Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Vlad III. Dracula

Téma prezentace: Vlad III. Dracula
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Táňa Matoušková
 


 
Popis materiálu:
Prezentace o rumunském knížeti jménem Vlad III. Dracula. Jeho nástup, vláda, války či věznění. Také nechybí část o Valašsku.
 
Osnova:
Valašsko
– Valašské knížectví vzniklo v první půlce 14. Století spojením několika malých knížectvích
(hlavně Oltenie – Malé Valašsko
– první historicky potvrzená vládce – Besarábem I.
– vládl kolem let 1310 až 1352
– založil dynastii Besarabů, která ovládala Valašsko do 17. Století
–  Besarábové se rozdělil na dvě linie – Danesti a Draculesti, které spolu často soupeřily o trůn
– vládci  po Besarábovi – syn Nicolae Alexandru → jeho synové Vladislav I. a Radu I. (Basarabové)
→ syn Radua Dan I. (Danesti) → 1386, Mircea cel Bartran  – jeden z nejvýznamnějších knížat Valašska,
– rozšíření hranic k řece Olt a Černému moři , mince, které se dostaly do oběhu i v zahraničí,
obnova starých pevností, úspěšná zahraniční politika
– 1393 – ovládnutí Bulharska Osmanskou říší  → Valašsko se stalo jejím sousedem ,
– Valašsku bránila v dalším růstu  formální závislost na Uhersku (tribut ve zlatě a mužích Turkům) a
střed tureckých a uherských zájmů → snažilo se osamostatnit , stalo se prostředníkem při narušení
rovnováhy mezi těmito sousedy, za to mu ale byl slíben mír
– 1394 – Valšsko na tři roky ovládl Vlad I. (Uchvatitel), Mircea však trůn získal zpátky
– další vládci → Mirceův syn syn Michail I. (Baserab) → syn Dana I. Dan II. (Danesti, člen řádu draka)
→ Mirceúv syn Radu II. Chelul (Basarab) → zhruba čyřikrát se ještě tito dva vytřídaly, poté vládne opět  Dan II. → Alexandru I. Aldea (Draculesti) → Vlad II. Dracul (nelegitimní syn Mircey staršího; nemanželští potomci měli stejné právo na trůn jako manželští)  → syn Vláda II. Mircey II. (Draculesti), → syn Dana II. Besarab II . (Danesti)  → znovu Vlad II. Dracul , zavřežděný pravděpodobně další m knížetem Valašska Vladislavem I. (Danesti) → 1447 , Vladislavem I., podporovaný Janem Hunyadim
– Jan Hunyadi – syn pomaďarštěného Rumuna , za dlouhodobou službu na dvoře dostal od krále Zikmunda Lucemburského hrad Hunyad  (vyšvihl se mezi vyšší společnost)
– po smrti římského, uherského a českého krále Albrechta II. Lucemburského sepostavil s uherskými velmoži proti Habsburkům → za odměnu dostal od Vladislava I.  tituly sedmihradského vévody, temešského správce a hlavního kapitána Bělehradu
– → nastupuje Vlad III. Tepes
 
Vlad. II. Dracul
– Celým jménem Vlad III. Bela Denszö Draculea – Draculea  znamená syn Draka
–  později dostal přezdívku Țepeș, tedy Napichovač
– narodil se okolo října roku 1431 ve městě Sighisoara v Sedmihradsku neboli Transylvánii
knížeti a rytíři Vladu II.Draculovi  – Dracul znamená drak
– přezdívka Dracul – odkaz na Řád draka → založil 1408 Zikmund Lucemburský na ochranu katolictví před odpůrci (hlavně husité) a nevěřícími
→ Vladův hlavní úkol – bránit turecké expenzi do Sedmihradska a Valašska
 
