Jméno růže – Umberto Eco

Téma prezentace: Umberto Eco – Jméno růže

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): j

 

 

Popis materiálu:

Prezentace  o Ecovi a jeho stěžejním díle “Jméno růže”. V materiálu také nechybí charakterizace postmodernismu a charakterizace postav.

 

Osnova:

žUmberto Eco

žItalský semiolog

žProfesor

žFilosof

žSpisovatel

ž

žJeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny 60. let 20. stol.

ž

žPostmodernismus

žVznikl na přelomu 50/60 let XX století

žZdůrazňuje složitost a nepochopitelnost světa

žPropagace mnoha názoru

žUrývky z jiných děl (Bible,Aristotel, Bacon)

ž

žJméno růže

žLiterární druh : epika, próza

ž Žánr :Detektivní, filosofický a

historický román

ž

žKompozice :děleno na dny (připomíná Dekameron) – 7 kapitol

ždny rozděleny dle mnišských zvyklostí – podkapitoly  (PrimaTertiePřed nonouPo noně a další)

ž

žČas a místo :1327, benediktýnský klášter

v  severní Itálii

žPostavy :

žAdso z Melku : – vypravěč,mladý, naivní a zvídavý benediktýn; doprovází svého učitele Viléma

ž

žVilém z Baskervillu – anglický františkán; bývalý inkvizitor;, moudrý a vzdělaný racionálně uvažuje, užívá dedukci,

ž pozoruje okolí – přesto mu k řešení dopomůže náhoda; má vyšetřit vraždy v klášteře

žJorge, Malachiáš,Bengt,Berengar,Salvator,Umbertino

ž

žTémata

žteologie

žfilozofie

žstředověká politika

žmilostná vytržení

žduchovní prozření

žAristotelova Kniha smíchu

žstředověké léčivé herbáře i jedy

ž

žJazyk

žich-forma

žpromluvy ke čtenáři

žforma kroniky

žvyprávění, až líčení

žlatinské pasáže i jiné jazyky

žarchaismy

žretrospektiva

žcitace existujících i neexistujících děl

http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/umberto-eco/jmeno-ruze-rozbor.html#ixzz3pWFAbPMv