Impresionismus

Téma prezentace: Impresionismus

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Markéta

 

 

Popis materiálu:

Prezentace se zabývá popisem impresionismu a jeho znaky, hlavními představiteli (včetně jejich děl) a odkazy na ty nejzajímavější poslechy.

 

Osnova:

¢IMPRESIONISMUS

¢Markéta Svobodová

¢IMPRESIONISMUS

¢směr, který vznikl koncem 19. st. ve Francii

¢Výraz imprese = dojem, vjem nebo otisk

¢Výraz „prchavý okamžik“ je základním impresionistickým pojmem

¢nejprve se prosadil ve výtvarném umění, později ovládl i hudební svět

¢Byl objeven francouzskými malíři

¢název vznikl podle Monetova obrazu  – Dojem, východ slunce

 

¢CLAUDE MONET 
dojem, vycházejícího slunce

¢IMPRESIONISMUS V HUDBĚ

¢zakladatelem byl Claude Debussy  – navázal na rozmanité hudební vzory  (vliv Gregoriánského chorálu a Dálného Východu)

¢typické jsou časté změny uvnitř skladby, složité a různě obměňované akordy

¢Přinesl nové prostředky – uvolnění harmonie, osamostatnění hlasů

¢Zrušil pravidlo formálního členění skladeb

¢Klade důraz na působení okamžiku

 

¢Obecná charakteristika díla:

¢typické jsou časté změny uvnitř skladeb

¢rozmanité, obměňované akordy

¢netradiční hudební barvy

¢jemná instrumentace

¢Skladatelé jsou ovlivněni exotickou kulturou a lidovou hudbou

 

¢SVĚTOVÍ SKLADATELÉ

¢Claude Debussy

¢Maurice Ravel

¢Albert Roussel

¢Ottorino Respighi

¢Alexandr Nikolajevič Skrjabin

 

¢ČEŠTÍ SKLADATELÉ

¢Vítězslav Novák

¢Josef Suk

¢Leoš Janáček

¢Josef Bohuslav Foerster

¢Otakar Ostrčil

¢CLAUDE DEBUSSY

¢DÍLA

¢Faunovo odpoledne (preludium = předehra)

¢https://www.youtube.com/watch?v=9_7loz-HWUM

¢Nokturna (noční hudba)

¢https://www.youtube.com/watch?v=uyZJ3rNb4xM

¢Peleas a Melisanda (opera)

¢https://www.youtube.com/watch?v=SZQ2Kjvu0i4

¢Moře (symfonická báseň) – 3 části

¢MAURICE RAVEL

¢DÍLA

¢Bolero (orchestrální skladba trvá 15min)

¢https://www.youtube.com/watch?v=KK23BhEQVyU

¢Španělská rapsodie

¢Dítě a kouzla (opera)

¢Dafnys a Chloe (balet)

¢VÍTĚZSLAV NOVÁK

¢Díla

o Z romantického období pocházejí ouvertury (předehra) Korzár (1892) podle Byrona a Maryša (1898) podle bratří Mrštíků, Klavírní koncert e moll (1895)

oPísňový cyklus Melancholie

osymfonické básně O věčné touze a Toman a lesní panna

oopery Zvíkovský rarášek, Karlštejn, Lucerna

osymfonickou báseň pro orchestr a varhany De profundis (1941) a Svatováclavský triptych

 

¢ZDROJE

¢http://ireferaty.cz/310/4034/Dejiny-hudby-Impresionismus

¢http://www.gvp.cz/studenti/impresionismus/kapitola3.htm

¢http://www.francieinfo.cz/cz/uvod/texty-studentu/index.php?action=article&id=142

¢http://www.czechmusic.net/klasika/novak.htm