Malý princ (3)

Předmět:
Český jazyk
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Aneta NováčkováObsah prezentace:

1. Připravila jsem si pro vás prezentaci na knihu Malý Princ od Antoine de Saint-Exupéry.
2. Tato kniha je původně psaná francouzsky a její původní název zní ,,Le Petit Prince‘‘. Jedná se o filozofickou pohádku, která byla vydána roku 1943.
3. Malý Princ je napsán spisovným jazykem, v krátkých srozumitelných větách. Proto je tato kniho vhodná jak pro malé, tak velké čtenáře. Je zde použita jak ich-forma, tak i er-forma.
4. Zde můžete vidět příklady použitých tropů a figur. Například metafora, přirovnání, personifikace,…
5. Zajimavé je, že sám Antoine de Saint-Exupéry knihu i ilustroval a věnoval ji Léonu Werthovi, když byl ještě dítě. Antoine de Saint-Exupéry se ztotožňuje s postavou pilota.
6. V době vzniku knihy bylo neklidné příměří mezi válkami, v Evropě probíhalo velké množství revolucí a totalitní režim byl na vzestupu. Navíc právě probíhala světová hospodářská krize. Toto dílo se řadí mezi meziválečnou literaturu.
7. Mezi hlavní postavy patří Malý princ, pilot a květina. V prezentaci můžete vidět seznam všech postav knihy.
8. Na začátku příběhu se malý princ, který přiletěl ze vzdálené planetky, setkal s pilotem , který ztroskotal na Sahaře a snažil se opravit svoje letadlo. Pilot se postupně s princem skamarádil a seznámil se s jeho dětským světem plným fantazie. Malý princ dokázal v pilotově kresbě rozpoznat slona v břiše hroznýše nebo se radovat z namalované krabice, v které se ukrývá beránek. Po té mu vyprávěl o svém domově, kde zanechal svou květinu, po které se mu nyní stýská. Dále vyprávěl o planetách, které navštívil před svým příchodem na Zemi, a o jejich obyvatelích – o králi bez poddaných, o domýšlivci, pijanovi, byznysmenovi, lampáři a o zeměpisci. Na naší planetě se potkal s liškou, kterou si ochočil a pochopil díky ní význam přátelství a jedinečnost těch, které máme rádi. Společně s pilotem pak našel studnu, u které se rozloučili. Princ se nechal uštknout hadem a jeho duše se vrátila zpět na planetku k opuštěné růži.
9. Kniha je založena na dětské fantazii a vyvolává v člověku hluboké myšlenky o našem charakteru. Malý princ zde poznává mnoho lidí a snaží se každého pochopit. Antoine de Saint-Exupéry zde ukazuje nespokojenost s tehdejší společností.
10. Příběh se odehrává na Sahaře, na planetce B612 a na ostatních maličkých planetkách. Čas není určen a kompozice je chronologická s retrospektivními vsuvkami. Knihu tvoří 27 krátkých kapitol.
11. Tady si můžete přečíst krátkou ukázku knihy.
12. Teď vám povím něco o autorovi:
Antoine de Saint-Exupéry se narodil v roce 1900 a zemřel roku 1944. Byl to francouzský prozaik, publicista a letec z aristokratické rodiny. Studoval ve Švýcarsku a v Paříži. Celý jeho život se věnoval především letectví, psal reportáže a dělal přednášky o jeho cestování. Zemřel při průzkumném letu, pravděpodobně nedaleko Korsiky ve Středozemním moři. Mezi jeho další romány s leteckou tématikou patří například Kurýr na jih, nebo Noční let.
13. Děkuji Vám za pozornost