Vlad III. Țepeș
– 1418 – Mirceova smrt → jeho syn Vlad II. se stěhuje se svými dětmi ( Alexanda, Vlad IV. Mnich, Mirca II., Radu cel Frumem, (cel Frumos – Sličný) a Vlad III.  Tepes) do Targoviště, snaží se bojovat proti Turkům
-1442 – Vlad II.  a jeho synové Vlad II. a Radu byli uvězněni  sultánem Muradem II. v Gallipoli
→ ve Valašku vládne dosazená Vladův nejstarší  syn Mircea → zakrátko nahrazen
(díky Hunyadimu) Besarabem (syn Dana II.), také nevydržel dlouho → Dracula se směl vrátit, jeho synové zůstali jako záruka poslušnosti → za rok poslal Dracula své vojáky do Varny pomoct křižákům, čímž porušil domluvu, synové ale zůstali naživu
– 1446-1447 – Vlad  II. obnovil smlouvu s Turky, nic jiného mu nezbývalo , důvěru si ale stejně nezískal → Jan Hunyadi  začal táhnout na Valašsko a Dracula a jeho syna Mircea u Targoviště porazil
→ Dracul utekl, ale byl  zavražděn, Mircea byl zajat a umučen → pánem se stal Hunyadi → na trůn dosadil svého chráněnce Vladislava II. → Vlad a Radu přemístěni do Adrianopole, kde se učili bojovat, ale i číst a psát a vzdělávat se  (Vlad dostal hodnost v turecké armádě)
 
Vladislav II.
– 1448  -Vladislav II.  a  Hunyadim válčili s Turky,  prohráli a rozhněvali si sultána → Vlad III. toho využil a na tři měsíce obsadil trůn v Targovišti
–  Hunyadi  padl do srbského zajetí, Vladislav mu nepomohl, ale spěchal zpátky dobýt trůn  → Vladislav znovu knížete → Vlad prchá do azylu k Turkům a dále do Moldavska Bogdanovi II. (příteli jeho otce) → Bogdana zavraždili, Vlad prchá k Hunyadimu a snaží se znovu získat trůn
– v té době byly ve středu Osmanské říše zbytky Byzanské říše s hlavním městen Konstantinopolí → 1453 Mehmed II.  dobyl Konstantinopol a přejmenoval ji na Istanbul  → začal připojovat další země (z Balkánského poloostrova) → Uhry a Valašsko zůstaly jedinými aktivními protivníky
–  Hunyadi odebral Vladislavovi vévodství Amlaş a Fǎgǎraş → Vladislav vpadl na jeho statky
→ Hunyadi ho sesadil a dosadil Vlada III. Tepese  → 1456  Vlad zabil Vladislava v souboji v Târgşoru
– Vlada podpořilo více bojarů, král Ladislav Pohrobek a valašská aristokracie, která jej podporovala i začátcích vlády
 
