Nedostatky ve stavbě výpovědi

Téma prezentace: Nedostatky ve stavbě výpovědi

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Barbora

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje, co jsou to nedostatky ve stavbě výpovědi, kde se vyskytují nebo jak se rozdělují. nechybí samozřejmě příklady.

 

Osnova:

—NEDOSTATKY VE STAVBĚ VÝPOVĚDI

—Barbora4416

 

—Jedná se o nemotivované odchylky, o nezáměrné narušení stavby výpovědi.

—Rozdělujeme je na :

Odchylky, které se nepovažují za chyby – elipsa, apoziopéze

Odchylky, které jsou syntaktickými chybami – anakolut,  zeugma, kontaminace, atrakce

—

—Nedostatky ve stavbě výpovědi

—Výskyt :

mluvené projevy, nepřipravené nebo jen částečně připravené

psané projevy narychlo vytvořené

při neznalosti autora základních skladebních pravidel

při počítačové korektuře textu (autor část výpovědi odstraní nebo změní a zbytek ponechá)

—Elipsa (výpustka)

= Nevyjádření, vynechání slova, slov, či věty, které náleží do větného schématu a jejich vynechání nebrání srozumitelnosti.

—Užití především v dialogu, konverzaci.

—

—Nejčastěji se vynechává sloveso, či podstatné jméno

—Příklady :

—Nevím, co  dřív. » Nevím, co mám dělat dřív.

—Zítra musím do Prahy. » Zítra musím jet do Prahy.

—Vlak odjíždí v deset patnáct. » Vlak odjíždí v 10 hodin patnáct minut.

—Umíš na kytaru? » Umíš hrát na kytaru?

— Sliby chyby. » Sliby jsou chyby.

—Máte Babičku? » Máte knihu Babičku?

—Musím brzo domů. » Musím jít brzo domů.

—Kdy přijdeš? Nevím. » Nevím, kdy přijedu.

 

—Apoziopéze (přerušení)

=  Nedokončení výpovědi, které se označuje buď několika tečkami nebo pomlčkou.

—Užití v běžném hovoru.

—Rozdělujeme na :

—

Motivovaná (záměrná) – přerušení výpovědi, kdy např. mluvčí sám neví, jak větu dokončit, nechceme užít vulgárního výrazu nebo nenalezneme vhodný výraz

Nemotivovaná – výpověď přerušena druhou osobou

—Příklady :

Motivovaná apoziopéze :

—Rád bych připomněl, že jsem

—Ještě jsem chtěla zmínit, že

—Jdi do

—Ať už jsi pryč, nebo tě

—

Nemotivovaná apoziopéze :

—Rád bych ti vysvětlil, že Nic mi neříkej, nezajímá mě to.

—Nejlepší by bylo, kdyby… Prosím tě, nic už nevymýšlej.

—Myslel jsem si, že by… Raději už mlč.

—Anakolut

= Vyšinutí z větné vazby.

—Začátek větné konstrukce, přerušení a přechod k jiné konstrukci.

—

—Užití v nepřipravených projevech.

—

—Příklady :

—Člověk, když není opatrný, hned se mu něco ztratí.

» Člověk, když není opatrný, hned něco ztratí.

  » Člověku, když není opatrný, se hned něco ztratí.

—Kdo se přihlásí na zájezd, je třeba, aby zaplatil zálohu.

» Kdo se přihlásí na zájezd, musí zaplatit zálohu.

» Je třeba, aby ten, kdo se přihlásí na zájezd, zaplatil zálohu.

—Člověk často, když dělá nějakou práci poprvé, nejde mu dobře.

   » Když člověk dělá nějakou práci poprvé, práce mu často nejde dobře.

—Zeugma

= Zanedbání dvojí vazby.

—Dva větné členy, které se spojují společnou vazbou, ačkoli každý z nich vyžaduje vazbu jinou.

—Příklady :

—Udržujte čistotu uvnitř i před budovou. » Udržujte čistotu uvnitř budovy i před ní.

—Národ chtěl a volal po nové vládě. » Národ chtěl novou vládu a volal po ní.

—V místech, kde málo nebo nikdy nesvítí slunce. » V místech, kde slunce svítí málo nebo nesvítí nikdy.

—Učili se nasedat a sesedat z vozů.  » Učili se nasedat na vozy a sesedat z nich.

—Žáci jsou zvyklí a spokojení s nabídkou školní

jídelny. » Žáci jsou zvyklí na nabídku školní jídelny a jsou s ní spokojení.

—

—Kontaminace

=  Směšování, křížení vazeb.

—Správná vazba je zaměněna s jinou, převzatou od slova podobného významu. Přenesením vazby z jednoho predikátu k druhému vzniká vazba nová.

—

—Příklady :

—cenit si něco ; vážit si něčeho » cenit si něčeho

Na lidech si nejvíce cením odvahy.

» Na lidech si nejvíce cením si odvahu.  

» Na lidech si nejvíce vážím si odvahy.

—zamezit něco ; zabránit něčemu » zamezit něčemu

  zamezit požár ; zabránit požáru » zamezit požáru

—mimo + 4.p ; kromě + 2.p. » mimo+2.p.

  mimo Evu ; kromě Evy  »  mimo Evy
—Atrakce

= Větná, skladební spodoba.

—Splynutí vazeb v některých ustálených spojeních. Nenáležité přizpůsobování tvarů sousedních členů.

—Avšak lexikalizované, ustálené atrakce se za chybu nepokládají.

—Příklady :

—Je širší než delší. » Je širší než dlouhý.

—Vezmi kde vezmi. » Vezmi kde vezmeš.

—Ber, kde ber. » Ber, kde bereš.

—Spoustě lidem to vůbec nevadilo. » Spoustě lidí to vůbec nevadilo.

—Kvůli nedostatku bylinkám jsme nemohli uvařit příslušný lektvar. » Kvůli nedostatku bylinek jsme nemohli uvařit příslušný lektvar.