Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Renesance

Téma prezentace: Renesance
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Jana Marková
 


 
Popis materiálu:
Prezentace na kompletní renesanční umění. Obecně, znaky, historie renesance, architektura, sochařství, literatura a představitelé.
 
Osnova:

 • Renesance
 • Obecně
 • Rinascenza = znovuzrození
 • = 1. označení celé jedné epochy
 1. nový pohled na život
 2. životní a umělecký styl
 • Poprvé použití pojmu renesance – G. Vasari v 16. století
 • Vznik z „rinascitá dell arte antica“ – návrat k antice!(vzkříšení antiky, jejích ideálů,..)

1.Quattrocento – raná renesance

2.Cinguecento – vrcholná renesance

3.Manýrismus – pozdní renesance

 • Humanismus
 • Od 14. do 17. století

 

 • Počátky renesance
 • Začátek již na konci 13. století
 • Místo vzniku: Florencie, + další bohatá severoitalská města ( řemeslná výroba, obchod, bankovnictví, ..)
 • Obchod s orientem – zájem o informace – studium antických spisů – snaha o vzdělanost – snaha obklopovat se příjemnými věcmi, dělat si radost kulturou, zaměřit se i na sebe ( x gotika)
 • Pomoc rozvoje renesance: vynález knihtisku
 • Zaalpská renesance – rozšíření válkami, sňatky, učenci na dvorech (italská renesance se vracela k řečtině a latině x zaalpská v národních jazycích)

 

 • Obecné znaky
 • Víra v lidský rozum a smysly
 • Snaha napodobit přírodu, přirozenost
 • Individualismus
 • Zájem o dění ve světě, vzdělání
 • Světské umění
 • ANTIKA
 • Věděcký základ umění
 • Mecenáštví

 

 • Architektura
 • Zakládá se na požadavcích renesančního člověka
 • Příjemné, jasné, klidné, přirozené prostory
 • ZNAKY:

Sloupořadí

Opticky vzdušný vnitřní prostor

Základní geometrické obrazce: krychle, koule

Zdobení:

 • Omítka
 • Štuk (hmota složená ze sádry,hašeného vápna, jemného písku, najemno drcených cihel či mramoruvody)
 • Sgrafita (např. psaníčka)
 • Druhy staveb: – především paláce, světské stavby

 

 • PŘEDSTAVITELÉ:
 • Filippo Brunelleschi – u zrodu; kupole domu ve Florencii, florentský sirotčinec

 

 • Donato Bramante – vrcholná renesance, působil v Římě; chrám sv. Petra v Římě
 • Rafael Santi– pokračoval ve stavbě
 • Andrea Palladio – villa rotonda u Vincenzy, bazilika v Benátkách
 • Malířství
 • Perspektiva
 • ZNAKY:

oNáboženské náměty (ale ne ikony)

oHistorie (bitvy, vladaři, ..)

oBiblické náměty

oAntické báje

 • Zachycení psychiky, stavu duše, emocí

 

 • PŘEDSTAVITELÉ:
 • Masaccio – zakladatel renesančního malířství ve Florencii, znalost perpektivy; Svatá Anna samotřetí
 • Sandro BotticelliZrození Venuše (antika, renesanční propojení) (la nascita di venere)
 • Leonardo da Vinci – vrchol, všestranná osobnost, věda, vynálezy, anatomie,.. ; Florencie, Miláno
 • Rafael Santi Madona sixtinská, fresky ve Vatikánu

 

 • Neitalští malíři:
 • Hieronymus Bosch- nizozemský malíř, prohlášen za kacíře, zahrada rajských potěšní
 • Pieter Brueghel- holandsko, vliv Bosche, V zemi peciválů, Dětské hry
 • El Greco – řek, po Benátkách se usadil ve Španělsku, malíř duše, napětí, exprese; Laokoon (antika, trojský kněz poseidona)
 • Albrecht Durer- německá renesance, dřevořezy, biblická témata, potréty , Apokalypsa (15 dřevořezů k bibli)

 

 • Sochařství
 • Donatello– ještě gotické rysy, socha Davida (bronz)
 • Michelangelo– Florencie, konkurent a odpůrce Leonarda, mramor – geniální sochař; David

 

 • Literatura
 • Itálie:
 • Dante – Božská komedie
 • Petrarca – Sonety Lauře
 • Boccacio – Dekameron
 • Niccolo Machiavelli – Vladař
 • Francie:
 • Francois Villion – villonská balada, Malý a Velký testament
 • Francois Rebelais – Gargantua a Pantagruel
 • Španělsko:
 • Lope de Vega- Ovčí pramen
 • Tirso de Molina – Svůdce Sevillský a kamenný host
 • Miguel de Cervantes y saavedra – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
 • Anglie
 • Shakespeare-
 • České země
 • Kryšfof Harant z Polžic a Bezdružic
 • Jan Blahoslav
 • RENESANCE V ČECHÁCH
 • Letohrádky Belleveder (královny Anny) + letohrádek Hvězda
 • Zámky: Opočno, Český Krumlov
 • Náměstí: Telč, Slavonice
 • MALÍŘI:
 • Giuseppe Arcimboldo(manýrista)
 • SOCHAŘSTVÍ:
 • Adrian de Vries
 • KONEC

 
ZDROJE:

 • Wikipedia.cz
 • Google.com
 • Kapitoly z dějin výtvarného umění (V. Prokop)
 • Encyklopedie historie světa
 • Učebnice Dějepis II