Mytologie (řecká a keltská)

Téma prezentace: Mytologie (řecká a keltská)

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Nelly

 

 

Popis materiálu:

Prezentace na téma Mytologie – obsahuje řeckou a keltskou mytologii. Co je to mytologie ? První zmínky, srovnávací mytologie, mýty, náboženství, rituály, bohové a další.

 

Osnova:

  • Mytologie
  • Obecně
  • Co je to mytologie ?

 

Bájesloví, věda zabývající se studiem mýtů. Každá kultura má své mýty. Časem se některé mýty spojovaly v cykly a ucelené systémy. Spojeny buď určitou kulturou či geografickou oblastí. Jedná se o analýzu a výklad mýtů. Je to vyprávění příběhu. Už ve starověku se lidé snažili mýty a jejich obsah vysvětlit.

 

První zmínky ?

Někteří teologové považují za možné, že staří Řekové vytvářeli mýty za účelem odpovědět na všechny otázky ohledně světa, aby, tak říkajíc, nezbývaly žádné nezodpovězené.

První obyvatelé Balkánského poloostrova byli zemědělci a přisuzovali tedy duši všemu v přírodě. Tito neurčití duchové posléze získali lidskou podobu a vstoupili do místní mytologie jako bohové

 

Srovnávací mytologie

žŘecká mytologie

žMýty a legendy

 

žPrvní obyvatelé zemědělci > přisuzování duše přírodě

žInvaze kmenů > založené na dobývání a síle

žPrvek klasického Athénského divadla > vliv na kulturu

 

Řecká mytologie

žGenealogické mýty

původ a osudy zakladatelů mocných aristokratických rodů

 

Kosmogonické mýty

vznik světa z chaosu , osudy božského pokolení Titánů

líčí  uspořádání světa do tří sfér – nebeské , pozemské a podsvětí

 

Metamorfózy

báje o proměnách lidí ve zvířata a rostliny

žNejznámější řečtí bohové

žZeus – nejvyšší řecký bůh, vládce nad bohy i lidmi

žHéra – Diova manželka, ochránkyně manželství a posvátnosti tohoto svazku

žHádes – bůh podsvětí

žPoseidón – bůh moří

žAthéna – bohyně moudrosti, ochránkyně práva,spravedlnosti a umění

žApollón – bůh slunce a světla

žArés – syn Dia, bůh války

žAfrodité – bohyně lásky a krásy

žDionýsos – bůh vína a veselí

žErós – zosobnění síly, bůh lásky a sama láska, syn Afrodity

žHébé – služebnice olympských bohů a bohyně věčné mladosti

žNemesis – bohyně odplaty

žThanatos – bůh smrti a sama smrt

 

Nejznámější bájní tvorové

žGiganti – obludní dlouhovlasí obři

žMedúsa – nestvůrné okřídlené ženy se zmijemi místo vlasů

žHarpyje – příšery , napůl ženy a napůl ptáci , odnášejí duše do podsvětí

žChiméra – obluda sršící oheň, se lví hlavou, kozím tělem a hadím ocasem

žKentauři – napůl muži, napůl koně

žLamia – příšera v Hádově říši, krade matkám děti a zabíjí je

žMinotaurus – člověk s býčí hlavou či naopak

žSfinxs – obluda s ženskou hlavou, lvím tělem a ptačími křídly

žKeltská mytologie

žPověst o vpádech do Irska

 

Přistěhovalecké vlny

ž1. Cessairin příchod

ž2. Partholonův příchod

ž3. Nemedův příchod

ž4. Přistěhování Fir Bolgů

ž5. Příchod Tuatha Dé Danannů

ž6. Invaze Milesianů (synů Míla)

 

Náboženství

žKeltové byli náboženství velmi oddáni

žPraktikovali magické obřady a rituály

žPosmrtný život v tzv. krajině věčného štěstí a mládí

žJednotlivým zemím zásvětí vládla knížata a královny

 

Rituály

žDělíme je do několika skupin

-rituály sezzoních oslav

-přechodové rituály

-věštebné a léčebné rituály

žKeltové dělili rok na 4 roční období-každé mělo svůj svátek

 

Zdroje

žEncyklopedie Keltské mytologie, J. Vlčková, Praha 2002

žwww.libri.cz

žwww.teraskon.blog.cz

žhttp://reckamytologie.sweb.cz/

žhttp://ghostsarewherever.blog.cz/