Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Křemík

Téma prezentace: Křemík
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): memorary
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje prvek křemík. Nechybí zde jeho charakteristika, vlastnosti, výskyt, výroba, využití či sloučeniny.
 
Osnova:

 • KŘEMÍK (Silicium)
 • Charakteristika
 • P2 – prvky – Křemík, Germanium, Cín, Olovo
 • chemická značka Si
 • 14. skupina (IV.A)
 • elektronová konfigurace: [Ne] 3s23p2
 • oxidační čísla: -IV, O, IV
 • má vlastnosti nekovů – je velice dobrý polovodič → bere se jako polokov, s ostatními prvky se slučuje až za vysokých teplot

 

 • Vlastnosti
 • modrošedý, krystalický, velmi tvrdý, ale křehký polokov
 • málo reaktivní, částečně kovový lesk
 • jeho struktura je velmi podobná diamantu (tvoří kovalentní krystaly)
 • základem molekuly křemíku je čtyřstěn SiO4, který se může spojovat do řetězců, cyklů, vrstev a do 3D struktury.
 • vazba křemík – kyslíkje velmi pevná, a proto jsou jeho kyslíkaté sloučeniny hodně stálé a tudíž hodně rozšířené.
 • Snadno se rozpouští v zásaditých roztocích za vzniku křemičitanového aniontu (SiO_3 )^(2-)
 • Je polovodičem typu n – používá se křemík s příměsí jiného prvku → dochází ke snížení elektrického odporu

 

 • Výskyt Křemíku
 • Po kyslíku druhý nejrozšířenější prvek v zemské kůře
 • Výskyt pouze ve sloučeninách
 • V přírodě v minerálech a horninách: nejvýznamnější nerost – křemen SiO〗_2 – přítomnost jiných prvků způsobuje zabarvení

 

 • Rozlišujeme několik druhů, např. :

            Křišťál – čistý oxid křemičitý, čirý
      Ametyst – fialový
      Citrín – žlutý
      Růženín – růžový
      Záhněda – hnědý
      Jaspis – více barevnývh variant
Tygří oko – žlutohnědá barva

 • Výroba

 

 • Redukcí taveniny čistého oxidu křemičitého v obloukové peci na grafitové elektrodě, která se při reakci zplyňuje na oxid uhličitý

SiO〗_2+C →Si+ CO〗_2

 • Reakcí křemene a hlinikuu – tzv. aluminotermií

3SiO2+ 4Al → 3Si + 2Al2O3

 • Využití
 • Základ polovodičových součástek – diody, tranzistory, fotovoltaické články
 • Výroba skla:
 • Sklo – nemá krystalickou strukturu (amorfní) je to podchlazená tekutina, teče velice pomalu (můžeme pozorovat na styrých okenních tabulkách, dole jsou silnější než nahoře
 • Základní suroviny pro výrobu skla: křemenný písek (50%), soda (uhličitan sodný 16%), vápenec (uhličitan vápenatý 12%), odpadní sklo (drcené střepy 18%) + další příměsi podle druhů skla → tyto suroviny se taví pří teplotě okolo 1500°C a dále se zpracovávají litím nebo foukáním

 

 • Druhy skla
 • Stovky druhů, např.
 • Tabulové sklo – na výrobu oken, výkladních skříní, sklo tuhne na vrstvě roztaveného cínu → vzniklé sklo má hladký povrch
 • Olovnaté sklo (křášťálové) – má vysoký index lomu (vyšší lesk), velmi těžké, výroba lustrů, bižuterie, ozdobné sklenice,náročnější na zpracování
 • Flintové sklo – pro optické přístroje – výroba čoček, hranolů, optických filtrů, obsahuje olovo, baryum, zinek, titan

 

 • Borosilikátové sklo – část SiO_2 nahrazen oxidem boritým, žáruvzdorné, chemicky odolné sklo, využívá se jako varné sklo, laboratorní sklo
 • Křemenné sklo – obsahuje čistý SiO_2, taví se při vyšší teplotě okolo 1800°C, odolné proti změnám teplot, snese prudké ochlazení, použítí – laboratorní sklo, speciální žárovky
 • Sloučeniny

 
1)BEZKYSLÍKATÉ
oSILANY = podobné alkanům

 • sloučeniny křemíku s vodíkem, synteticky vyrobené
 • SiH4 – monosilan; Si2H6 – disilan; Si_3 H_8,…
 • Nestálé, velmi reaktivní
 • Na vzduchu samozápalné
 • Působením vody se rozkládají a uvolní vodík:

