonů v jádře a elektronů v elektronovém obale)
—A – nukleonové číslo (součet protonů a neutronů v jádře; odpovídá atomové relativní hmotnosti)
—N – neutronové číslo (počet neutronů N= A-Z)
X
—Nuklidy, izotopy, izobary
 
—Struktura jádra
—Kladně nabité; zahrnuje více než 99% hmotnosti atomu
—Skládá se z nukleonů (protony a neutrony)
—Vnitřní struktura nukleonů – kvarky (podivné částice bez prokázané samostatné existence)
u, d, c, b, t, s
 
—Proton,  p
—Hmotnost protonu m_p= 1,6725 . 〖10〗^(-27)kg
    m_p  = 1,007〖 m〗_u
—Náboj protonu (elementární) p=1,6 . 〖10〗^(-19)C
—Existenci protonu (  H) dokázal v roce 1919 Ernest Rutherford při první záměrné jaderné reakci a roku 1920 jej podle řeckého protos (první) nazval
 
—Neutron,  n
—Hmotnost neutronu m_n= 1,6748 . 〖10〗^(-27)kg
    m_n= 1,008 m_u
—Bez náboje
—Existenci neutronu prokázal v roce 1932 James Chadwick.
—Název neutronu je odvozen od latinského neuter– žádný z obou
 
—Elektron, (_-1^)e
—Elementární částice (bez vnitřní struktury)
—Stavební částice elektronového obalu
—Hmotnost elektronu m_e= 9,1 .〖10〗^(-31)kg
—Náboj elektronu (elementární) e=-1,6 . 〖10〗^(-19)C
—Elektron objevil v roce 1897 Joseph John Thomson při studiu elektrické vodivosti plynů; přesněji katodového záření