Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Skladba obyvatelstva

Téma prezentace: Skladba obyvatelstva
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): KJ
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje skladbu obyvatelstva České republiky (rozlišovací znaky, statistiky). Byla vytvořena do hodiny zeměpisu.
 
Osnova:
¡Skladba obyvatelstva
 
¡Rozlišovací znaky:
1)Biologické (pohlaví, věk, celkový tělesný vzhled)
2)Kulturní (národnost, jazyk, vzdělanost, náboženství)
3)Ekonomické(hospodářská činnost, zaměstnanost)
¡Složení obyvatelstva podle pohlaví
¡Přirozené biologické zákony způsobují rovnost mužů a žen na světě
X
¡V jednotlivých světadílech rozdíly
Např.
–  v Evropě mírná převaha žen
-převaha mužů v zemích, kde je horší soc. postavení žen
( s.Afrika, Asie – především muslimské země)
 
¡Chlapců se rodí více, ale mužská úmrtnost vyšší proto dochází k vyšších věkových skupinách k vyrovnání
 
¡Rozložení obyvatelstva podle pohlaví v ČR
¡Věkové složení obyvatelstva
¡Podle věku dělíme do 3 skupin :
1)Skupina předproduktivního věku (do 15 let)
2)Skupina produktivního věku (15-65 let)
3)Skupina poproduktivního věku (nad 65 let)
 
¡Důležitá 2.skupina, protože je hlavním zdrojem pracovních sil pro hospodářství
¡Mezi zeměmi rozdíly věkového složení obyvatelstva = záleží na stupni hospodářsko-společenského života
¡Velice důležité je také rozdělení věkových skupina podle pohlaví
¡Důležitá úloha skupina žen ve fertilním věku (15-45let) = ženy v plodném věku
 
¡Věkové složení obyvatelstva v ČR
¡Statistiky
¡Vedou se zpravidla podle pětiletých věkových skupin
¡Podle toho se sestavují grafická znázornění věkového složená tzv. věkové pyramidy
¡věková pyramida ukazuje případné deformace ve věkově skladbě populace
¡Věková pyramida v roce 2003
¡Současnost
V současné době 2 tendence :
2 TENDENCE:
1.V rozvojových zemích je největší počet mladé populace a lidé se nedožívají vysokého věku
2.Ve vyspělých zemích klesá porodnost, vysoká životní úroveň podmiňuje nízkou úmrtnost, obyvatelstvo stárne = demografické stárnutí