Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Máj – Karel Hynek Mácha

Téma prezentace: Máj – Karel Hynek Mácha
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Jakub
 


 
Popis materiálu:
Prezentace obsahuje základní informace o kontextu autorova života a tvorby, charakteristice díla, historickém a literárním kontextu, kompozici a formě díla, základní dějové linii…
 
Osnova:
Máj (1836)
KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836)
Základní charakteristika Máje
První vydání: 1836
Literární druh:
lyricko-epický
Výrazová forma:
poezie
Žánr: lyrickoepická básnická skladba
Básnická povídka
Směr: romantismus
Kontext autorova života a tvorby
Mácha je vrcholný představitel českého romantismu
a jeden z největších českých básníků vůbec
Pocházel z Malé Strany, začal studovat filozofii a právo
Pod vlivem Jungmanna začal psát česky
Ochotnicky hrál divadlo
Rád se toulal po hradech a pěšky cestoval i po Evropě (Itálie)
Zemřel v Litoměřicích na choleru těsně před svatbou
s Eleonorou Šomkovou, s níž prožíval bouřlivý vztah
Mácha psal prózu (Cikáni) i poezii, Máj je vrcholem jeho tvorby
Historický a literární kontext
Máj vznikl v době vrcholného národního obrození
Ve své době Máj nepochopen a odmítán:
Øprý není národní a kopíruje Byrona
Øprý se zabývá odpudivými postavami (loupežník) a kazí ideál krásy
Øjako polemiku s Máchou napsal Erben Záhořovo lože, kde se loupežník napraví
ØMáj doceněn až pozdější generací (Májovci)
Kompozice a forma díla
Máj obsahuje 4 zpěvy a dvě intermezza
Mácha bohatě pracuje s jazykem, mistrně zachycuje přírodu i vnitřní prožitky postavy
Využívá personifikace:
„ O lásce šeptal tichý mech…“
Pracuje s apostrofou (oslovení neživých věcí):
„Temná noci, jasná noci!“
Evokuje zvukové představy:
„ Nocí řinčí řetězů hřmot.“
Dílo je založeno na kotrastech, které prostupují celý obsah skladby:
ØRozkvétající májová příroda a atmosféra lásky tvoří kulisu tragédii dvou milenců a úvahám o smrti
V některých verších se objevuje oxymóron (=protimluv), který vyjadřuje marnost života
a jeho pomíjivost:
ØZašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit
ØZbortělé harfy tón, ztrhané strůny zvuk
ØPradávných bojů hluk
Základní dějová linie

  1. ZPĚV

Uprostřed májového večera čeká Jarmila na svého milého Viléma
Připlouvá posel, který dívce sděluje, že Vilém čeká ve vězení na popravu
Vilém zabil Jarmilina svůdce, aniž by věděl, že se jedná o jeho vlastního otce
Dívka se v zoufalství vrhá do vln

  1. ZPĚV

Vilém čeká ve vězení na popravu, přemýšlí o vině a trestu a vzpomíná na svůj osud
Z nouze se stal loupežníkem a potom chtěl pouze chránit čest dívky, přesto bude popraven
Z okna vězení pozoruje krásu krajiny a lituje, že ji musí opustit
Uvažuje o svém konci a shledává, že po smrti následuje pouze prázdnota

  1. ZPĚV

Vilém je veden na popraviště a posílá pozdrav zemi:
Ach, zemi krásnou zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou…“
ØZpěv končí popravou Viléma
Ø4. ZPĚV
ØNa místě Vilémovy popravy se objevuje poutník (sám básník), který přemýšlí nad pomíjivostí života a shrnuje vlastní pocity:
„Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.“
POSTAVY
Vilém: jeho postava je symbolem vzpoury proti společenskému řádu a zákonu.
ØSvůj osud si nevybral, přesto za něj byl potrestán.
ØPřemýšlí o smyslu existence, útěchu hledá ve splynutí se zemí.
Poutník: sám básník, který se objevuje v závěru a ztotožňuje se s postavami
(„Hynku, Viléme, Jarmilo!“)
Smysl díla
V české literatuře poprvé zachycuje vnitřní pocity a rozpory moderního člověka
Zejména vyjadřuje rozpor snů a skutečnosti
Zachycuje pomíjivost života a věčnost přírody
Popisuje, jak povrchní zákony potlačují skutečnou pravdu a deformují člověka
Je oslavou fantazie, lidské svobody
a individuality
Děkuji za pozornost J