Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Vzdálenost a jak s ní pracovat

JAK PRACOVAT SE VZDÁLENOSTNÍMI ZÓNAMI
Dnešní téma patří do oblasti proxemiky, čili vzdáleností mezi dvěma a více subjekty ve vzájemné interakci. Částečně se zde můžeme inspirovat zvířaty, protože původ proxemiky má kořeny v teritoriálním chování. Každá osobnost vnímá kontakt jinak, proto není zcela snadné určit, zda je někomu vaše přítomnost příjemná nebo jestli už je to pro něho moc. Můžeme se ale zaměřit na všeobecně definované vzdálenostní zóny, které vám pomohou odhalit, jakou optimální vzdálenost byste měli při prezentování udržovat s vaším publikem.
 
Intimní zóna (menší než 0,6 m) Do této zóny člověk obvykle vpustí pouze své nejbližší. Jedná se o rodinu a partnera. Takhle blízké vzdálenosti se v prezentaci pro publikum, které dobře neznáte, vyhněte.
 
Osobní zóna (0,6 – 1,2 m) V osobní zóně může probíhat kontakt přátel nebo osob, které spolu mají společnou řeč. Při prezentaci ji můžete využít například, položí-li vám někdo z posluchačů dotaz. Není nic proti ničemu k němu přistoupit blíže a odpovědět.
 
Společenská zóna (1,2 – 3,6m) V této zóně se pravděpodobně bude odehrávat největší část vašeho projevu. Je to vzdálenost osob, které si nejsou blízké, ale jsou mezi sebou ve vzájemné interakci a mají stejný zájem. Je to zóna, ve které necháte posluchačům dostatečný osobní prostor, zároveň vás ale budou dobře slyšet a neztratíte s nimi kontakt.
 
Veřejná zóna (3,6 – 7,6m – někdy i více) Tady už se jedná o větší vzdálenost, ve které se cizí lidi běžně míjejí na veřejnosti. Pokud se dostanete v průběhu prezentace za její hranici, dobře zvažte, zda vás publikum slyší a zda nemáte pocit, že už jste vzájemně příliš daleko. Doporučujeme se k horní hranici spíše nedostávat, přece jen nechcete ztratit zájem lidí.
 
Počítejte ale s tím, že uvedené vzdálenosti jsou pouze orientační, a jak již bylo zmíněno výše, každý bude vnímat blízkost druhého jinak. V prezentacích se můžete setkat také s vertikální proxemikou, která bývá aplikována za účelem vytvoření vyššího společenského statusu. Jedná se o stupínek, katedru či pultík, který vás postaví nad úroveň publika. Tyto věci sice mohou mít pozitivní vliv na klid řečníka a dávají mu pocit bezpečí, klidně je využijte, jsou-li k dispozici, doporučujeme ale řídit se pocitem a stále dbát na to, abyste se svým publikem neztratili kontakt a byli mu přirozeně blízko.