Válka s Turky
-schylování k násilné konfrontaci, mezi Turky a křesťany
→ Vlad brání jih Sedmihradska
→ Hunyadi brání Bělehrad
→ 1456 sultán Medmed II., začíná obléhat Bělehrad → nepovede se mu ho dobýt , Turci odtáhnou, Mehmed podléhá moru
-Vlad obnovuje slib věnosti, skládá slib sultánovi (nelibost budínského dvora)
–  sešli se další uchazeči o trůn– Dan (syn Vladislava II., budínským dvorem) a
Vlad IV. Mnich (Vladův bratr, našel útočiště v Amlasi, městům  Sibiň a Brašov pak byl omezen obchod jako trest za poskytnutí útočiště)
– Sedmihradsko rozděleno na dvě frakce – Hynyadovci – vedl švagr Jana Hunyadiho Michal Szilágyi , přidal se k nim  Vlad a bohatá oligarchie kolem Ladislava Pohrobka – podpora Vlada Mnicha a Dana, Brašov a Sibiň
– s Brašovem Vlad podepsal dohodu – obnovení obchodu za vypovězen Dana , se Sybiní vztahy napjaté
– 1458 – smrt Ladislava Pohrobka → místo Szilágyho  nastupuje Hunyadiho syn Matyáš Hunyadi-Korvín , svého strýce Szilágyho propustí ze všech dosavadních funkcí → Szilágyi přestoupil na stranu protivníka k Vladovi
– Korvín dal privilegia Sibiňi a Brašov → patřily na jeho stranu  → Vlad proti městům podnik lvýpravu ,odmítá uherskou suverenitu a přestávál platit tribut sultánovi
-na jaře vsstupuje do Valašska Dan II. a pokouší se knížete svrhnout → Dracula jej porazí a nechá mu stít hlavu → z této doby jsou zprávy o Draculově krutosti (nabodávání na kůl, přibíjení dětí k ženským ňadrům apod.)
-Brašov posílá k Vladovi delegaci → delegace zajata
-1460 – Vlad se vydává do Sedmihradska  → pro podpoření moci vypaluje a vylupuje vesnice a zajatci nabodává na kůl → vypáleno předměstí Brašova, hrdinský odpor vesnice Codlea → mír s Brašovem
– nájez do do Amlaşe a Fǎgǎraşe →zpacifikování celých severních hranic Valašska, udeření na sedmihradské oponenty, kteří Vláda zpochybňovali
-Vlad očekával konfrontaci s Turky → začal vyjednávat s brašovskými a sibiňskými vyslanci (slíbil vypuzení Turků, podporu)
– 1459 – Štěpán Veliký obnovil smlouvu s Polskem → nebezpečí z moldavské strany
– Začali přípravy na válku → Valašku s Uherskem na své straně se znovu stává baštou  křesťanství
 
Další uchazeči
–  Sedmihradsko v té době středem pro všechny uchazeče o valašský trůn
– tři hlavní Vlad Mnich, Dan a Basarab Starší či Laiotǎ
a pro bojary, kteří od Dracula prchaly
-1457 – 1460 – povstání pod vedením Albula Velikého, prohlásil se i knížetem → Vlad vyvraždil celou jeho rodinu a odpor tvrdě potlačil
– 1459 – vyvraždění dalších povstaleckých rodin, některé uprchly do Sedmihradska k Danovi,
Vlad se pomstit i Târgovişti za zabití jeho staršího bratra Mircey → zajistil si domácí autoritu,
mohl přestat být vazalem Osmanské říše a přestat platit tribut
-získal sympatie obchodníků (díky opatřením vůči Sibini a Brašovu), rostl význam obchodních středisek,
-příjmy – celní poplatky, peníze za pomoc valašským  kupcům ,nechal zvýšit počet opevněných dvorů a rozšířit rezidenci v Târgoviști → nezávislost na vysoké šlechtě, obklopil se svými věrnými
-Začal stavět kostely, zakládat kláštery považoval se za dědice křižáků a po smrti Hunyadiho za hlavního křesťanského nepřítele Osmanské říše
– Vysoké Porty – ústřední vlády Osmanské říše
-1460 – Vlad podepsal alianci s alianci s Matyášem Korvínem → manévroval mezi Sedmihradsem a Osmanskou říší  → sultánovi se vymlouval na nedostatek financí a obsazení země Uhry
→ sultán se dozvěděl o smlouvě a přestal Vladovi důvěřovat
-1459 – Piem II. svolal v Mantově koncil → začaly přípravy na křížovou výpravu
→ velmi se protahovaly, aliance Vlada Țepeșe Korvína byla první větší akcí
– Moldavsko uzavřelo smlouvu s Polskem, soustředilo se na domácí problémy, vypadlo v křesťanské koalice
→ to rozčílilo Matyáše Korvína → poskytl azyl pretendentovi na moldavský trůn  Petrovi Aronovi

