Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Život svaté Kateřiny – rozbor díla

Téma prezentace: Život svaté Kateřiny
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Mgr. Lucie Nováková
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace zpracovává českou veršovanou skladbu Život svaté Kateřiny. Jedná se o rozbor díla určený k prezentování či přípravě k maturitě.
 
Osnova:

  • Obsah
  • Úvodní informace
  • Děj
  • Obrazná pojmenování
  • Závěrečné informace
  • Ukázka
  • Závěrečné otázky (řešení viz.text)
  • Zdroje informací

 
Úvodní informace
žTuto nejproslulejší staročeskou legendu vysokého stylu zpracoval neznámý básník dle latinské předlohy, své dílo doplnil o lyrické a dramatické prvky. Četné moravismy v legendě dokazují, že byl autor moravského původu. Veškerá další fakta o autorovi nejsou potvrzená.
žVznikla asi v 60. letech 14.stol. Skladba čita celkem 3519 veršů a je psána
poměrně pravidelným osmislabičným veršem s přesahy, se sdruženým rýmem a s tzv. lomením rýmu.
žRukopis je dochovaný v jediném opise a je součástí kodexu o 129 listech, který pochází pravděpodobně z počátku 15.stol.  Tento kodex se objevuje poprvé v knihovně Petra Voka o několik let později se dostává do rukou Ferdinanda III. a roku 1647 se stěhuje na pražský Hrad.   Jedná se o jednu z nejstudovanějším staročeských památek vůbec.Zkoumali ji například Štítný, Gebauer či Jedlička.
 
Děj – podle stran v knize
ž119: Žil císař Maxencius  (zlý) a král Kostus (hodný)
ž121: Kostus má dceru Kateřinu a bydlí spolu v Alexandří, Kostus Kateřinu miluje a je to jeho jediná dcera
ž122: Kostus dal Kateřinu na Vysokou školu a ona byla nejlepší a nejchytřejší, byla také krásná a měla čistý život
ž123: Ona nechtěla žádného manžela, měla panenskou čistotu. Syn císaře Maxenciuse se stal císařem a chtěl se za někoho oženit. Poslal posli,aby hledali ženu a oni zajeli i do Alexandří.
ž124: Poslové mluví o Kateřině – ona je nejlepší
ž125: Matka Kat. slíbí poslům, že ji nedá nikomu jinému než císaři
ž126: Královna chce dceru vydat ale ona se diví, co to po ní matka žádá
ž127: Kateřina nechce být císařovna, císař ji podle ní není hoden – nevyrovná se jí moudrostí a krásou
ž149: Kateřina se chce odevzdat Bohu a stane se to. Maria matka boží ji odevzdá Bohu svému synu. Kateřina se stane chotí Boha.
ž151: Kateřině umře matka. Maxenc káže popravit toho, kdo věří v Boha, jedou i do Alexandří.
ž184: Mluví se o Kateřině, jako o dceři Kosta, která měla hrady, města, zaslíbila se Bohu a proto musela trpět.
ž187: Kateřina byla mučena a vězněna kvůli tomu, své víře.Nakonec byla popravena.
 
Jazyk, obrazná pojmenování
žSymbolika barev (str.184-187) →bičování Kateřiny)
žAluze na literární postavy →Tristan a Izalda str. 187
žPřirovnání: jako tur divoký řiče
žAnafora: jeho věk, jeho zbožie, jeho kochanie….
žAliterace: pano praviť pod tajemnstvím
žPřímá řeč je obsažena ve více než polovině veršů
 
Závěrečné informace
žKateřinský kult, který zdůrazňuje její mučednictví, zázraky a učenost, se od 11. století velmi rychle rozšiřuje. Svata Kateřina se stává mimo jiné patronkou
univerzit. U nás ji propagoval sám Karel IV. a existuje dokonce nepotvrzena domněnka, že legenda byla napsána na popud císaře.
 
Ukázka (umučení Kateřiny)
žToé tu ďe svého přietele
žz šesti barev čistá mesla
žu věrnéj milosti nesla,
žjakož věrná milá svého
žnositi imá ďe milého.
žPrvní barvu nesla v spěchu,
žeŽ tě |těci, iešto kwiechu
žubielei v červenosti,
žtě sě obě v tej žalosti
žzměnivše, však krve nezbyvše,
žďe krásu svú pokryvše,
žUkázka (umučení Kateřiny)
žZelená sta pravým,studem
žeŽ přěd tiem pohanským bludem
žstáše obnažena jsúci.
žU pravé milosti vrúcí,
žspenši svoji rucě k sobě,
žzawořivši oči obě,
žhlavu schýlivši sě tiši.
žNad níž ti pohani liší
ždivoké bitie wořiechu
žUkázka (umučení Kateřiny)
žod nichžto ran sě nořiechu
žblesky z jejie očí jasnú
žv horkých krópkách čilú nečasnú
žpřěs tě líčci ďe bolesti.
žDruhú barvu bez všiej pesti
žnesla dle jiných nádějí.
žBa kteréj iest kdy milejí
žbyl ktery chot než té drahé‘
žež jejie bělúcie nahé
žČást díla v PDF
žhttp://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury/VZCL3/60.pdf
 
ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY
žDo jaké doby řadíme toto dílo (panovník)?
žCo je to legenda?
žCo je to Kateřinský kult?
žČeho byla Kateřina patronkou?
žJaká byla Kateřina?
žJmenujte všechny postavy díla a charakterizujte je :
 
Zdroje informací
HRABÁK J., VÁŽNÝ V., ŠKARKA A., Dvě legendy z doby Karlovy. Praha: Československá akademie věd, 1959.
Rozbor díla: autor