Tuberkulóza

Předmět:
Biologie
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Kateřina KirályováObsah prezentace:

Tato prezentace se věnuje Tuberkulóze, byla vytvořena na předmět biologie a jsou tam informace z knížek STOPPARD, Miriam. Choré dieťa: poradca pre rodičov. Martin: Neografia, 1992, 319 s. ISBN 80-85186-40-3
KÜNZEL, Dolf. Lidský organismus ve zdraví a nemoci. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1990, 375 s. ISBN 80-201-0000-8
NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2314-8.