Kobalt

Téma prezentace: Kobalt

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Terciolka

 

 

Popis materiálu:

Jedná se o prezentaci vytvořenou do hodiny chemie na téma kobalt. Obsahuje například obecné informace o tomto prvku, použití, výskyt či jeho přípravu.

 

Osnova:

Kobalt  –  Co (lat. Cobaltum)

¨Namodralý, ferromagnetický(magneticky měkký),  měkký  tvrdý kov

¨Velmi pevný (svou tvrdostí a pevností předčí ocel)

¨V kompaktním stavu je stabilní vůči vzduchu i vodě

¨Za normální teploty málo reaktivní

¨Za vyšších teplot se slučuje s mnoha prvky (S,P,As,Sb , Sn, Zn, Si, B, halogeny…) kromě vodíku a dusíku

 

¨První používaní sloucenin již v Egypte cca 2600 pr. n. l. (keramika a sklenené perly – barveny kobaltovou modrí)

Použití

¨při barvení skla…

Použití

v metalurgii (hutnictví) pro zlepšování vlastností slitin

Výskyt

 

¨V zemské kůře (30. místo ve výskytu prvků na zemi)

¨V mořské vodě (velmi málo)

¨ Ve vesmíru (na jeden atom kobaltu asi 15 milionů atomů vodíku)

¨V nerostech jako smaltin (CoAs3), linnéit (Co3S4)a kobaltit (CoAsS)

¨Největší zásoby rud jsou v Rusku, Číně, Austrálii, Kongu, Zambii a Zairu

 

Příprava

¨Příprava čistého kobaltu je velmi náročná (kvůli odstranění niklu z kobaltových rud)

Příprava

¨Rudy kobaltu se pražením převedou na směs oxidů a arseničnanů.

 

¨Tato směs se rozpustí v kyselině chlorovodíkové a sulfanem se srazí měď, olovo, bismut a další těžké kovy.

 

¨Po oxidaci chlorem se srazí arsen a železo uhličitanem vápenatým jako hydroxid železitý a arseničnan vápenatý.

¨Pak se přidá chlorové vápno v takovém množství, aby se srazil jen kobalt, který se sráží přednostně před niklem. Nakonec se oxid kobaltnato-kobaltičitý redukuje uhlím nebo koksem a získá se tak kovový kobalt.

Sloučeniny