Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Mírové mise OSN

Téma prezentace: Mírové mise OSN
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Vendula
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace pojednává o mírových misích OSN. Obsahuje základní informace, velení a organizace, podmínky k mírové misi.
 
Osnova:

 • Mírové mise OSN
 • OSN
 • Vznik: 26. června 1945- oficiálně 24. října 1945
 • Sídlo: New York, USA
 • Členové: 193 členských zemí
 • Úřední jazyk:angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština
 • Generální tajemník: Ban-Ki-moon(od roku 2007)
 • Hlavní orgán: Rada bezpečnosti, Valné shromáždění
 • Cíl OSN
 • Hlavním úkolem OSN je udržování míru ve světě a právě k tomuto cíli slouží mírové mise OSN.

OSN = Organizace Spojených Národů

 • Koncept mírových misí první generace:
 • mise vzniká konsensuálně
 • je vysílána do míst, kde jsou konflikty vysoké intenzity v rámci krátkého časového období
 • je vysílána až po uzavření příměří
 • poté, co strany požádají OSN o asistenci, nebo s ní souhlasí
 • mise většinou probíhá na území více států na jasně definovaném válčišti
 • Velení a organizace
 • V rámci mírových operací OSN se rozlišují tři úrovně velení:
 • 1. všeobecné politické řízení
 • 2. výkonné řízení a kontrola
 • 3. pověření velením, vykonávané vedoucím mise.
 • Něco málo z historie
 • Za první mírovou misi OSN lze považovat až misi do oblasti Suezského průplavu.
 • Název mise – United Nations Emergency Force (UNEF)
 • Jednotky OSN byly do Suezu vyslány, aby dohlížely nad dodržováním mírových dohod mezi válčícími stranami.
 • Podmínky k mírové misi
 • K vytvoření mírové mise je potřeba splnění několika předpokladů:

 1) souhlas Rady bezpečnosti

 2) souhlas stran konfliktu

 • (Pokud jsou splněny tyto dva předpoklady, pak je schváleno vytvoření mírové mise.)
 • Seznam mírových operací OSN
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C3%ADrov%C3%BDch_operac%C3%AD_OSN
 • Budova OSN v New Yorku
 • Členské státy OSN
 • Vlajka OSN

 

 • Konec
 • Zdroje: www.wikipedia.cz        www.studentsummit.cz