Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Skleníkový efekt

Téma prezentace: Skleníkový efekt
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): J. Vrba
 

 
Popis materiálu:
Tato prezentace poskytuje vysvětlení principu, příčiny, následky, Kjótský protokol a způsoby řešení globálního oteplování.
 
Osnova:
Co je skleníkový efekt?
Je to proces při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách vyzařované z povrchu planety částečně pohlcuje a zamezuje tak jeho úniku do vesmíru.
Je to nezbytný předpoklad pro život na zemi (bez něj by tu bylo -18°C)
Plyny, které tvoří S.E. (=skleníkové plyny):
Vodní páry, CO2, methan, oxid dusný a ozón
Globální oteplování
Je způsobeno zvyšováním koncentrace skleníkových plynů v atmosféře.
Příčiny: odlesňování, spalování fosilních paliv
Hrozby oteplování – Migrace obyvatelstva
Hrozby oteplování – Extrémní počasí
Øčasté záplavy a sucha
Øvelké výkyvy teplot
Øzvýšení výskytu hurikánů
Hrozby oteplování-nemoci
ØRozšíření tropických nemocí i mimo tropy
ØKvůli častějším záplavám zhoršení hygienické situace a další šíření infekčních nemocí
ØČastější kardiovaskulární onemocnění
ØVýskyt nemocí přenášených hmyzem i v zemích, kde dříve nebyly
Finance  a  G.O – zápory
Škody na majetku při extrémním počasí
Zhroucení pojišťoven
Znemožnění zemědělství v některých oblastech zapříčiněné desertifikací a vysycháním půdy
Někteří ekonomové tvrdí, že náklady na odstraňování následků G.O. budou menší než náklady na snižování emisí skleníkových plynů
Finance  A  G.O.-Klady
Zvýšení výroby klimatizací
Oživení vojenského průmyslu (dá se předpokládat, že se povedou války o vodu)
Zlepšení zemědělských podmínek v severských zemích
Zkrácení některých námořních tras (důsledkem tání ledovců)
Graf zdrojů emisí
Kjótský protokol
Vznik 11.12.1987 v Japonsku na summitě OSN
Zatím ho podepsalo 141 států
Cíl: snížit emise skleníkových plynů o 5,2% v porovnání s rokem 1990
Podle vědců je to však nedostatečné a bude to mít vliv až za desítky let
Zelený státy protokol ratifikovaly, hnědé podepsaly, ale odmítly ratifikovat a červená Kanada v roce 2011 odstoupila
(ne)Možná řešení
Vzhledem k tomu, že USA ignorují snahy o snižování vypouštění skleníkových plynů do atmosféry, v Číně každých 10 dní vznikne nová tepelná elektrárna a ostatním státům se také nedaří dostatečně emise snižovat začaly vznikat různé projekty jak globálnímu oteplování doopravdy zabránit:
Astronom Roger Angel navrhuje vystřelit do vesmíru miliardy tenkých křemíkových kotoučů, které by bránily přejít slunečním paprskům na Zem. Objem slunečních paprsků by se mohl zmenšit o 1-2%, což by mělo stačit.
V USA přišli na myšlenku, vypustit do oceánů kovové odrazky, které by odráželi sluneční paprsky
Ve vesmíru by mohla vzniknout ohromná sluneční elektrárna, která by uspořila velké procento emisí. Elektřina by se na zem dodávala pomocí laseru nebo mikrovlnného záření.
Separace a následný uložení CO2 ve stlačeném stavu v podzemních nádržích už někde fungují a s jejich využitím se počítá hlavně u tepelných elektráren.
Existují návrhy na odebírání CO2 přímo ze vzduchu a to pomocí tvz. umělých stromů, v jejichž větvích by koloval absorpční roztok. Jeden metr čtverečný takovéto plochy by za rok sebral ze vzduchu stejné množství CO2 jako vyprodukuje průměrný Američan.
Důkaz globálního oteplování