Využití biomasy

Téma prezentace: Využití biomasy

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): krislalatina

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje co je to biomasa, druhy biomasy a znázorňuje její využití.

 

Osnova:

Biomasa

 • veškerá hmota organického původu
 • prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze
 • nejvýznamnější obnovitelný zdroj energie
 • zahrnuje biomasu:

a) dřevní

b) rostlinnou

c) živočišného původu

 • zdrojem biomasy jsou rozložitelné odpady a rostliny
 • lze ji “konzervovat”

 

Druhy biomasy

 • zbytková (odpadní) biomasa:

a) dřevní odpady z lesního hospodářství a celulózo-papírenského, dřevařského a nábytkářského průmyslu

b) rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny

c) komunální bioodpad a odpady z potravinářského průmyslu

 • cíleně pěstovaná biomasa:

a) energetické byliny

b) rychlerostoucí dřeviny

 

Využití biomasy

a) možnosti pěstování a energetického využití biomasy v zemědělství

b) možnosti energetického využití biomasy v obcích

c) možnosti energetického využití biomasy v domácnostech

 

PĚSTOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY V ZEMĚDĚLSTVÍ

 • zbytková biomasa
 • cíleně pěstovaná biomasa
 • produkce z trvalých travních porostů
 • rychle rostoucí byliny a dřeviny

 

Využívána v těchto odvětvích: 

 • výroba plynných biopaliv – bioplynové stanice
 • výroba kapalných biopaliv
 • využití pevné biomasy

 

PRODUKCE BIOMASY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

 • kukuřice, řepka olejka, triticale aj.
 • ozdobnice čínská, lesknice rákosovitá, šťovík OK2 aj.
 • topoly a vrby

 

VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ BIOMASY

Využití biomasy

v bioplynových stanicích

využití

biomasy k výrobě

energie

 

VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ BIOMASY

Využití biomasy pro výrobu kapalných biopaliv

 • vytvoření dostatečné plochy (380 tis. ha) pro zajištění plodin na výrobu
  biopaliv
 • suroviny pro výrobu biopaliv: řepka

olejná, cukrová řepa a obiloviny

 

VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ BIOMASY

Využití biomasy pro výrobu tvarovaných paliv

 • využívána zejména ve formě slisovaných malých částí dřeva nebo rostlin (pelet nebo briket)

 

Pelety

z dřevních nebo zemědělských zbytků silným stlačením

možnost používat v rodinných domech

 

Brikety

ve tvaru válečků

ekologická náhrada za uhlí

možnost použít v krbech

 

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY V DOMÁCNOSTECH

Zplyňovací kotle na dřevo a brikety:

 • jako palivo využívají kusové dřevo nebo brikety
 • zařízení s nižší pořizovací cenou

 

Kotel na pelety:

 • plně automatizované zařízení s dobrými spalovacími

 

vlastnostmi

 • určen pro vytápění jednoho rodinného domu nebo několika budov

 

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY V DOMÁCNOSTECH

Pokojová kamna a krbové vložky na pelety:

 • využití hlavně pro vytápění místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů
 • možnost vytápění dalších místností

 

Další využití:

 • pro ohřev vzduchu k vytvoření tepelné pohody člověka, pro ohřev teplé užitkové vody, pro pohon domácích elektrických spotřebičů

 

Biopalivo

 • paliva vzniklá přípravou z biomasy a biologického odpadu
 • jeden ze způsobů využití biomasy
 • patří zde bioplyn, brikety, …

 

Bioplyn

 • k výrobě tepla
 • elektřiny
 • chladu
 • k pohonu dopravních prostředků (automobily, autobusy, zemědělská technika, vlaky)

 

Výhody biomasy

 • odstraňování odpadu
 • nevyčerpatelný zdroj energie
 • přínos pro životní prostředí
 • vytváření pracovních míst
 • výroba tepla a elektřiny

 

Nevýhody biomasy

 • náklady na dopravu
 • větší pracnost
 • nutnost skladovacích prostor
 • větší prašnost