Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Antimon

Téma prezentace: Antimon
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Kavková Kateřina
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje antimon, jeho vlastnosti, výskyt, výrobu, reakce, sloučeniny a využití. Vhodná do hodin chemie.
 
Osnova:

 • Antimon
  Sb– Stibium
 • Vlastnosti
 • stříbřitě bílý, lesklý, velmi křehký polokov
 • v tuhém stavu je znám v několika modifikacích

▫ Šedý (kovový) antimon, polymerní žlutý, černý a amorfní explozivní antimon.

 

 • Výskyt
 • Vyskytuje se jako doprovodný kov rudácholova,mědi a stříbra
 • ryzí se vyskytuje vzácně
 • Minerály antimonu:

 

 • Výroba
 • Průmyslově se antimon vyrábí pražně-redukčním pochodem svých sulfidických rud za přístupu vzduchu za vzniku oxidů, které se dále redukují žárově uhlím (koksem).

Sb2S3+ 5 O2 → Sb2O4+ 3 SO2

Sb2O4+ 4 C → 2 Sb + 4 CO

 • Další možný způsob výroby antimonu je srážecím pochodem, kdy spolu reaguje antimonit a železo. Tento způsob lze použít pouze v případě,že antimonit neobsahuje velké množství hlušiny.

Sb2S3+ 3 Fe → 2 Sb + 3 FeS

 • Elektrolýza taveniny fluoridu antimonitého
 • Harrisova metoda

 

 • Reakce
 • prudce reaguje shalogeny, sírou, fosforem, arsenem
 • s chlorečnany a dusičnany alkalických kovů se slučuje prudce explozivně za vzniku alkalických solí kyseliny antimoničné
 • rozpouští se ve zřed. i konc. HNO3, v horké konc. H2SO4 a lučavce královské:

2Sb + 2HNO3 → Sb2O3 + 2NO + H2O
2Sb + 6H2SO4 → Sb2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
3Sb + 15HCl + 5HNO3 → 3SbCl5 + 5NO + 10H2O

 

 • S kyselinou chlorovodíkovou a zředěnou kyselinou sírovou antimon nereaguje.
 • Při teplotě 600°C reaguje s vodní párou za vzniku oxidu antimonitého a vývoje vodíku:

2Sb + 3H2O → Sb2O3 + 3H2

 

 • Sloučeniny
 • Fluorid antimonitý-SbF3je bezbarvá krystalická látka, snadno se rozplývající na vzduchu. Tvoří podvojné soli s chloridy a sírany alkalických kovů.
 • Fluorid antimoničný-SbF5je bezbarvá olejovitá kapalina. Snadno tvoří podvojné soli a adiční sloučeniny.

 

 • Chlorid antimonitý- SbCl3je měkká, bezbarvá, na vzduchu dýmající látka. Používá se k moření kovů a v medicíně pro leptání.
 • Chlorid antimoničitýSbCl4je tmavohnědá kapalina, kterou nelze připravit v čistém stavu.
 • Chlorid antimoničný-SbCl5je nažloutlá olejovitá kapalina. Nalézá uplatnění především v organické syntéze jako chlorační činidlo.

 

 • Bromid antimonitý-SbBr3je bezbarvá krystalická látka. Snadno tvoří podvojné sloučeniny.
 • Bromid antimoničný-SbBr5neexistuje volný a je znám pouze v podobě svých podvojných sloučenin.

 

 • Jodid antimonitý-SbI3je rubínově červená krystalická látka, tvořící snadno adiční sloučeniny s jodem
 • Jodid antimoničný-SbI5je temně hnědá látka

 

 • Oxid antimonitý– Sb2O3popř. Sb4O6je bílá práškovitá látka, při větším zahřívání přechází v žlutou modifikaci a při ochlazení zpět v bílou modifikaci
 • Oxid antimono-antimoničný-Sb2O4je bílý prášek
 • Oxid antimoničný-Sb2O5je nažloutlý prášek. Získává se oxidací oxidu antimoničitého

 

 • Vinan antimonylo-draselný-byl znám již ve středověku K[C4H2O6Sb(OH2)].1/2H2O jako dávivý kámen.Tato sloučenina je dobře rozpustná ve vodě a po požití vyvolává zvracení. Je jedovatý.
 • Síran antimonitý- Sb2(SO4)3je bezbarvá krystalická látka. Získává se rozpouštěním antimonu, oxid antimonitého nebo sulfid antimonitého v horké koncentrované kyselině sírové.
 • Dusičnan antimonitý-Sb(NO3)3je bílá krystalická látka

 

 • Využití
 • složka různých slitin, zlepšuje vlastnosti základní slitiny – např. zvýšení mechanické pevnosti a odolnosti proti chemickým vlivům
 • sulfidu antimoničný- výrobakaučuku
 • výroba akumulátorů
 • výroba pájek na bázi olova a cínu
 • Slitina o složení 75 % olova, 15 % cínu a 10 % antimonu – liteřina- pro výrobu tiskařských liter – forem sazby tisku
 • Ložiskový kov obsahuje cín, olovo, měď a antimon. Vyznačuje se především vysokou odolností proti otěru i když jsou poměrně měkké – slouží pro výrobu kluzných ložisek pro automobilový průmysl a další aplikace
 • v lékařství barviva

 

 • Známá soška filmového Oskara je od roku 1930 vyráběna ze slitiny cínu, mědi a antimonu, pokrytá vrstvou niklu,stříbra a konečně čistého 24karátového zlata
 • Vzácně je antimon přidáván do dentálních slitin, používaných v zubním lékařství.
 • Elektronika Optické disky (CD, DVD, Blu-ray) s možností vícenásobného zápisu používají pro záznam dat vrstvy nejčastěji na bázi slitin germanium-antimon-tellur nebo stříbro-indium-antimon-tellur.

 

 • Zdroje
 • http://www.webelements.com/antimony/
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Antimon
 • http://www.prvky.com/51.html
 • http://www.lenntech.com/periodic/elements/sb.htm
 • Děkuji za pozornost

Kateřina Kavková XB, 2013