Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Enigma

Téma prezentace: Enigma
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Mali
 


 
Popis materiálu:
Prezentace na téma německého šifrovacího stroje Enigma. Zabývá se základním principem stroje a popisuje vývoj a histrorii Enigmy. Prezentace obsahuje odkaz na stránky, kde si můžete zábavným způsobem zašifrovat a rozšifrovat vlastní text.
 
Osnova:
Øpřenosný šifrovací a dešifrovací stroj
Øod počátku dvacátých let 20. stol.
Ønejdříve civilní zprávy, později armády a vlády – např. Německo
Øšifra prolomena na začátku 30.let v Polsku, později i britští kryptoanalytici – profesor Alan Turing
—
Popis:
Øzaloženo na rotorech
Økombinace elektrického a mechanického systému
Øklávesnice, rotory, krokový mechanismus
Øpo stisku klávesy se uzavře elektrický obvod,proud prochází různými komponenty až se nakonec rozsvítí jedna z mnoha žárovek na panelu, čímž indikuje výsledné zašifrované písmeno
—
Rotory- základ Enigmy
—
Historie a vývoj
Ønejprve pro civilní trh, později s úpravami pro armád
qCivilní Enigma
q23.2.1918 – patent – Arthur Scherbius
qo stroj nebyl zájem – prodej patentu firmě Chiffriermaschinen AG
q1923 – Model A vystaven na kongresu Světové poštovní unie (rozměry  65x45x35, váha 50kg)
qModel D – obsahoval reflektor, menší – využití i v zahraničí
—
Historie a vývoj
qArmádní Enigma
qFunkschlüssel C – 29 znaků (A-Z + Ä,Ö,Ü), 3 rotory
q1930 – Enigma I. (verze Wehtmacht) – rozvodná  deska
q1934 – Funkschlüssel M
qvyužití v letectvu, námořnictvu,  na ponorkách,
qEnigma II. – 8 rotorů, nespolehlivá
 
Ørozluštění šifry, výhoda v bitvě o Atlantik ( německé ponorky komunikovaly za pomoci Enigmy)
Øaž 100000 vyrobených strojů
ØBritové utajili, že jsou schopni šifru rozluštit
Øpo válce – šifrovací stroje do rozvojových zemí, SSSR (britská špionáž)
—
http://enigmaco.de/enigma/enigma.swf