  • Konec války
  • – 1461/2 – Vlad dobyl důležitou Tureckou pevnost Giurgiu, zničil pravý břeh Dunaje a zabil téměř
    24 000 lidí, vztah s Uherskem posílil jeho sňatek s dcerou uherského krále
    → čekal odvetu, posílal zprávu o pomoc do Uher, nedostalo se mu odpovědi

– 30 000 sultánových vojáků střeží Dunaj, než dorazí zbytek armády → generál poručí příkazy a zautočí na Vlašsko dříve → napdanou je rumunští vojáci Vláda Tepese → přežilo jen cca 8 000 osmanů
-Turci se ze strachu přesunuly do Malé Asie, Moldavané se neúspěšně pokusily získat zpátky svou pevnost
-Sultán shromáždil armádu s asi 100 000 muži (rumuné max. 30 000)
-Rumuné zaútočili u Nikopole → použili partyzánskou taktiku a i taktiku „spálené země“
→ žízeň, hlad, nemoci a náhlé a kruté vpády děsily a měly snižovat jejich bojového ducha
-Druhá fronta → obléhání Chilii → Vlad odrazil moldavský útok
-Turci → postup na na Brăilu, spojení s loďstem (obléhalo Chilii) → Adrianopole → Bitva s rumuny u Buzau
(velké ztráty)
 
–  Výsledek války je nejasný → turecké prameny  – sultánovo vítezství
→ křesťanské  – valašské vítezství
– obě strany ztratily zhruba třetinu vojáků
a  Valašsko se nestalo součástí Osmanské říše
a Vlad Tepes se stal pro svůj národ hrdinou
 
Uvěznění
– Srpen 1462 – Vlad byl z neznámých důvodů nahrazen svým bratrem Radu Krásným,
– pravděpodobně více bojarů nesouhlasilo s jeho politikou a nechtělo dále válčit s Turky, proto jej svrhly
– Radu se účastnil tažení a sliby ve jménu sultána měl získat trůn
– Sultán mu za obnovu tributu (10 000 zlatých dukátů ročně) slíbil obranu země proti nepříteli, uznání suverenity, nezasahování do vnitřní politiky a volbu knížete arcibiskupy, biskupy a bojary (avšak volbu měla potvrdit Porta)
-Asi dvě bitvy mezi Vladem a Raduem  → Radu poražen, ale většina bojarů již na jeho straně
— Matyáš Korvín mezitím konflikt s císařem Friedrichem III. Habsburským
→ jednal s Vladem o společné strategii → z neznámých důvodů ho pak v listopadu 1462 nechal zajmout Janem Jiskrou z Brandýsa na hradě Piatra Craiului nedaleko Branu  a odvedl ho jako zajatce do Sedmihradska
 
Poslední vláda
– 12 let byl vězněn ve Višegrádu  → vysvětleno údajnou zradou, několik jeho dopisů ji mělo dokazovat
– propuštěn v roce 1474 hlavně pro svoji veojnskou hodnotu a protiturecké přesvědčení
→ vrátil se do Sedmihradska, kde vládl Baserab Laiotă , Korvín Vláda ale stále považovat za knížete
– 1475 bojoval proti Turkům v Bosně → stal ase kapitánem uherského krále, pomáhal spolu se
Štěpánem Báthorym  v Moldavsku (napadno Turky), vrátil Brašovu privilegia, přes silný odpor Turků dobyl Bukurešť → stal se potřetí valašským knížetem, většina bojarů se k němu vrátila → Laiotă byl vyhnán, uprchl k Turkům
-Vladova poslední vláda – krátká, Basarab  se vrátil s Turky a Vlad byl zavražděn  → dosud neví, jestli šlo o naplánovanou vraždu nebo zabití v bitvě
– V době smrti mu bylo asi 45 let, údajně byl pohřben v kostele na ostrově Snagov (místo odpočinku některých členů valašské knížecí rodiny
– Basarab Laiotă vládl krátko → po něm nastoupil Basarab Mladý Țepeluş