Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Ústava v ČR

Téma prezentace: Ústava v ČR
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Adam Ducháček
 


 
Popis materiálu:
Svalová soustava – fylogeneze, svalová tkáň, stavba svalu, stavba svalového vlákna, svalový stah, svalová práce, názvy a funkce svalů.
 
Osnova:
nÚSTAVA V ČR
nÚstava

 • Nejvyšší zákon státu
 • Upravující principy určitého státu, svobody občanů, základní práva,..
 • Normy mají z ústavy vycházet a být v ní v souladu

 
nSoučasná Ústava v ČR

 • byla schválena Českou národní radou 16.prosince 1992
 • nabyla účinnosti 1. ledna 1993
 • Složena z 8 hlav, které tvoří 113 článků

 
nSoučasná Ústava v ČR

 • Hlava I – vymezuje podstatu a zásady našeho dem. státu
 • Hlava II – definuje dvoukomorový parlament (poslaneckou sněmovnu a senát)
 • Hlava III – upravuje moc výkonnou
 • Hlava IV. – vymezuje moc soudní

 
nSoučasná Ústava v ČR

 • Hlava V. – zavádí nezávislou kontrolní moc
 • Hlava VI. – hovoří o ústřední bance státu
 • Hlava VII. – vymezuje územní samosprávou a členění státu
 • Hlava VIII. – uvádí přechodná ustanovení

 
nLidská práva

 • práva fyzických osob
 • např.: – právo na život, svoboda pohybu, zákaz mučení, osobní svoboda a bezpečnost
 • Svoboda: – stav bytosti jednající pouze ze své vlastní vůle

 
nDruhy lidský práv

 • univerzální
 • nezrušitelná a nezcizitelná
 • nepromlčitelná
 • nezadatelná

 
nListina lidských práv a svobod v ČR

 • Složena z preambule a 6 hlav

1)Základní lidská práva svobod
2)Politická práva
3)Práva národnostních a etnických menšin
4)Hospodářská, sociální a kulturní práva
5)Právo na soudní a jinou právní ochranu
 
Děkujeme za pozornost

 • Zdroje:

DVOŘÁK, Jan. Odmaturuj ze společenských věd. Brno:Mlýnská 44, DIDAKTIS. 2008. 256 s.
ISBN 978-80-7358-122-0
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústava_České_republiky