Karel Havlíček Borovský (2)

Téma prezentace: Karel Havlíček Borovský

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Nikol Pavelková

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace se týká Karla Havlíčka Borovského. Nechybí zde charakteristika tohoto básníka, dospívání a počátek kariéry včetně osobního život, smrt, stručný rozdělení tvorby a dvě popsaná díla (Křest Sv. Vladimíra, Tyrolské elegie). V závěru najdete různé zajímavosti s popisem a následnými fotografiemi (citáty, pomníky, pamětní deska, bývalá bydliště). Materiál obsahuje 14 stránek.

 

Osnova:

 • Oceňoval díla Gogola.
 • Rok pobýval v Moskvě.
 • Věnoval se studiu slovanských jazyků, dějin a literatury.
 • Vyloučen ze studií.
 • Pocházel z kupecké rodiny.
 • Český básník, novinář, literární kritik, překladatel a politik.
 • VRusku začal svou epigramatickou tvorbu a dopisování do časopisu KVĚTY.
 • Po návratu do přesídlil do Prahy.
 • Seznámil se s Rigrem a Palackým.
 • Stal se redaktorem Pražských novin.
 • Založil deník Národní noviny se satirickou přílohou šotek.
 • Byl zvolen poslancem říšského sněmu.
 • ……