Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Využití biomasy

Téma prezentace: Využití biomasy
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): krislalatina
 


 
Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje co je to biomasa, druhy biomasy a znázorňuje její využití.

 
Osnova:
Biomasa

 • veškerá hmota organického původu
 • prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze
 • nejvýznamnější obnovitelný zdroj energie
 • zahrnuje biomasu:

a) dřevní

b) rostlinnou

c) živočišného původu

 • zdrojem biomasy jsou rozložitelné odpady a rostliny
 • lze ji „konzervovat“

 
Druhy biomasy

 • zbytková (odpadní) biomasa:

a) dřevní odpady z lesního hospodářství a celulózo-papírenského, dřevařského a nábytkářského průmyslu

b) rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny

c) komunální bioodpad a odpady z potravinářského průmyslu

 • cíleně pěstovaná biomasa:

a) energetické byliny

b) rychlerostoucí dřeviny

 
Využití biomasy
a) možnosti pěstování a energetického využití biomasy v zemědělství
b) možnosti energetického využití biomasy v obcích
c) možnosti energetického využití biomasy v domácnostech
 
PĚSTOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY V ZEMĚDĚLSTVÍ

 • zbytková biomasa
 • cíleně pěstovaná biomasa
 • produkce z trvalých travních porostů
 • rychle rostoucí byliny a dřeviny

 
Využívána v těchto odvětvích: 

 • výroba plynných biopaliv – bioplynové stanice
 • výroba kapalných biopaliv
 • využití pevné biomasy

 
PRODUKCE BIOMASY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

 • kukuřice, řepka olejka, triticale aj.
 • ozdobnice čínská, lesknice rákosovitá, šťovík OK2 aj.
 • topoly a vrby

 
VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ BIOMASY
Využití biomasy
v bioplynových stanicích
využití
biomasy k výrobě
energie
 
VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ BIOMASY
Využití biomasy pro výrobu kapalných biopaliv

 • vytvoření dostatečné plochy (380 tis. ha) pro zajištění plodin na výrobu
  biopaliv
 • suroviny pro výrobu biopaliv: řepka

olejná, cukrová řepa a obiloviny
 
VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ BIOMASY
Využití biomasy pro výrobu tvarovaných paliv

 • využívána zejména ve formě slisovaných malých částí dřeva nebo rostlin (pelet nebo briket)

 
Pelety
z dřevních nebo zemědělských zbytků silným stlačením
možnost používat v rodinných domech
 
Brikety
ve tvaru válečků
ekologická náhrada za uhlí
možnost použít v krbech
 
MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY V DOMÁCNOSTECH
Zplyňovací kotle na dřevo a brikety:

 • jako palivo využívají kusové dřevo nebo brikety
 • zařízení s nižší pořizovací cenou

 
Kotel na pelety:

 • plně automatizované zařízení s dobrými spalovacími

 
vlastnostmi

 • určen pro vytápění jednoho rodinného domu nebo několika budov

 
MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY V DOMÁCNOSTECH
Pokojová kamna a krbové vložky na pelety:

 • využití hlavně pro vytápění místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů
 • možnost vytápění dalších místností

 
Další využití:

 • pro ohřev vzduchu k vytvoření tepelné pohody člověka, pro ohřev teplé užitkové vody, pro pohon domácích elektrických spotřebičů

 
Biopalivo

 • paliva vzniklá přípravou z biomasy a biologického odpadu
 • jeden ze způsobů využití biomasy
 • patří zde bioplyn, brikety, …

 
Bioplyn

 • k výrobě tepla
 • elektřiny
 • chladu
 • k pohonu dopravních prostředků (automobily, autobusy, zemědělská technika, vlaky)

 
Výhody biomasy

 • odstraňování odpadu
 • nevyčerpatelný zdroj energie
 • přínos pro životní prostředí
 • vytváření pracovních míst
 • výroba tepla a elektřiny

 
Nevýhody biomasy

 • náklady na dopravu
 • větší pracnost
 • nutnost skladovacích prostor
 • větší prašnost