Literatura umělecká

Předmět:
literatura 1. ročník SŚ
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
Lea ZálišováObsah prezentace:

Prezentace Literatura umělecká přináší přehledné dělení literatury na lit. druhy – lyriku, epiku a drama a dále přehled nejčastějších žánrů těchto lit. druhů- žánry lyrické, žánry malé, střední a velké epiky a dramatické žánry.