Subsaharská a jižní Afrika

Téma prezentace: Subsaharská a jižní Afrika

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Veronika94

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace byla vytvořená do hodiny zeměpisu a obsahuje kompletní shrnutí maturitního okruhu jižní a subsaharské Afriky.

 

Osnova:

nSubsaharská a jižní Afrika

n· stručná přírodní a hospodářská charakteristika obl.
· problém hladu a chudoby, etnické konflikty
· JAR

nSubsaharská AF

= oblast od Sahary na jih; převládá černošské obyvatelstvo(Černá Afrika)

nPovrch

nafrický štít – klenby,tektonické kry a pánve – jezera (př.Ukerewe)

ntřetihory- příkopové propadliny,lávové plošiny a sopečné kužely

→ nejvyšší bod: KilimandžároUhuru (5895m)

→ nejnizší bod: Assalská proláklina (-155m pod hladinou sv.oceánu )

nna JZ vystupují Kapské hory (vytv.hercynským vrásněním)

 

nPovrch

nna JZ vystupují Kapské hory (vytv.hercynským vrásněním)

nnížiny- pouze podél pobřeží a v Konžské pánvi (nejm.podíl nížin ze světadílů)

 

nKlima

npřevážně tropy

→vlhké tropy (kolem rovníku)

→suché tropy (kolem obratníku Kozoroha)

npouště: Namib a Kalahari

 

njižní okraj Af.- subtropy

nKlima

nod V k Z – méně srážek

nnejvíce jich přináší letní monzuny vanoucí od Indického oceánu; (cca 1000-2000mm)

nnejméně srážek je na JZ

(poušť Namib,na S-kamenitá

;na J-písčitá; 14mm/rok)

 

n Vodstvo

nrovníkový typ (velmi hustá říční síť = Kongo)

nmonzunový typ (na S a J řeky ubývají = Niger,Zambezi)

 

nprotékající pouští (Limpopo,Orange)

nvádí = suché říční koryto zaplněné vodou pouze dočasně (po deštích)

 

nVodstvo

njezera – většina je tektonického původu (nejv.Ukerewe,nejhlub.Tanganika)

 

nšotty = bezodtoká slaná jezera, S Afriky; mění rozlohu podle ročních období (v období deštů se zvětšuje – Čadské jezero)

n

nvodopády (Viktoriiny na Zambezi)

 

nRostlinstvo

ntropické deštné lesy (eben,mahagon) –char.jsou stromová patra

nsavany (baobab)

npouště a polopouště (efemerní rostliny,sekulenty),

nv zavodněných místech vzn.oázy (datlovníky)

nsubtropy (macchie)

nŽivočišstvo

ntrop.dešt.lesy (býložravci,šelmy,lidoopi)

nendemiti(hmyzožravci),hroši,nosorožci,

   krokodýli,pštrosi

n Nerostné suroviny

nvelké zásoby ner.sur.

nGuinejský záliv (ropa,zemní plyn,fosfáty)

nJ Afrika (vzácné a drahé kovy,železná ruda)

nJAR (diamanty)

nSZ Afrika (fosfáty) → drancování zemí,ekol.zátěž

nKongo,Zambie,Zimbabwe (měděný pás)

 

nHospodářství

nekonomicky nejméně rozvinutým světadílem

nJAR = jediný patří k ekon.vyspělým státům

nostatní země (52 států) = rozvojové země

n32 zemí = nejméně rozvinuté země světa

nnejnižší HDP (pod 120 USD na 1 obyv.) –  Mosambik,Somálsko,Etiopie a Eritrea

 

nZemědělství

n70% ekonom.aktivního obyv.

nznačně zaostalé

ndruh: naturální (zemědělská produkce je určena pro rolníky a jejich rodiny)

nv odlehlých oblastech – samozásobitelské zem. – obilniny,luštěniny

nzisk půdy → vypálení lesního porostu (rychlé vyčerpání)

nZemědělství

nv přístupnějších oblastech – plantážní hospodářství – moderní pěstitelské metody

npěstují se monokulturní plodiny (hl.pro vývoz) – pochutiny,poživatiny (káva,kakaové boby,podzemnice olejná,koření…)

 

nPrůmysl

n2% světové produkce

nz toho 40% v JAR

 

ntěžební průmysl

JAR (černé uhlí,železná ruda,Pt,Au)                                       Kongo,Zair,Zambie (měděná ruda); Ghana,Guinea (bauxit)

 

ndále: strojírenský prům.(Jihoafr.rep.),textilní,potravinářský prům.(téměř všude)

nPrůmysl

nrozvinuta řemeslná výroba (kožené,tkané,dřevěné výrobky)

 

nenergetika – slabá (až na Jihoarf.rep.)

nvelké hydroenergetické zdroje – využití malé (Nil,Zambezi,Volta)

 

nObyvatelstvo

nřídce zalidněný světadíl

nnejvyšší natalita (45% ) a nárust počtu obyv.(3%)

nvelké procento negramotných lidí

nvětšina obyv.- venkov 70%

 

nRasy

nnegroidní rasa (Súdánci-urostlejší,Bantuové-drobnější)

ndále:

nPygmejové (trpasličí kmen v trop.dešt.lese),

nPaleoafričané (Hotentoti,Křováci – nejstarší obyv.v aridní zóně,žijí v kočovných kmenech,živí se lovem) 

neuropoidní rasa (Arabové,Berbeři) v S Af. a přístavních městech JAR

nmongoloidní rasa (Malgašové) – Madagaskar

nNáboženství

nislámské náb.(v severní Africe)

nkřesťanství (SV.Afrika) – černoši,Evropané

npřírodní náboženství (centrální Afrika) – uctívání předmětů

nSocioekonomická situace

npád kolonialismu – změna v hospodářské a sociální situaci

nvětšina obyvatel v primárním sektoru, nízká produktivita práce (není mechanizace v zemědělství)

npřevládá vývoz surovin a plantážních produktů (závislé na světových cenách)

nhladomory, nemoci (AIDS)

nčasté občanské války, převraty (Sierra Leone, Rwanda, Somálsko)

 

nPříčiny ekonomické situace

Příčiny:

n1.přírodní poměry

n2.historický vývoj

n3.kolonie

n4.vnitřní situace

n5.demografická revoluce

nJAR

nvybočuje – ekonomicky rozvinutá země

nobyvatelstvo –bělošské,černoši,míšenci,Asijci

nprůmysl – těžba surovin, zpracovatelský pr.(uhlí,žel.ruda,barevné kovy,diamanty,Au)

npolitika rasové segregace (apartheid)- ideologie odděleného vývoje rasových skupin

 

nJAR

nApartheid – zabránění Afričanům,míšencům a Asijcům účast na životě země

n90.letech skončila v JAR politika rasového odloučení → nová demokratická ústava(1.černošský prezident – Nelson Mandela)

 

nZdroje

nSubsaharská Afrika.pdf

nAfrika; wikipedie.com

nJAR; wikipedie.com

nMagazín Koktejl; czech-press.cz

nObrázky, google.com

 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST!

Zpracovala: Veronika Gregorová

Třída: VIII.B8

Datum: 20.1.2013