Ostře sledované vlaky, Bohumil Hrabal

Téma prezentace: Ostře sledované vlaky, Bohumil Hrabal

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): venca

 

 

Popis materiálu:

Prezentace stručně popisuje život Bohumila Hrabala a jsou zde také vypsaná jeho díla. Nechybí ani zkrácený rozbor knihy Ostře sledované vlaky, charakteristika postav a děj.

 

Osnova:

  • Bohumil Hrabal
  • Ostře sledované vlaky

 

Životopis

¨Narození: 28. 3. 1914, Brno

¨Úmrtí: 3. 2.1997 ve věku 82 let,  Praha

¨Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století se narodil jako nemanželský syn Marie Kiliánové.

¨František Hrabal, pozdější manžel Kiliánové a správce pivovaru v Nymburce, Bohumila adoptoval.

¨Dětství prožil v Polné a Nymburce, kde také vystudoval místní reálku (maturita 1935).

¨Poté pokračoval ve studiích na Právnické fakultě UK v Praze.

¨Prošel řadou profesí – úředník, traťový dělník, výpravčí.

¨V roce 1956 se oženil. Jeho žena Eliška je známá z Hrabalových próz jako Pipsi.

¨Od roku 1963 až do své tragické smrti v únoru 1997 působil jako spisovatel z povolání.

¨ Válečná tragikomedie Ostře sledované vlaky (r. Jiří Menzel, 1966) získala Oscara za nejlepší cizojazyčný film

 

Dílo

¨Ztracená ulička

¨Hovory lidí – dvě povídky

¨Skřivánek na niti (připraveno k vydání, které se neuskutečnilo)

¨Perlička na dně – sbírka povídek

¨Pábitelé – sbírka povídek

¨Ostře sledované vlaky – novela s tématem okupace, zfilmováno

¨Taneční hodiny pro starší a pokročilé – novela skládající se z jedné nekonečné věty

¨Kopretina

¨Morytáty a legendy

¨Domácí úkoly

¨Něžný barbar – zfilmováno

¨Postřižiny – vzpomínková próza

¨Slavnosti sněženek – povídky

¨Obsluhoval jsem anglického krále – zfilmováno

 

Rozbor díla

¨Literární druh – epika

¨Literární žánr – novela

¨Psáno formou prózy

¨Druhá vlna válečné prózy, inspirace  reálným životem

¨Charakteristika textu, slovní zásoba: dlouhá souvětí

¨- motiv sebevraždy

¨- přirovnání

¨- jiný slovosled v souvětí

¨- opakující se slova

¨- podrobné popisy

¨- erotický podtext

¨- text spisovný, v přímé řeči se objevují vulgarismy

¨- kapitoly nemají názvy

¨Charakteristika hlavních postav

¨Miloš Hrma – 22 letý začínající výpravčí, bojuje s pocitem že není ,,opravdový chlap‘‘

¨Výpravčí Hubička – má velmi rád ženy, nebojácný, chytrý, nemá rád Němce

¨Přednosta stanice – má rád své holuby, ve své podstatě je hodný

¨Výpravčí Máša – chodila s Milošem

¨Zdenička svatá – telegrafistka

¨Partyzánka Viktoria Freie – dodá Hubičkovi bombu a zbavuje ho jeho ,,problému‘‘, poté odjíždí do Kerska

 

Děj

¨Děj se odehrává v malé železniční stanici. Stanicí denně projíždí několik ostře sledovaných vlaků  vojenských německých transportů. Hlavní postavou je Miloš Hrma. Ten se pokusil o sebevraždu kvůli své přítelkyni. Ve stanici se setkává s výpravčím Hubičkou a přednostou stanice. Pan Hubička má problémy s inspekcí drah, protože ve službě měl milostný poměr se Zdenkou Svatou, které na zadnici natiskl staniční razítka.

¨Hlavní část děje začíná když se pan Hubička dozví, že stanicí má projet ostře sledovaný transport naložený výbušninami. Napadne ho že by se dal tento vlak jednoduše vyhodit do vzduchu. Celý plán sdělí Milošovi, který souhlasí . Domluví se s Viktorií Freie, která zajistí všechny prostředky. V noci má projet onen vlak. Večer přichází Viktoria, která přinese revolver a časovanou výbušninu. Když transport vjede do stanice  Miloš vyleze na návěstidlo a vhodí výbušninu na projíždějící vlak. Když ho spatří voják hlídající vlak Miloš ho postřelí, ovšem on jeho také a oba dva umírají.