Značení ocelí – prezentace

Téma prezentace: Značení ocelí

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): giomek

 

 

Popis materiálu:

Tuto prezentaci byla vytvořena jako podklad k maturitě do technologií a strojírenství.

 

Osnova:

Matyáš Zackl

 

ČSN=EN

 

Barevné

–    Pro sklady.

–    Jedna barva

–   dvě barvy

–    tři barvy

 

Číselné

–    Pro konstrukce.

–    Píšeme na výkresy. – 10 xxx

–    11 xxx –      12 xxx –   13 xxx –   14 xxx –    15 xxx –   16 xxx –    17 xxx –      19 xxx

 

Základní symbol            Pomocný symbol

–    Mechanické vlastnosti.

 

Min. pevnost v tahu krát 10 v Mpa.

 

10 xxx a 11 xxx Třída oceli

 

 • Uhlíkové oceli , nemají legurit.
 • 10 xxx – Používá se pro podřadné věci – výztuže do betonů . • 11 xxx – Má zaručené chem. složení
 • 11 1xx – automatová ocel

 

Procenta uhlíku v 0,1%. 1,2 – cementová ocel 12 xxx – 16 xxx

 

Součet legujících prvků v desetinách procent 0,1%.

 • 12 xxx – Konstrukčí ocel z které se vyrábí méně namáhané součásti. – hřídele, šrouby, matice
 • 13 xxx – Pružinová ocel – pružiny
 • 14 xxx – Speciální na ložiska – turbo kompresory
 • 15, 16 xxx – Vysoce legované oceli na hodně namáhané součásti. – do extrémních podmínek

– součásti silničních motorových vozidel, letadel ,hřídele

 

Obsah hlavních legujících prvků ( chromu, manganu, niklu ), podle typu procenta legujících prvků 17 xxx

 

Podle legujících prvků

 

17 xxx – Vysoce legovaná skupina ocelí

 

– Tří hlavní skupiny : korozi vzdorný, žáru pevné, žáru vzdorné – kuchyňská zařízení, chirurgie, nádoby na kyselin

 • 0,1,2,3 – chromniklové • 4,5,6 – manganové
 • 7,8,9 – volné

 

19 xxx

Stupeň legování a hlavní legující prvky 0,1,2 – jedná se o uhlíkové ruční nástroje . Od 3 jsou legované • 19 xxx – Nástrojová ocel

 

 

 

 • 3 – Hlavní legující prvek mangan • 4,5 – Legovaný chrom
 • 6 – Legovaný nikl
 • 7 – Legovaný wolfram
 • 8 – Rychlořezné oceli (RO)

– Radeco – Poldiho hutě ( značení za První republiky ). • 9 –

a) na líté nástroje – frézy, frézové hlavy, vrtáky

b) na vytvrzované nástroje , zvláštní tep. zpracování aby byly tvrdý

 

Označení ocelí podle ČSN=EN Základní symbol Pokud je předraženo písmeno G, tak se jedná o ocelolitinu.

 • použití

 

Min. mez kluzu

 

Přídavný symbol skupiny 2 nerezy

 

pomocné Základní symbol

 

pomocné

 

Základní symbol

 

 • Použizí : S – ocelové konstrukce : B – betonové výztuže

: P – tlakové nádoby

 

: D – ploché výrobky ke tváření za studena : T – obalové pásy a plechy

: L – oceli na potrubí

 

: M – plechy a pásy pro elektrotechniku : R – kolejnice

 

Pomocný symbol

 

 • C – materiál, který můžeme tvářit za studena • E – smaltování
 • F – kované výrobky • S – stavba lodí
 • N – normalizovaně žíháno

 

Pomocný symbol

 

 • Rázová práce v joulech :

 

27J 40J 60J °C
JR KR LR +20
J0 K0 L0 0
J2 K2 L2 -20
J3 K3 L3 -30
J4 K4 L4 -40
J5 K5 L5 -50
J6 K6 L6 -60

 

Příklady značení podle ČSN=EN

 

 • 1) konstrukční oceli pro běžné strojírenství charakteristickým písmenem je E

G1 – neuklidněná ocel G2 – uklidněná ocel

 

E 360 GC

 

Zvláštní tvářitelnost za studena, konstrukční ocel vhodná k tažení Min. mez kluzu

 

Smaltování

 

Příklady značení podle ČSN=EN

 

 • 2) Oceli pro ploché výrobky k tváření za studena hluboko tažné plechy a duté profily

 

 • D – plech vhodný pro žárové pokovení • EK – pro konvenční smaltování
 • DD – válcování za tepla
 • DX – válcování za tepla nebo za studena • H – pro duté profily
 • T – pro trubky

 

Tloušťka plechu

Pro konvenční smaltování

DC O4 EK

Pro válcování za studena

Příklady značení podle ČSN=EN

 

3) Nelegované oceli uhlíkové – odpovídá třídě 12

 

uhlík            pružiny

C 35 S • S – na pružiny                                                    0,35% • U – na nástroje

 • W – na svařovací dráty • D – k tváření drátů

 

Příklady značení podle ČSN=EN

 

3) Legované oceli – odpovídá třídě 17 Legující prvky

 

10 Gr Mo 9-10                                                              2% Va

 

Množství uhlíku 0,1 %            10% Mo

9% Cr

5% Mo             5% Co

 

6% W

 

4) Nástrojová rychlořezná ocel

HS 6 – 5 – 2 – 5

 

Rychlořezná ocel

 • Děkuji za pozornost .