Máj – Karel Hynek Mácha

Téma prezentace: Máj – Karel Hynek Mácha

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Jakub

 

 

Popis materiálu:

Prezentace obsahuje základní informace o kontextu autorova života a tvorby, charakteristice díla, historickém a literárním kontextu, kompozici a formě díla, základní dějové linii…

 

Osnova:

Máj (1836)

KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836)

Základní charakteristika Máje

První vydání: 1836

Literární druh:
lyricko-epický

Výrazová forma:

poezie

Žánr: lyrickoepická básnická skladba

Básnická povídka

Směr: romantismus

Kontext autorova života a tvorby

Mácha je vrcholný představitel českého romantismu
a jeden z největších českých básníků vůbec

Pocházel z Malé Strany, začal studovat filozofii a právo

Pod vlivem Jungmanna začal psát česky

Ochotnicky hrál divadlo

Rád se toulal po hradech a pěšky cestoval i po Evropě (Itálie)

Zemřel v Litoměřicích na choleru těsně před svatbou
s Eleonorou Šomkovou, s níž prožíval bouřlivý vztah

Mácha psal prózu (Cikáni) i poezii, Máj je vrcholem jeho tvorby

Historický a literární kontext

Máj vznikl v době vrcholného národního obrození

Ve své době Máj nepochopen a odmítán:

Øprý není národní a kopíruje Byrona

Øprý se zabývá odpudivými postavami (loupežník) a kazí ideál krásy

Øjako polemiku s Máchou napsal Erben Záhořovo lože, kde se loupežník napraví

ØMáj doceněn až pozdější generací (Májovci)

Kompozice a forma díla

Máj obsahuje 4 zpěvy a dvě intermezza

Mácha bohatě pracuje s jazykem, mistrně zachycuje přírodu i vnitřní prožitky postavy

Využívá personifikace:

„ O lásce šeptal tichý mech…“

Pracuje s apostrofou (oslovení neživých věcí):

„Temná noci, jasná noci!“

Evokuje zvukové představy:

„ Nocí řinčí řetězů hřmot.“

Dílo je založeno na kotrastech, které prostupují celý obsah skladby:

ØRozkvétající májová příroda a atmosféra lásky tvoří kulisu tragédii dvou milenců a úvahám o smrti

V některých verších se objevuje oxymóron (=protimluv), který vyjadřuje marnost života
a jeho pomíjivost:

ØZašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit

ØZbortělé harfy tón, ztrhané strůny zvuk

ØPradávných bojů hluk

Základní dějová linie

  1. ZPĚV

Uprostřed májového večera čeká Jarmila na svého milého Viléma

Připlouvá posel, který dívce sděluje, že Vilém čeká ve vězení na popravu

Vilém zabil Jarmilina svůdce, aniž by věděl, že se jedná o jeho vlastního otce

Dívka se v zoufalství vrhá do vln

  1. ZPĚV

Vilém čeká ve vězení na popravu, přemýšlí o vině a trestu a vzpomíná na svůj osud

Z nouze se stal loupežníkem a potom chtěl pouze chránit čest dívky, přesto bude popraven

Z okna vězení pozoruje krásu krajiny a lituje, že ji musí opustit

Uvažuje o svém konci a shledává, že po smrti následuje pouze prázdnota

  1. ZPĚV

Vilém je veden na popraviště a posílá pozdrav zemi:

Ach, zemi krásnou zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou…“

ØZpěv končí popravou Viléma

Ø4. ZPĚV

ØNa místě Vilémovy popravy se objevuje poutník (sám básník), který přemýšlí nad pomíjivostí života a shrnuje vlastní pocity:

„Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.“

POSTAVY

Vilém: jeho postava je symbolem vzpoury proti společenskému řádu a zákonu.

ØSvůj osud si nevybral, přesto za něj byl potrestán.

ØPřemýšlí o smyslu existence, útěchu hledá ve splynutí se zemí.

Poutník: sám básník, který se objevuje v závěru a ztotožňuje se s postavami
(„Hynku, Viléme, Jarmilo!“)

Smysl díla

V české literatuře poprvé zachycuje vnitřní pocity a rozpory moderního člověka

Zejména vyjadřuje rozpor snů a skutečnosti

Zachycuje pomíjivost života a věčnost přírody

Popisuje, jak povrchní zákony potlačují skutečnou pravdu a deformují člověka

Je oslavou fantazie, lidské svobody
a individuality

Děkuji za pozornost J