Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Vliv reklamy na společnost

Téma prezentace: Vliv reklamy na společnost
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Aneta Baďurová
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace je jako podklad pro referát do informatiky o tom, jaký může mít reklama vliv na společnost.
 
Osnova:
¨Vliv reklamy na společnost
¨  Aneta Baďurová, 4.A
 
¨Co je to reklama
¨Je to placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek.
¨ Informuje a přesvědčuje o výhodách a kvalitách propagovaného výrobku nebo služby, které nákupem a užíváním spotřebitel získá.”
¨Historie reklamy
¨ Je spojena především s počátkem produkce výrobků a služeb nad rámec vlastní potřeby
¨Slovo reklama vzniklo z latinského
reklamare (znovu křičeti)
¨Nejrpve v ústní podobě
¨Rozvoj po vzniku knihtisku (15. st. –J. Gutenberg)
¨Typy reklamy
¨Komerční- nejvíce útočí na zákazníka a setkáváme se s ní nejčastěji
 
¨Politická- propagace volebních programů politických  stran a jejich představitelů
 
¨Sociální- žádná propagace, pouze upozornění na negativní vlivy společnosti
¨Klady reklamy
a)Informovanost spotřebitele
b)Možnost kvalifikovaného výběru
c)Zvyšuje kvalitu zboží a rozsah výběru
d)Umožňuje vznik nových médií na trhu
¨Zápory reklamy
a)Špatný vliv na děti
b)Manipulace s lidmi
¨Existuje také klamavá reklama, ta by se ale podle zákona vyskytovat neměla. Pravidla vytváření reklam stanovuje Mezinárodní obchodní komora se sídlem v Paříži, ta potom odsouhlasí jednotlivé státy, v Čechách Rada pro reklamu.
 
¨Média
¨Noviny- výhoda je rychlost a flexibilita doplňování informací
¨Časopisy- užší zaměření na určitou tématiku
¨Televize- působí na miliony diváků, možnost uvedení v „pravý moment“
¨Rozhlas- nízká cena, možnost užšího zaměření
¨Internet- kombinace všech druhů a zároveň jejich doplněním, např zpětná vazba spotřebitele
¨Prostředky reklamy
¨Barvy- utváří obraz, vyvolávají emoce, pocity
¨Jazyk- nejdůležitější,
-dokáže nahradit hudbu nebo pohyb, který do tisknutých reklam nelze vkomponovat.
-Skládá se ze tří částí:  jazyk cílové skupiny, charakter informací, které chceme sdělit a správných argumentech
 
¨Zdroje
¨http://absolventi.gymcheb.cz/2007/kazakov/vos.html
¨http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama
¨http://www.reklamu.cz/historie.html