Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Značení ocelí

Téma prezentace: Značení ocelí
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): giomek
 


 
Popis materiálu:
Tuto prezentaci na téma značení ocelí byla vytvořena jako podklad k maturitě do technologií a strojírenství.
 
Osnova:
Matyáš Zackl
ČSN=EN
 
Barevné
–    Pro sklady.
–    Jedna barva
–   dvě barvy
–    tři barvy
 
Číselné
–    Pro konstrukce.
–    Píšeme na výkresy. – 10 xxx
–    11 xxx –      12 xxx –   13 xxx –   14 xxx –    15 xxx –   16 xxx –    17 xxx –      19 xxx
 
Základní symbol            Pomocný symbol
–    Mechanické vlastnosti.
 
Min. pevnost v tahu krát 10 v Mpa.
 
10 xxx a 11 xxx Třída oceli
 

 • Uhlíkové oceli , nemají legurit.
 • 10 xxx – Používá se pro podřadné věci – výztuže do betonů . • 11 xxx – Má zaručené chem. složení
 • 11 1xx – automatová ocel

 
Procenta uhlíku v 0,1%. 1,2 – cementová ocel 12 xxx – 16 xxx
 
Součet legujících prvků v desetinách procent 0,1%.

 • 12 xxx – Konstrukčí ocel z které se vyrábí méně namáhané součásti. – hřídele, šrouby, matice
 • 13 xxx – Pružinová ocel – pružiny
 • 14 xxx – Speciální na ložiska – turbo kompresory
 • 15, 16 xxx – Vysoce legované oceli na hodně namáhané součásti. – do extrémních podmínek

– součásti silničních motorových vozidel, letadel ,hřídele
 
Obsah hlavních legujících prvků ( chromu, manganu, niklu ), podle typu procenta legujících prvků 17 xxx
 
Podle legujících prvků
 
17 xxx – Vysoce legovaná skupina ocelí
 
– Tří hlavní skupiny : korozi vzdorný, žáru pevné, žáru vzdorné – kuchyňská zařízení, chirurgie, nádoby na kyselin

 • 0,1,2,3 – chromniklové • 4,5,6 – manganové
 • 7,8,9 – volné

 
19 xxx
Stupeň legování a hlavní legující prvky 0,1,2 – jedná se o uhlíkové ruční nástroje . Od 3 jsou legované • 19 xxx – Nástrojová ocel
 
 
 

 • 3 – Hlavní legující prvek mangan • 4,5 – Legovaný chrom
 • 6 – Legovaný nikl
 • 7 – Legovaný wolfram
 • 8 – Rychlořezné oceli (RO)

– Radeco – Poldiho hutě ( značení za První republiky ). • 9 –
a) na líté nástroje – frézy, frézové hlavy, vrtáky
b) na vytvrzované nástroje , zvláštní tep. zpracování aby byly tvrdý
 
Označení ocelí podle ČSN=EN Základní symbol Pokud je předraženo písmeno G, tak se jedná o ocelolitinu.

 • použití

 
Min. mez kluzu
 
Přídavný symbol skupiny 2 nerezy
 
pomocné Základní symbol
 
pomocné
 
Základní symbol
 

 • Použizí : S – ocelové konstrukce : B – betonové výztuže

: P – tlakové nádoby
 
: D – ploché výrobky ke tváření za studena : T – obalové pásy a plechy
: L – oceli na potrubí
 
: M – plechy a pásy pro elektrotechniku : R – kolejnice
 
Pomocný symbol
 

 • C – materiál, který můžeme tvářit za studena • E – smaltování
 • F – kované výrobky • S – stavba lodí
 • N – normalizovaně žíháno

 
Pomocný symbol
 

 • Rázová práce v joulech :

 

27J 40J 60J °C
JR KR LR +20
J0 K0 L0 0
J2 K2 L2 -20
J3 K3 L3 -30
J4 K4 L4 -40
J5 K5 L5 -50
J6 K6 L6 -60

 
Příklady značení podle ČSN=EN
 

 • 1) konstrukční oceli pro běžné strojírenství charakteristickým písmenem je E

G1 – neuklidněná ocel G2 – uklidněná ocel
 
E 360 GC
 
Zvláštní tvářitelnost za studena, konstrukční ocel vhodná k tažení Min. mez kluzu
 
Smaltování
 
Příklady značení podle ČSN=EN
 

 • 2) Oceli pro ploché výrobky k tváření za studena hluboko tažné plechy a duté profily

 

 • D – plech vhodný pro žárové pokovení • EK – pro konvenční smaltování
 • DD – válcování za tepla
 • DX – válcování za tepla nebo za studena • H – pro duté profily
 • T – pro trubky

 
Tloušťka plechu
Pro konvenční smaltování
DC O4 EK
Pro válcování za studena
Příklady značení podle ČSN=EN
 
3) Nelegované oceli uhlíkové – odpovídá třídě 12
 
uhlík            pružiny
C 35 S • S – na pružiny                                                    0,35% • U – na nástroje

 • W – na svařovací dráty • D – k tváření drátů

 
Příklady značení podle ČSN=EN
 
3) Legované oceli – odpovídá třídě 17 Legující prvky
 
10 Gr Mo 9-10                                                              2% Va
 
Množství uhlíku 0,1 %            10% Mo
9% Cr
5% Mo             5% Co
 
6% W
 
4) Nástrojová rychlořezná ocel
HS 6 – 5 – 2 – 5
 
Rychlořezná ocel

 • Děkuji za pozornost .