Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

OSN (2)

Téma prezentace: OSN
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): martulinka56
 


 
Popis materiálu:
Prezentace je zaměřena na Organizaci spojených národů. Použila jsem ji při mém referátu o OSN při hodinách práva, obsahuje základní informace o OSN a seznamuje ostatní lidi s nejdůležitějšími úkoly OSN. Lze si k povídání vytisknout vlastní materiály, prezentace je použitelná pro jakékoliv povídání o OSN.
 
Osnova:

 • Maturitní práce z Práva
 • Pouze pro studijní účely
 • Vyrobila: Martina Viktorová
 • Den: 17. 2. 2014

 

 • Anglický název United Nations Organization (UNO)
 • Je to mezinárodní organizace
 • Založena 26.6.1945 v San Francisku na základě přijetí charty 5O
 • OSN nahradila Spojené národy (OS)
 • Hlavní sídlo má v New Yorku
 • Má 193 členských států
 • Hlavní představitel OSN – generální tajemník Ban Ki-moon
 • První valné shromáždění OSN se konalo v Londýně 10. ledna 1946

 

 • Hlavním cílem OSN je zachování světového míru a bezpečnosti
 • Zajištění mezinárodní spolupráce
 • rozvoj přátelských vztahů mezi národy
 • spolupráce při řešení mezinárodních hospodářských, sociálních, kulturních a humanitárních problémů, prosazování základních lidských a politických práv a slaďování aktivit jednotlivých národů při dosahování těchto cílů

 

 • V OSN je 193 členských států světa – není zde akorát Vatikán, Taiwan
 • Každý stát má několik členů ve Valném shromáždění a disponuje jedním platným hlasem
 • Členství v OSN je založeno na suverénní rovnosti
 • Státy mají svá zastoupení v tzv. stálé misi v hlavním sídle OSN – New Yorku a nebo ve Vídni, v Haggu a v Ženevě
 • Členem organizace se může stát každá země, která je subjektem mezinárodního práva a je ochotna přijmout závazky Charty a odpovědně je plnit
 • Úřední jazyky OSN: angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština
 • Výdaje OSN jsou hrazeny z rozpočtu, do něhož přispívají členské státy částkou závislou na výši hrubého domácího produktu.

 

 • Jsou dva typy: hlavní a pomocné:
 • Hlavní orgány OSN: Rada bezpečnosti, Valné shromáždění a Mezinárodní soudní dvůr, sekretariát OSN, Ekonomická a sociální rada OSN a Poručenská rada OSN
 • Dále sem patří 14 mezistátních odborových organizací OSN: např:. UNESCO, IMF, WHO a FAO
 • snížit chudobu a sociální vyloučení
 • dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání
 • prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti
 • snížit dětskou úmrtnost
 • zlepšit zdraví matek
 • boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
 • zajistit environmentální udržitelnost
 • vybudovat globální partnerství pro rozvoj
 • udržovat mezinárodní mír a bezpečnost