Atom

Téma prezentace: Atom

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Petr Kolohnát

 

 

Popis materiálu:

Prezentace do chemie popisující atom. Nechybí jeho charakteristika, struktura jádra a popis elektronu, protonu a neutronu.

 

Osnova:

1.Charakteristika atomu

2.Stavba atomu

3.Stavba jádra

4.Elektron

 

—Atom

—Elektroneutrální částice o rozměrech 〖10〗^(-10)m

—Skládá se z atomového jádra a elektronového obalu

 

—Charakteristiky atomu

—Z – protonové číslo (počet protonů v jádře a elektronů v elektronovém obale)

—A – nukleonové číslo (součet protonů a neutronů v jádře; odpovídá atomové relativní hmotnosti)

—N – neutronové číslo (počet neutronů N= A-Z)

X

—Nuklidy, izotopy, izobary

 

—Struktura jádra

—Kladně nabité; zahrnuje více než 99% hmotnosti atomu

—Skládá se z nukleonů (protony a neutrony)

—Vnitřní struktura nukleonů – kvarky (podivné částice bez prokázané samostatné existence)

u, d, c, b, t, s

 

—Proton,  p

—Hmotnost protonu m_p= 1,6725 . 〖10〗^(-27)kg

    m_p  = 1,007〖 m〗_u

—Náboj protonu (elementární) p=1,6 . 〖10〗^(-19)C

—Existenci protonu (  H) dokázal v roce 1919 Ernest Rutherford při první záměrné jaderné reakci a roku 1920 jej podle řeckého protos (první) nazval

 

—Neutron,  n

—Hmotnost neutronu m_n= 1,6748 . 〖10〗^(-27)kg

    m_n= 1,008 m_u

—Bez náboje

—Existenci neutronu prokázal v roce 1932 James Chadwick.

—Název neutronu je odvozen od latinského neuter– žádný z obou

 

—Elektron, (_-1^)e

—Elementární částice (bez vnitřní struktury)

—Stavební částice elektronového obalu

—Hmotnost elektronu m_e= 9,1 .〖10〗^(-31)kg

—Náboj elektronu (elementární) e=-1,6 . 〖10〗^(-19)C

—Elektron objevil v roce 1897 Joseph John Thomson při studiu elektrické vodivosti plynů; přesněji katodového záření