Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Křesťanství

Téma prezentace: Křesťanství

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Jan Zelenka

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace na téma křesťanství byla vytvořena do společenských věd. Nechybí jeho charakteristika, vznik či rozdělení církve.

 

Osnova:

Křesťanství
Charakteristika
Abrahámovské náboženství ( spolu s jud., isl. )
Monoteistické náboženství
Univerzální náboženství

Vychází z judaismu
Doba vzniku – 1. století
Život a dílo Ježíše Krista
Ježíš Nazaretský
*okolo r. 0 (Betlém) – okolo r. 30 (Jeruzalém)
Mesiáš – „pomazaný“ (hebr.)
Kristus – „pomazaný“, „spasitel“ (řeč., lat.)
Asi v r. 28 – Křest v řece Jordán
Veřejné vystupování – uzdravování, kázání
Okolo r. 30 – ukřižování

Vznik církve
Během 1. století
Hlavně díky Pavlovi z Tarsu (apoštol)
Vznik Nového zákona

313 – edikt Milánský, 380 – státní náboženství
325 – Nikajský koncil
Rozšíření do celé evropy

Morálka a etika
Desatero božích přikázání
Základ ve SZ

„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ (Dt 6,4-5)
„Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.“ (Lv 19,18)

Bible – Písmo svaté
Starý a Nový zákon
Starý zákon (Pentateuch,Tóra) : 5 knih – Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
Nový zákon : 27 knih – nejznámější : 4 evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan)
Symboly
Fauna a flóra – Beránek, Holubice, Jablko, Olivová ratolest, Vinná ratolest

IHS, INRI

Objekty – Kříž, Krucifix, Prsten (snubní)

Církve
Katolická
Římsko-katolická
Řecko-katolická

Pravoslavná

Protestantská

Děkuji za pozornost

Jan Zelenka 4.10.2013