Mytologie (řecká a keltská) – prezentace

Téma prezentace: Mytologie (řecká a keltská)

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Nelly

 

 

Popis materiálu:

žCo je to mytologie ? První zmínky, srovnávací mytologie, mýty, náboženství, rituály, bohové a další.

 

Osnova:

žMytologie

žObecně

žCo je to mytologie ?

Bájesloví, věda zabývající se studiem mýtů. Každá kultura má své mýty. Časem se některé mýty spojovaly v cykly a ucelené systémy. Spojeny buď určitou kulturou či geografickou oblastí. Jedná se o analýzu a výklad mýtů. Je to vyprávění příběhu. Už ve starověku se lidé snažili mýty a jejich obsah vysvětlit.

žPrvní zmínky ?

Někteří teologové považují za možné, že staří Řekové vytvářeli mýty za účelem odpovědět na všechny otázky ohledně světa, aby, tak říkajíc, nezbývaly žádné nezodpovězené.

První obyvatelé Balkánského poloostrova byli zemědělci a přisuzovali tedy duši všemu v přírodě. Tito neurčití duchové posléze získali lidskou podobu a vstoupili do místní mytologie jako bohové

ž

žSrovnávací mytologie

žŘecká mytologie

žMýty a legendy

ž

žPrvní obyvatelé zemědělci > přisuzování duše přírodě

ž

žInvaze kmenů > založené na dobývání a síle

ž

žPrvek klasického Athénského divadla > vliv na kulturu

ž

ž

žŘecká mytologie

žGenealogické mýty

původ a osudy zakladatelů mocných aristokratických rodů

ž

žKosmogonické mýty

vznik světa z chaosu , osudy božského pokolení Titánů

žKosmologické mýty

líčí  uspořádání světa do tří sfér – nebeské , pozemské a podsvětí

žMetamorfózy

báje o proměnách lidí ve zvířata a rostliny

žNejznámější řečtí bohové

žZeus – nejvyšší řecký bůh, vládce nad bohy i lidmi

žHéra – Diova manželka, ochránkyně manželství a posvátnosti tohoto svazku

žHádes – bůh podsvětí

žPoseidón – bůh moří

žAthéna – bohyně moudrosti, ochránkyně práva,spravedlnosti a umění

žApollón – bůh slunce a světla

žArés – syn Dia, bůh války

žAfrodité – bohyně lásky a krásy

žDionýsos – bůh vína a veselí

žErós – zosobnění síly, bůh lásky a sama láska, syn Afrodity

žHébé – služebnice olympských bohů a bohyně věčné mladosti

žNemesis – bohyně odplaty

žThanatos – bůh smrti a sama smrt

žNejznámější bájní tvorové

žGiganti – obludní dlouhovlasí obři

žMedúsa – nestvůrné okřídlené ženy se zmijemi místo vlasů

žHarpyje – příšery , napůl ženy a napůl ptáci , odnášejí duše do podsvětí

žChiméra – obluda sršící oheň, se lví hlavou, kozím tělem a hadím ocasem

žKentauři – napůl muži, napůl koně

žLamia – příšera v Hádově říši, krade matkám děti a zabíjí je

žMinotaurus – člověk s býčí hlavou či naopak

žSfinxs – obluda s ženskou hlavou, lvím tělem a ptačími křídly

žKeltská mytologie

žPověst o vpádech do Irska

žPřistěhovalecké vlny

ž1. Cessairin příchod

ž2. Partholonův příchod

ž3. Nemedův příchod

ž4. Přistěhování Fir Bolgů

ž5. Příchod Tuatha Dé Danannů

ž6. Invaze Milesianů (synů Míla)

ž

žNáboženství

žKeltové byli náboženství velmi oddáni

ž

žPraktikovali magické obřady a rituály

ž

žPosmrtný život v tzv. krajině věčného štěstí a mládí

ž

žJednotlivým zemím zásvětí vládla knížata a královny

ž

žRituály

žDělíme je do několika skupin

-rituály sezzoních oslav

-přechodové rituály

-věštebné a léčebné rituály

žKeltové dělili rok na 4 roční období-každé mělo svůj svátek

ž

žZdroje

žEncyklopedie Keltské mytologie, J. Vlčková, Praha 2002

žwww.libri.cz

žwww.teraskon.blog.cz

žhttp://reckamytologie.sweb.cz/

žhttp://ghostsarewherever.blog.cz/