Vliv reklamy na společnost

Téma prezentace: Vliv reklamy na společnost

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Aneta Baďurová

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace je jako podklad pro referát do informatiky o tom, jaký může mít reklama vliv na společnost.

 

Osnova:

¨Vliv reklamy na společnost

¨  Aneta Baďurová, 4.A

 

¨Co je to reklama

¨Je to placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek.

¨ Informuje a přesvědčuje o výhodách a kvalitách propagovaného výrobku nebo služby, které nákupem a užíváním spotřebitel získá.”

¨Historie reklamy

¨ Je spojena především s počátkem produkce výrobků a služeb nad rámec vlastní potřeby

¨Slovo reklama vzniklo z latinského

reklamare (znovu křičeti)

¨Nejrpve v ústní podobě

¨Rozvoj po vzniku knihtisku (15. st. –J. Gutenberg)

¨Typy reklamy

¨Komerční- nejvíce útočí na zákazníka a setkáváme se s ní nejčastěji

 

¨Politická- propagace volebních programů politických  stran a jejich představitelů

 

¨Sociální- žádná propagace, pouze upozornění na negativní vlivy společnosti

¨Klady reklamy

a)Informovanost spotřebitele

b)Možnost kvalifikovaného výběru

c)Zvyšuje kvalitu zboží a rozsah výběru

d)Umožňuje vznik nových médií na trhu

¨Zápory reklamy

a)Špatný vliv na děti

b)Manipulace s lidmi

¨Existuje také klamavá reklama, ta by se ale podle zákona vyskytovat neměla. Pravidla vytváření reklam stanovuje Mezinárodní obchodní komora se sídlem v Paříži, ta potom odsouhlasí jednotlivé státy, v Čechách Rada pro reklamu.

 

¨Média

¨Noviny- výhoda je rychlost a flexibilita doplňování informací

¨Časopisy- užší zaměření na určitou tématiku

¨Televize- působí na miliony diváků, možnost uvedení v „pravý moment“

¨Rozhlas- nízká cena, možnost užšího zaměření

¨Internet- kombinace všech druhů a zároveň jejich doplněním, např zpětná vazba spotřebitele

¨Prostředky reklamy

¨Barvy- utváří obraz, vyvolávají emoce, pocity

¨Jazyk- nejdůležitější,

-dokáže nahradit hudbu nebo pohyb, který do tisknutých reklam nelze vkomponovat.

-Skládá se ze tří částí:  jazyk cílové skupiny, charakter informací, které chceme sdělit a správných argumentech

 

¨Zdroje

¨http://absolventi.gymcheb.cz/2007/kazakov/vos.html

¨http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama

¨http://www.reklamu.cz/historie.html