Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Jméno růže – Umberto Eco

Téma prezentace: Umberto Eco – Jméno růže
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): j
 


 
Popis materiálu:
Prezentace  o Ecovi a jeho stěžejním díle „Jméno růže“. V materiálu také nechybí charakterizace postmodernismu a charakterizace postav.
 
Osnova:
žUmberto Eco
žItalský semiolog
žProfesor
žFilosof
žSpisovatel
ž
žJeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny 60. let 20. stol.
ž
žPostmodernismus
žVznikl na přelomu 50/60 let XX století
žZdůrazňuje složitost a nepochopitelnost světa
žPropagace mnoha názoru
žUrývky z jiných děl (Bible,Aristotel, Bacon)
ž
žJméno růže
žLiterární druh : epika, próza
ž Žánr :Detektivní, filosofický a
historický román
ž
žKompozice :děleno na dny (připomíná Dekameron) – 7 kapitol
ždny rozděleny dle mnišských zvyklostí – podkapitoly  (PrimaTertiePřed nonouPo noně a další)
ž
žČas a místo :1327, benediktýnský klášter
v  severní Itálii
žPostavy :
žAdso z Melku : – vypravěč,mladý, naivní a zvídavý benediktýn; doprovází svého učitele Viléma
ž
žVilém z Baskervillu – anglický františkán; bývalý inkvizitor;, moudrý a vzdělaný racionálně uvažuje, užívá dedukci,
ž pozoruje okolí – přesto mu k řešení dopomůže náhoda; má vyšetřit vraždy v klášteře
žJorge, Malachiáš,Bengt,Berengar,Salvator,Umbertino
ž
žTémata
žteologie
žfilozofie
žstředověká politika
žmilostná vytržení
žduchovní prozření
žAristotelova Kniha smíchu
žstředověké léčivé herbáře i jedy
ž
žJazyk
žich-forma
žpromluvy ke čtenáři
žforma kroniky
žvyprávění, až líčení
žlatinské pasáže i jiné jazyky
žarchaismy
žretrospektiva
žcitace existujících i neexistujících děl
http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/umberto-eco/jmeno-ruze-rozbor.html#ixzz3pWFAbPMv