Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Skleníkový efekt

Téma prezentace: Skleníkový efekt

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): J. Vrba

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace poskytuje vysvětlení principu, příčiny, následky, Kjótský protokol a způsoby řešení globálního oteplování.

 

Osnova:

Co je skleníkový efekt?

Je to proces při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách vyzařované z povrchu planety částečně pohlcuje a zamezuje tak jeho úniku do vesmíru.

Je to nezbytný předpoklad pro život na zemi (bez něj by tu bylo -18°C)

Plyny, které tvoří S.E. (=skleníkové plyny):

Vodní páry, CO2, methan, oxid dusný a ozón

Globální oteplování

Je způsobeno zvyšováním koncentrace skleníkových plynů v atmosféře.

Příčiny: odlesňování, spalování fosilních paliv

Hrozby oteplování – Migrace obyvatelstva

Hrozby oteplování – Extrémní počasí

Øčasté záplavy a sucha

Øvelké výkyvy teplot

Øzvýšení výskytu hurikánů

Hrozby oteplování-nemoci

ØRozšíření tropických nemocí i mimo tropy

ØKvůli častějším záplavám zhoršení hygienické situace a další šíření infekčních nemocí

ØČastější kardiovaskulární onemocnění

ØVýskyt nemocí přenášených hmyzem i v zemích, kde dříve nebyly

Finance  a  G.O – zápory

Škody na majetku při extrémním počasí

Zhroucení pojišťoven

Znemožnění zemědělství v některých oblastech zapříčiněné desertifikací a vysycháním půdy

Někteří ekonomové tvrdí, že náklady na odstraňování následků G.O. budou menší než náklady na snižování emisí skleníkových plynů

Finance  A  G.O.-Klady

Zvýšení výroby klimatizací

Oživení vojenského průmyslu (dá se předpokládat, že se povedou války o vodu)

Zlepšení zemědělských podmínek v severských zemích

Zkrácení některých námořních tras (důsledkem tání ledovců)

Graf zdrojů emisí

Kjótský protokol

Vznik 11.12.1987 v Japonsku na summitě OSN

Zatím ho podepsalo 141 států

Cíl: snížit emise skleníkových plynů o 5,2% v porovnání s rokem 1990

Podle vědců je to však nedostatečné a bude to mít vliv až za desítky let

Zelený státy protokol ratifikovaly, hnědé podepsaly, ale odmítly ratifikovat a červená Kanada v roce 2011 odstoupila

(ne)Možná řešení

Vzhledem k tomu, že USA ignorují snahy o snižování vypouštění skleníkových plynů do atmosféry, v Číně každých 10 dní vznikne nová tepelná elektrárna a ostatním státům se také nedaří dostatečně emise snižovat začaly vznikat různé projekty jak globálnímu oteplování doopravdy zabránit:

Astronom Roger Angel navrhuje vystřelit do vesmíru miliardy tenkých křemíkových kotoučů, které by bránily přejít slunečním paprskům na Zem. Objem slunečních paprsků by se mohl zmenšit o 1-2%, což by mělo stačit.

V USA přišli na myšlenku, vypustit do oceánů kovové odrazky, které by odráželi sluneční paprsky

Ve vesmíru by mohla vzniknout ohromná sluneční elektrárna, která by uspořila velké procento emisí. Elektřina by se na zem dodávala pomocí laseru nebo mikrovlnného záření.

Separace a následný uložení CO2 ve stlačeném stavu v podzemních nádržích už někde fungují a s jejich využitím se počítá hlavně u tepelných elektráren.

Existují návrhy na odebírání CO2 přímo ze vzduchu a to pomocí tvz. umělých stromů, v jejichž větvích by koloval absorpční roztok. Jeden metr čtverečný takovéto plochy by za rok sebral ze vzduchu stejné množství CO2 jako vyprodukuje průměrný Američan.

Důkaz globálního oteplování