Terorismus v Evropě

Předmět:
Anglický jazyk
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Michal DalešickýObsah prezentace:

Jedná se o rozebrání výše uvedného tématu. Ve své prezentaci hovořím o historii terorismu, o nejznáměnjších evropských organizacích nebo o protiteroristických opatřeních.