Enigma

Téma prezentace: Enigma

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Mali

 

 

Popis materiálu:

Prezentace na téma německého šifrovacího stroje Enigma. Zabývá se základním principem stroje a popisuje vývoj a histrorii Enigmy. Prezentace obsahuje odkaz na stránky, kde si můžete zábavným způsobem zašifrovat a rozšifrovat vlastní text.

 

Osnova:

Øpřenosný šifrovací a dešifrovací stroj

Øod počátku dvacátých let 20. stol.

Ønejdříve civilní zprávy, později armády a vlády – např. Německo

Øšifra prolomena na začátku 30.let v Polsku, později i britští kryptoanalytici – profesor Alan Turing

—

Popis:

Øzaloženo na rotorech

Økombinace elektrického a mechanického systému

Øklávesnice, rotory, krokový mechanismus

Øpo stisku klávesy se uzavře elektrický obvod,proud prochází různými komponenty až se nakonec rozsvítí jedna z mnoha žárovek na panelu, čímž indikuje výsledné zašifrované písmeno

—

Rotory- základ Enigmy

—

Historie a vývoj

Ønejprve pro civilní trh, později s úpravami pro armád

qCivilní Enigma

q23.2.1918 – patent – Arthur Scherbius

qo stroj nebyl zájem – prodej patentu firmě Chiffriermaschinen AG

q1923 – Model A vystaven na kongresu Světové poštovní unie (rozměry  65x45x35, váha 50kg)

qModel D – obsahoval reflektor, menší – využití i v zahraničí

—

Historie a vývoj

qArmádní Enigma

qFunkschlüssel C – 29 znaků (A-Z + Ä,Ö,Ü), 3 rotory

q1930 – Enigma I. (verze Wehtmacht) – rozvodná  deska

q1934 – Funkschlüssel M

qvyužití v letectvu, námořnictvu,  na ponorkách,

qEnigma II. – 8 rotorů, nespolehlivá

 

Ørozluštění šifry, výhoda v bitvě o Atlantik ( německé ponorky komunikovaly za pomoci Enigmy)

Øaž 100000 vyrobených strojů

ØBritové utajili, že jsou schopni šifru rozluštit

Øpo válce – šifrovací stroje do rozvojových zemí, SSSR (britská špionáž)

—

http://enigmaco.de/enigma/enigma.swf