Původní kanibalistické kmeny Indonésie

Předmět:
zeměpis
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
André ArencibiaObsah prezentace:

Tato prezentace se zabývá zbylými kmeny kanibalů žijících v Indonésii. Je také soustředěna na odlišné způsoby života jednotlivých kmenů a na jejich typické charakteristické rysy. V poznámkách u jednotlivých slajdů jsou napsány ucelenější a rozsáhlejší texty, pomocí nichž může prezentující souvisle mluvit k jednotlivým bodům v prezentaci.