Skladba obyvatelstva

Téma prezentace: Skladba obyvatelstva

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): KJ

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje skladbu obyvatelstva České republiky (rozlišovací znaky, statistiky). Byla vytvořena do hodiny zeměpisu.

 

Osnova:

¡Skladba obyvatelstva

 

¡Rozlišovací znaky:

1)Biologické (pohlaví, věk, celkový tělesný vzhled)

2)Kulturní (národnost, jazyk, vzdělanost, náboženství)

3)Ekonomické(hospodářská činnost, zaměstnanost)

¡Složení obyvatelstva podle pohlaví

¡Přirozené biologické zákony způsobují rovnost mužů a žen na světě

X

¡V jednotlivých světadílech rozdíly

Např.

–  v Evropě mírná převaha žen

-převaha mužů v zemích, kde je horší soc. postavení žen

( s.Afrika, Asie – především muslimské země)

 

¡Chlapců se rodí více, ale mužská úmrtnost vyšší proto dochází k vyšších věkových skupinách k vyrovnání

 

¡Rozložení obyvatelstva podle pohlaví v ČR

¡Věkové složení obyvatelstva

¡Podle věku dělíme do 3 skupin :

1)Skupina předproduktivního věku (do 15 let)

2)Skupina produktivního věku (15-65 let)

3)Skupina poproduktivního věku (nad 65 let)

 

¡Důležitá 2.skupina, protože je hlavním zdrojem pracovních sil pro hospodářství

¡Mezi zeměmi rozdíly věkového složení obyvatelstva = záleží na stupni hospodářsko-společenského života

¡Velice důležité je také rozdělení věkových skupina podle pohlaví

¡Důležitá úloha skupina žen ve fertilním věku (15-45let) = ženy v plodném věku

 

¡Věkové složení obyvatelstva v ČR

¡Statistiky

¡Vedou se zpravidla podle pětiletých věkových skupin

¡Podle toho se sestavují grafická znázornění věkového složená tzv. věkové pyramidy

¡věková pyramida ukazuje případné deformace ve věkově skladbě populace

¡Věková pyramida v roce 2003

¡Současnost

V současné době 2 tendence :

2 TENDENCE:

1.V rozvojových zemích je největší počet mladé populace a lidé se nedožívají vysokého věku

2.Ve vyspělých zemích klesá porodnost, vysoká životní úroveň podmiňuje nízkou úmrtnost, obyvatelstvo stárne = demografické stárnutí