Mahátma Gándhí

Téma prezentace: Mahátma Gándhí

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Jan Podlaha

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace o Gándhím obsahuje:obecné informace, informace o životě, citáty, sedm sociálních hříchů a použité zdroje.

 

Osnova:

—Mahátma Gándhí

—Obecné informace

—Narozen:  2. října 1869

—Zemřel:  30. ledna 1948

—Celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí

—Ve světě pod přízviskem mahátma „Velký duch

—Jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost

—Život

—Studoval práva v Anglii

—Vynaložil velké úsilí aby se z něj stal gentleman

—Členem vegetariánské společnosti

—Do Indie se vrátil jako právník

—Práce v Africe

—Boj za lepší podmínky Indů

—Byl vězněn

—V 60 letech překonal pěšky vzdálenost čtyř set kilometrů

—Několikrát držel hladovku

—Byl zastřelen

—

—Citáty

—”Není-li jiné možnosti, než zbabělost nebo násilí, doporučuji sáhnout k násilí.(„Násilí je lepší než zbabělost, ale nenásilí je tisíckrát lepší než násilí, a nenásilí lidí čistých srdcí je nepřekonatelnou zbraní.“) ”

—”Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít. ”

—”Oko za oko a svět je slepý. ”

—”Vždy tu byli tyrani a vrazi, a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. Pamatuj na to. Vždy. ”

—”Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.„

—”Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.„

—”Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. ”

—Sedm sociálních hříchů

—Politika bez zásad

—Hospodářství bez morálky

—Blahobyt bez práce

—Výchova bez charakteru

—Věda bez humanity (lidskosti)

—Požitek bez svědomí

—Věrovyznání bez oběti

—

—Zdroje

—http://cs.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A1tma_G%C3%A1ndh%C3%AD

—http://cs.wikiquote.org/wiki/M%C3%B3hand%C3%A1s_Karam%C4%8Dand_G%C3%A1ndh%C3%AD

—http://www.crg.cz/sekce/historie/referaty/20-stoleti/gandhi/index.htm

—http://www.uspesne.eu/citaty/mahatma-gandhi