Optická vlákna – prezentace

Téma prezentace: Optická vlákna

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): hales

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace ukazuje základní principy,součásti a využití optických vláken. Jsou zde základní informace o kterých je třeba ohledně této problematiky vědět a jsou zde také znázorněno šíření paprsků různými druhy vláken.

 

Osnova:

—Úvod

—Princip funkce

—Využití

—

—Struktura optických vláken

—Jádro

—Plášť

—Primární ochrana

—Sekundární ochrana

—

—Parametry optických vláken

—Šířka pásma

—Přenosová rychlost

—Disperze

—Útlum

—Vlastní absorpce

—

—Nevlastní absorpce

—Rozptyl

—Mikroohyby

—Makroohyby

—

—Index lomu

—Absolutní index lomu

—Relativní index lomu

—Snellův zákon

—

—Druhy optických vláken

—Jednovidové optické vlákno

—

—Mnohovidové optické vlákno

—Mnohovidové optické vlákno se skokovou změnou indexu lomu

—

—Mnohovidové optické vlákno s gradientní změnou indexu lomu

—Porovnání jednovidových a mnohovidových optických vláken

—

—Spojování optických vláken

—Spojování pomocí konektorů

—Spojování svařováním

—Závěr