Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Válka s mloky – Karel Čapek – rozbor

Téma prezentace: Válka s mloky – Karel Čapek
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Jan
 


 
Popis materiálu:
Základní osnova a informace o díle Válka s mloky od českého spisovatele Karla Čapka. Jedná se o rozbor díla ve formě prezentace.
 
Osnova:
Autor

 • 9. ledna 1890 – 25. prosince 1938
 • Karel Čapek byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf
 • narodil se v malých Svatoňovicích v rodině lékaře Antonína Čapka
 • studoval na gymnáziu v Hradci Králové
 • roku 1915 ukončil studium na Filosofické fakultě UK v Praze, poté studoval v Berlíně a Paříži
 • působil jako redaktor v několika časopisech (Národní listy, Nebojsa, Lidové noviny)
 • byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla
 • v roce 1935 se oženil s herečkou a dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou
 • stýkal se s nejvyššími kruhy – skupina Pátečníci (T. G. Masaryk)
 • poslední tři roky svého života prožil ve Staré Huti u Dobříše
 • zemřel na plicní edém několik měsíců před plánovaným zatčením gestapem

 
Hlavní dějová linie

 • kapitán českého původu – Van Toch objevuje při lovu perel na tichomorském ostrově Tana Masa obrovské mloky podobné lidem
 • využil jejich inteligence, učenlivosti a potápěčských schopností ke sběru perel
 • kapitán Van Toch si byl vědom obrovského ekonomického potenciálu při využití práce mloků
 • vrátil se tedy do Čech a kontaktoval svého vlivného a zámožného přítele továrníka G. H. Bondyho
 • Bondy po Van Tochově smrti zakládá Salamandří syndikát, který má obchodovat s mloky na celém světě
 • existence mloků byla dlouhou dobu tajena, ale postupem času vyšla na povrch
 • poté získal obchod s mloky rychlý spád, jsou rozmisťování po celém světě a zneužíváni jako levná pracovní síla
 • lidé mloky naučili používat techniku a zacházet se zbraněmi, zřizovali pro ně školy a začlenili je i do armády
 • dále se řeší i rasová odlišnost jednotlivých mloků (baldští mloci čisté nordické rasy)
 • přímořské státy dodávají mlokům na svém pobřeží trhaviny, granáty a pistole, by jim mohli mloci v případně nutnosti sloužit jako vojenská síla
 • počet mloků přesáhl počet lidí a zbouřili se proti lidskému zotročování
 • začali si budovat zátoky jako své domovy
 • vůdce mloků, který si říkal Chief Salamnder diktoval přes rádio mločí ultimáta
 • začíná válka s mloky
 • děj končí rozmluvou mezi panem Povondrou (vrátný u Bondyho) a jeho synem v momentu, kdy spatří prvního mloka ve Vltavě

 
kompozice

 • chronologická
 • kniha je rozdělena do tří částí
 • 1. část – epika, dobrodružný žánr, satira, humor
 • 2. část – soubor novinových zpráv a výstřižků pana Povondry
 • 3. část – strohý reportérský záznam o konfliktu, publicistický styl (na konci rozmlouvá autor sám se sebou)

 

 • literární druh – EPIKA
 • literární žánr – varovný román (sci-fi)
 • literární směr – česká literatura 1. pol. 20. století

 
charakteristika postav

 • Kapitán Van Toch
 • milý, hodný, trochu naivní, má rád mloky, které objevil, jedná podle zásad staré školy

 

 • G. H. Bondy
 • bohatý továrník, znal Van Tocha jako malý, má silného obchodního ducha
 • dokud Van Toch žije, sdílí jeho ideály, po jeho smrti však změní směr společnosti

 

 • Pan Povondra
 • pracovitý a ochotný zaměstnanec pana Bondyho
 • má sbírku novinových výstřižků, týkajících se mloků

 

 • Mloci
 • černí, slizcí
 • postupně se stávají stále více zápornými

 
prostředí a název díla

 • děj pojednává o různých místech na zemi
 • tichomořský ostrov Tana Masa
 • Česká Republika
 • ale i další přímořské státy

 

 • souvislost s prostředím
 • na tichomořském ostrově jsou mloci objeveny
 • Van Toch má české kořeny
 • kniha pojednává o dalších přímořských státech, protože zde je koncentrace mloku největší
 • název díla – Válka s mloky

odbobí

 • meziválečné
 • ovlivněno 1. sv. válkou
 • obavy z dalších celosvětových konfliktů
 • hrozba fašistického Německa
 • autoři, kteří psali ve stejné době:
 • Poláček, Bass, Hašek, Vančura, Olbracht

 

 • Čapek píše i další varovné romány a dramata, například:
 • R.U.R. – řeší otázku technologického vývoje
 • Krakatit – řeší otázku výbušnin
 • Bílá nemoc – varovné drama
 • rysy tvorbu daného autora
 • velmi bohatá slovní zásoba
 • představitel demokratického proudu
 • varovná funkce
 • často tvořil s bratrem Josefem Čapkem (spisovatel a výtvarník)
 • prolínání žurnalistiky (Válka s mloky)
 • jazyková výstavba:
 • odvíjí se od toho, zda je to zrovna článek z novin, deníkový záznam nebo oficiální vypracování
 • jednoduchý, spisovný, neutrální, často cizí slova (angličtina), jsou zde ale i slangová slova ale i argot (vrstva jazyka používaná společenskou spodinou)