Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Subsaharská a jižní Afrika

Téma prezentace: Subsaharská a jižní Afrika
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Veronika94
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace byla vytvořená do hodiny zeměpisu a obsahuje kompletní shrnutí maturitního okruhu jižní a subsaharské Afriky.
 
Osnova:
nSubsaharská a jižní Afrika
n· stručná přírodní a hospodářská charakteristika obl.
· problém hladu a chudoby, etnické konflikty
· JAR
nSubsaharská AF
= oblast od Sahary na jih; převládá černošské obyvatelstvo(Černá Afrika)
nPovrch
nafrický štít – klenby,tektonické kry a pánve – jezera (př.Ukerewe)
ntřetihory- příkopové propadliny,lávové plošiny a sopečné kužely
→ nejvyšší bod: KilimandžároUhuru (5895m)
→ nejnizší bod: Assalská proláklina (-155m pod hladinou sv.oceánu )
nna JZ vystupují Kapské hory (vytv.hercynským vrásněním)
 
nPovrch
nna JZ vystupují Kapské hory (vytv.hercynským vrásněním)
nnížiny- pouze podél pobřeží a v Konžské pánvi (nejm.podíl nížin ze světadílů)
 
nKlima
npřevážně tropy
→vlhké tropy (kolem rovníku)
→suché tropy (kolem obratníku Kozoroha)
npouště: Namib a Kalahari
 
njižní okraj Af.- subtropy
nKlima
nod V k Z – méně srážek
nnejvíce jich přináší letní monzuny vanoucí od Indického oceánu; (cca 1000-2000mm)
nnejméně srážek je na JZ
(poušť Namib,na S-kamenitá
;na J-písčitá; 14mm/rok)
 
n Vodstvo
nrovníkový typ (velmi hustá říční síť = Kongo)
nmonzunový typ (na S a J řeky ubývají = Niger,Zambezi)
 
nprotékající pouští (Limpopo,Orange)
nvádí = suché říční koryto zaplněné vodou pouze dočasně (po deštích)
 
nVodstvo
njezera – většina je tektonického původu (nejv.Ukerewe,nejhlub.Tanganika)
 
nšotty = bezodtoká slaná jezera, S Afriky; mění rozlohu podle ročních období (v období deštů se zvětšuje – Čadské jezero)
n
nvodopády (Viktoriiny na Zambezi)
 
nRostlinstvo
ntropické deštné lesy (eben,mahagon) –char.jsou stromová patra
nsavany (baobab)
npouště a polopouště (efemerní rostliny,sekulenty),
nv zavodněných místech vzn.oázy (datlovníky)
nsubtropy (macchie)
nŽivočišstvo
ntrop.dešt.lesy (býložravci,šelmy,lidoopi)
nendemiti(hmyzožravci),hroši,nosorožci,
   krokodýli,pštrosi
n Nerostné suroviny
nvelké zásoby ner.sur.
nGuinejský záliv (ropa,zemní plyn,fosfáty)
nJ Afrika (vzácné a drahé kovy,železná ruda)
nJAR (diamanty)
nSZ Afrika (fosfáty) → drancování zemí,ekol.zátěž
nKongo,Zambie,Zimbabwe (měděný pás)
 
nHospodářství
nekonomicky nejméně rozvinutým světadílem
nJAR = jediný patří k ekon.vyspělým státům
nostatní země (52 států) = rozvojové země
n32 zemí = nejméně rozvinuté země světa
nnejnižší HDP (pod 120 USD na 1 obyv.) –  Mosambik,Somálsko,Etiopie a Eritrea
 
nZemědělství
n70% ekonom.aktivního obyv.
nznačně zaostalé
ndruh: naturální (zemědělská produkce je určena pro rolníky a jejich rodiny)
nv odlehlých oblastech – samozásobitelské zem. – obilniny,luštěniny
nzisk půdy → vypálení lesního porostu (rychlé vyčerpání)
nZemědělství
nv přístupnějších oblastech – plantážní hospodářství – moderní pěstitelské metody
npěstují se monokulturní plodiny (hl.pro vývoz) – pochutiny,poživatiny (káva,kakaové boby,podzemnice olejná,koření…)
 
nPrůmysl
n2% světové produkce
nz toho 40% v JAR
 
ntěžební průmysl
JAR (černé uhlí,železná ruda,Pt,Au)                                       Kongo,Zair,Zambie (měděná ruda); Ghana,Guinea (bauxit)
 
ndále: strojírenský prům.(Jihoafr.rep.),textilní,potravinářský prům.(téměř všude)
nPrůmysl
nrozvinuta řemeslná výroba (kožené,tkané,dřevěné výrobky)
 
nenergetika – slabá (až na Jihoarf.rep.)
nvelké hydroenergetické zdroje – využití malé (Nil,Zambezi,Volta)
 
nObyvatelstvo
nřídce zalidněný světadíl
nnejvyšší natalita (45% ) a nárust počtu obyv.(3%)
nvelké procento negramotných lidí
nvětšina obyv.- venkov 70%
 
nRasy
nnegroidní rasa (Súdánci-urostlejší,Bantuové-drobnější)
ndále:
nPygmejové (trpasličí kmen v trop.dešt.lese),
nPaleoafričané (Hotentoti,Křováci – nejstarší obyv.v aridní zóně,žijí v kočovných kmenech,živí se lovem) 
neuropoidní rasa (Arabové,Berbeři) v S Af. a přístavních městech JAR
nmongoloidní rasa (Malgašové) – Madagaskar
nNáboženství
nislámské náb.(v severní Africe)
nkřesťanství (SV.Afrika) – černoši,Evropané
npřírodní náboženství (centrální Afrika) – uctívání předmětů
nSocioekonomická situace
npád kolonialismu – změna v hospodářské a sociální situaci
nvětšina obyvatel v primárním sektoru, nízká produktivita práce (není mechanizace v zemědělství)
npřevládá vývoz surovin a plantážních produktů (závislé na světových cenách)
nhladomory, nemoci (AIDS)
nčasté občanské války, převraty (Sierra Leone, Rwanda, Somálsko)
 
nPříčiny ekonomické situace
Příčiny:
n1.přírodní poměry
n2.historický vývoj
n3.kolonie
n4.vnitřní situace
n5.demografická revoluce
nJAR
nvybočuje – ekonomicky rozvinutá země
nobyvatelstvo –bělošské,černoši,míšenci,Asijci
nprůmysl – těžba surovin, zpracovatelský pr.(uhlí,žel.ruda,barevné kovy,diamanty,Au)
npolitika rasové segregace (apartheid)- ideologie odděleného vývoje rasových skupin
 
nJAR
nApartheid – zabránění Afričanům,míšencům a Asijcům účast na životě země
n90.letech skončila v JAR politika rasového odloučení → nová demokratická ústava(1.černošský prezident – Nelson Mandela)
 
nZdroje
nSubsaharská Afrika.pdf
nAfrika; wikipedie.com
nJAR; wikipedie.com
nMagazín Koktejl; czech-press.cz
nObrázky, google.com
 
 
DĚKUJI ZA POZORNOST!
Zpracovala: Veronika Gregorová
Třída: VIII.B8
Datum: 20.1.2013