Oliver Twist

Předmět:
Český jazyk
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
Jan MikolášObsah prezentace:

Prezentace charakterizuje život a tvorbu Charlesa Dickense a poté je v ní podrobně popsána jeho kniha Oliver Twist. Na závěr jsem uvedl i filmová zpracování, kterých je k tomuto dílu opravdu mnoho.