Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Mytologie (řecká a keltská)

Téma prezentace: Mytologie (řecká a keltská)
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Nelly
 


 
Popis materiálu:
Prezentace na téma Mytologie – obsahuje řeckou a keltskou mytologii. Co je to mytologie ? První zmínky, srovnávací mytologie, mýty, náboženství, rituály, bohové a další.
 
Osnova:

  • Mytologie
  • Obecně
  • Co je to mytologie ?

 
Bájesloví, věda zabývající se studiem mýtů. Každá kultura má své mýty. Časem se některé mýty spojovaly v cykly a ucelené systémy. Spojeny buď určitou kulturou či geografickou oblastí. Jedná se o analýzu a výklad mýtů. Je to vyprávění příběhu. Už ve starověku se lidé snažili mýty a jejich obsah vysvětlit.
 
První zmínky ?
Někteří teologové považují za možné, že staří Řekové vytvářeli mýty za účelem odpovědět na všechny otázky ohledně světa, aby, tak říkajíc, nezbývaly žádné nezodpovězené.
První obyvatelé Balkánského poloostrova byli zemědělci a přisuzovali tedy duši všemu v přírodě. Tito neurčití duchové posléze získali lidskou podobu a vstoupili do místní mytologie jako bohové
 
Srovnávací mytologie
žŘecká mytologie
žMýty a legendy
 
žPrvní obyvatelé zemědělci > přisuzování duše přírodě
žInvaze kmenů > založené na dobývání a síle
žPrvek klasického Athénského divadla > vliv na kulturu
 
Řecká mytologie
žGenealogické mýty
původ a osudy zakladatelů mocných aristokratických rodů
 
Kosmogonické mýty
vznik světa z chaosu , osudy božského pokolení Titánů
líčí  uspořádání světa do tří sfér – nebeské , pozemské a podsvětí
 
Metamorfózy
báje o proměnách lidí ve zvířata a rostliny
žNejznámější řečtí bohové
žZeus – nejvyšší řecký bůh, vládce nad bohy i lidmi
žHéra – Diova manželka, ochránkyně manželství a posvátnosti tohoto svazku
žHádes – bůh podsvětí
žPoseidón – bůh moří
žAthéna – bohyně moudrosti, ochránkyně práva,spravedlnosti a umění
žApollón – bůh slunce a světla
žArés – syn Dia, bůh války
žAfrodité – bohyně lásky a krásy
žDionýsos – bůh vína a veselí
žErós – zosobnění síly, bůh lásky a sama láska, syn Afrodity
žHébé – služebnice olympských bohů a bohyně věčné mladosti
žNemesis – bohyně odplaty
žThanatos – bůh smrti a sama smrt
 
Nejznámější bájní tvorové
žGiganti – obludní dlouhovlasí obři
žMedúsa – nestvůrné okřídlené ženy se zmijemi místo vlasů
žHarpyje – příšery , napůl ženy a napůl ptáci , odnášejí duše do podsvětí
žChiméra – obluda sršící oheň, se lví hlavou, kozím tělem a hadím ocasem
žKentauři – napůl muži, napůl koně
žLamia – příšera v Hádově říši, krade matkám děti a zabíjí je
žMinotaurus – člověk s býčí hlavou či naopak
žSfinxs – obluda s ženskou hlavou, lvím tělem a ptačími křídly
žKeltská mytologie
žPověst o vpádech do Irska
 
Přistěhovalecké vlny
ž1. Cessairin příchod
ž2. Partholonův příchod
ž3. Nemedův příchod
ž4. Přistěhování Fir Bolgů
ž5. Příchod Tuatha Dé Danannů
ž6. Invaze Milesianů (synů Míla)
 
Náboženství
žKeltové byli náboženství velmi oddáni
žPraktikovali magické obřady a rituály
žPosmrtný život v tzv. krajině věčného štěstí a mládí
žJednotlivým zemím zásvětí vládla knížata a královny
 
Rituály
žDělíme je do několika skupin
-rituály sezzoních oslav
-přechodové rituály
-věštebné a léčebné rituály
žKeltové dělili rok na 4 roční období-každé mělo svůj svátek
 
Zdroje
žEncyklopedie Keltské mytologie, J. Vlčková, Praha 2002
žwww.libri.cz
žwww.teraskon.blog.cz
žhttp://reckamytologie.sweb.cz/
žhttp://ghostsarewherever.blog.cz/