Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Nedostatky ve stavbě výpovědi

Téma prezentace: Nedostatky ve stavbě výpovědi
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Barbora
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje, co jsou to nedostatky ve stavbě výpovědi, kde se vyskytují nebo jak se rozdělují. nechybí samozřejmě příklady.
 
Osnova:
—NEDOSTATKY VE STAVBĚ VÝPOVĚDI
—Barbora4416
 
—Jedná se o nemotivované odchylky, o nezáměrné narušení stavby výpovědi.
—Rozdělujeme je na :
Odchylky, které se nepovažují za chyby – elipsa, apoziopéze
Odchylky, které jsou syntaktickými chybami – anakolut,  zeugma, kontaminace, atrakce
—
—Nedostatky ve stavbě výpovědi
—Výskyt :
mluvené projevy, nepřipravené nebo jen částečně připravené
psané projevy narychlo vytvořené
při neznalosti autora základních skladebních pravidel
při počítačové korektuře textu (autor část výpovědi odstraní nebo změní a zbytek ponechá)
—Elipsa (výpustka)
= Nevyjádření, vynechání slova, slov, či věty, které náleží do větného schématu a jejich vynechání nebrání srozumitelnosti.
—Užití především v dialogu, konverzaci.
—
—Nejčastěji se vynechává sloveso, či podstatné jméno
—Příklady :
—Nevím, co  dřív. » Nevím, co mám dělat dřív.
—Zítra musím do Prahy. » Zítra musím jet do Prahy.
—Vlak odjíždí v deset patnáct. » Vlak odjíždí v 10 hodin patnáct minut.
—Umíš na kytaru? » Umíš hrát na kytaru?
— Sliby chyby. » Sliby jsou chyby.
—Máte Babičku? » Máte knihu Babičku?
—Musím brzo domů. » Musím jít brzo domů.
—Kdy přijdeš? Nevím. » Nevím, kdy přijedu.
 
—Apoziopéze (přerušení)
=  Nedokončení výpovědi, které se označuje buď několika tečkami nebo pomlčkou.
—Užití v běžném hovoru.
—Rozdělujeme na :
—
Motivovaná (záměrná) – přerušení výpovědi, kdy např. mluvčí sám neví, jak větu dokončit, nechceme užít vulgárního výrazu nebo nenalezneme vhodný výraz
Nemotivovaná – výpověď přerušena druhou osobou
—Příklady :
Motivovaná apoziopéze :
—Rád bych připomněl, že jsem
—Ještě jsem chtěla zmínit, že
—Jdi do
—Ať už jsi pryč, nebo tě
—
Nemotivovaná apoziopéze :
—Rád bych ti vysvětlil, že Nic mi neříkej, nezajímá mě to.
—Nejlepší by bylo, kdyby… Prosím tě, nic už nevymýšlej.
—Myslel jsem si, že by… Raději už mlč.
—Anakolut
= Vyšinutí z větné vazby.
—Začátek větné konstrukce, přerušení a přechod k jiné konstrukci.
—
—Užití v nepřipravených projevech.
—
—Příklady :
—Člověk, když není opatrný, hned se mu něco ztratí.
» Člověk, když není opatrný, hned něco ztratí.
  » Člověku, když není opatrný, se hned něco ztratí.
—Kdo se přihlásí na zájezd, je třeba, aby zaplatil zálohu.
» Kdo se přihlásí na zájezd, musí zaplatit zálohu.
» Je třeba, aby ten, kdo se přihlásí na zájezd, zaplatil zálohu.
—Člověk často, když dělá nějakou práci poprvé, nejde mu dobře.
   » Když člověk dělá nějakou práci poprvé, práce mu často nejde dobře.
—Zeugma
= Zanedbání dvojí vazby.
—Dva větné členy, které se spojují společnou vazbou, ačkoli každý z nich vyžaduje vazbu jinou.
—Příklady :
—Udržujte čistotu uvnitř i před budovou. » Udržujte čistotu uvnitř budovy i před ní.
—Národ chtěl a volal po nové vládě. » Národ chtěl novou vládu a volal po ní.
—V místech, kde málo nebo nikdy nesvítí slunce. » V místech, kde slunce svítí málo nebo nesvítí nikdy.
—Učili se nasedat a sesedat z vozů.  » Učili se nasedat na vozy a sesedat z nich.
—Žáci jsou zvyklí a spokojení s nabídkou školní
jídelny. » Žáci jsou zvyklí na nabídku školní jídelny a jsou s ní spokojení.
—
—Kontaminace
=  Směšování, křížení vazeb.
—Správná vazba je zaměněna s jinou, převzatou od slova podobného významu. Přenesením vazby z jednoho predikátu k druhému vzniká vazba nová.
—
—Příklady :
—cenit si něco ; vážit si něčeho » cenit si něčeho
Na lidech si nejvíce cením odvahy.
» Na lidech si nejvíce cením si odvahu.  
» Na lidech si nejvíce vážím si odvahy.
—zamezit něco ; zabránit něčemu » zamezit něčemu
  zamezit požár ; zabránit požáru » zamezit požáru
—mimo + 4.p ; kromě + 2.p. » mimo+2.p.
  mimo Evu ; kromě Evy  »  mimo Evy
—Atrakce
= Větná, skladební spodoba.
—Splynutí vazeb v některých ustálených spojeních. Nenáležité přizpůsobování tvarů sousedních členů.
—Avšak lexikalizované, ustálené atrakce se za chybu nepokládají.
—Příklady :
—Je širší než delší. » Je širší než dlouhý.
—Vezmi kde vezmi. » Vezmi kde vezmeš.
—Ber, kde ber. » Ber, kde bereš.
—Spoustě lidem to vůbec nevadilo. » Spoustě lidí to vůbec nevadilo.
—Kvůli nedostatku bylinkám jsme nemohli uvařit příslušný lektvar. » Kvůli nedostatku bylinek jsme nemohli uvařit příslušný lektvar.