SiH〗_4 + 2H〗_2 O  → SiO〗_2+ 4H〗_2 O

 • Při kontaktu s halogeny vybuchují už za běžné teploty:

SiH〗_4 + HCl → SiH〗_3 Cl+ H_2
PH〗_3+ Cl〗_2  → PCl〗_5+ HCl
oSiC karbid křemíku

 • sloučeniny křemíku s vodíkem, synteticky vyrobené
 • Krystalická struktura podobná diamantu → patří mezi nejtvrdší látky
 • Výroba: reakcí uhlíku s oxidem křemičitým za vysoké teploty (2000°C-2500°C)

SiO2 + 3C → SiC + 2CO

 • tepelně stálý, velmi tvrdý
 • používá se na brusný materiál

 
oHalogenidy

 • lze je považovat za substituční deriváty silanů (halogensilany)
 • v přítomnosti HX tvoří ve vodném roztoku kyseliny
 • Př. halogenidy s vodou hydrolyzují na kyselinu tetrahydrogenkřemičitou

                                   SiCl4 + 4 H2O H4SiO4 + 4HCl

 • Fluorid křemičitý
 • plyn, tvořící se při leptání skla

                                   SiO2 + 4HF   SiF4 + 2H2O

 • Chlorid křemičitý
 • vzniká přímou syntézou
 • je to důležitá surovina pro výrobu křemíku o polovodičové čistotě

                                    SiCl4 + 2 Zn 2ZnCl2 + Si
 
2)KYSLÍKATÉ SLOUČENINY
oSiO2 oxid křemičitý

 • Základ křemene
 • Pevná, těžko tavitelná látka s polymerní strukturou
 • po vodě nejstudovanější chemická sloučenina
 • vysoká teplota tání (1705°C), jedna z nejstálejší látek
 • odolný vůči vodě a kyselinám (s vyjímkou HF)
 • základní jednotkou této struktury je křemíko-kyslíkový čtyřstěn (tetraedr) – SIO4 – nejstálejší forma sloučenín křemíku
 • tvoří 3 základní modifikace, které vznikají zahříváním křemene: křemen → tridymit → cristobalit
 • roztavením SiO2 se získá křemenné sklo
 • výroba skla, porcelánu, součást malty, betonu

 
kyseliny
oKyselina křemičitá  SiO2·nH2O

 • vznikají například hydrolýzou chloridu křemičitého

                                  SiCl4 + 4 H2O   H4SiO4 + 4 HCl

 • vylučuje se jako gel
 • v roztoku kyseliny – dekahydrodikřemičitá (H10Si2O9), tetrahydrokřemičitá (H4SiO4), hexahydrodikřemičitá (H6Si2O7), (H2SiO3) prakticky neexistuje

 
oKyselina tetrahydrogenkřemičitá

 • rosolovitá hmota, vyžíháním vznikne gel (vysoušedlo)
 • vzniká hydrolýzou halogenidů křemičitých nebo vytěsněním minerálními kyselinami z vodných roztoků křemičitanů alkalických kovů

Na〗_2SiO〗_3 + H2SO4 + H2O → H4SiO4 + Na〗_2SO〗_4

 • Soli

oKřemičitan sodný

 • Jsou základem vodního skla a vznikají tavením uhličitanů alkalických kovů nebo hydroxidů

SiO〗_2 + 2NaOH → Na〗_2SiO〗_3+ H2O
SiO〗_2 + K_2CO〗_(3 )K_2SiO〗_3 + CO〗_(2 )

 • Vodný roztok křemičitanu sodného – vodní sklo – využívá se jako lepidlo (reaguje se vzdušným oxidem uhličitým a tvrdne), ve stavebnictví k urychlení tuhnutí cementových směsí , ve slévárenství

 
oHlinitokřemičitany (živec)

 • vznikají nahrazením některých atomů křemíku ve struktuře křemičitanů hliníku
 • hlinitokřemičitan vápenatý je hlavní složkou cementu
 • zvětráním živců vzniká kaolinit (obsahuje kaolin – surovinu na výrobu porcelánu)

 
Silikony
   – O – Si – O – Si – O –

 • polymerní organokřemičité sloučeniny
 • kapalné nebo pastovité, termicky velmi stálé, relativně nehořlavé, dobré elektroizolační vlastnosti, dlouhodobá odolnost vůči UV záření a povětrnostním podmínkám, vodoodpudivost (hydrofobnost)
 • využití: hydrofobní nátěry, impregnace, výroba maziv, koupací čepice, pěny (těsnění), prsní implantáty, kuchyňské náčiní,..

Děkuji za pozornost J