Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Jiří Wolker a jeho díla

Téma prezentace: Jiří Wolker a jeho díla
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Deny
 


 
Popis materiálu:
Výkladová prezentace o životě, významu a tvorbě Jiřího Wolkera, práce s uměleckým textem, analýza a ověření porozumění uměleckého textu. Text má za úkol rozvíjet a procvičovat schopnost pracovat s textem a chápat nadčasovost sociálních aj. námětů.
 
Osnova:
Jiří WOLKER
1900 – 1924
Proletářský básník
představitel proletářské poezie
poezie v duchu komunismu
revoluční, levicová, politická a uvědomělá
u každého básníka osobitá
požadavek: solidarita dělníků
představitelé: Wolker, Seifert, S.K.Neumann, Jindřich Hořejší, Josef Hora
Jiří WOLKER
Krátký život básníka
moravský básník, pocházel z Prostějova, Wolkerův Prostějov – festival
pocházel z měšťanské rodiny à přesto silně vyvinuté sociální cítění
pevný citový vztah k matce
na gymnáziu píše teoretické spisy, básně
v Praze studia práv
Vliv přátelství s Konstantinem Bieblem, V. Nezvalem, Karlem Taigem
1923 onemocněl na TBC
léto strávil na ostrově Krk
Léčba v sanatoriu v Tatranské Poliance
Vánoce 1923 –  odvezen domů à 3.1.1924 umírá v Prostějově
Dílo
prvotiny v Prostějově
některé pod vlivem dekadence, vliv rodiny
po příchodu do Prahy psal milostnou lyriku
vliv civilismu
Host do domu -1921
zařazeny některé prvotiny
stesk po domově, vliv nového prostředí – Prahy
znak – chlapecké, naivní nazírání na svět
rozpory ve světě, ale nedovede najít správnou cestu, řešení
vše lze řešit vzájemným porozuměním a láskou mezi lidmi
častá personifikace – zlidšťování věcí, svědků denního života
Poštovní schránka, Věci, Okno, Kamna
Pokora– proti sobectví, pro sebe žádá minimum, důraz na prostotu
poezie všedního dne, poezie prostých věcí, autor se zamýšlí nad každodenními skutečnostmi a obyčejnými věcmi, které člověka obklopují
Svatý Kopeček
dodatečně  zařazena do sb. Host do domu
vzpomínková autobiografická báseň o dětství i dospívání u babičky; kamarádi, dělníci (konkrétní jména)
úvod – impresionistický obraz kostela, návštěva nemocné babičky
asociace – babička, představy o uzdravení nemocného světa
lošovská silnice – symbol křižovatky světa
víra v revoluci
metoda pásma- Apollinaire – první pásmo v české poezii
Těžká hodina (1922)
2.sbírka – proletářská poezie
úvodní stejnojmenná báseň – chvíle v životě, dospělost à uvědomil si – nemá životní zkušeností k řešení problémů
námět: velkoměsto, život dělníků na chudém předměstí
jádro – sociální balady
Balada o očích topičových – člověk se obětuje v práci druhým i za cenu vlastního života: “Dělník je smrtelný, práce je živá.“
SOCIÁLNÍ BALADY
téma: těžká práce a bída dělníků
chce svět změnit à rovnost všech, cestou proletářské revoluce
závěrečné básně – osobní lyrika
autor se vyrovnává s nemocí a vidinou blízké smrti
Rekonvalescent, Horečka zelené oči má, Umírající – poslední dopis dívce, aby zapomněla – v umírání je každý sám
vyšlo posmrtně – Básně z pozůstalosti
vyrovnával se se svým údělem
Balada o snu
hrdinové  –  dělník Jan a jeho milá, švadlenka Marie
Janovi se zdá sen o krásném, spravedlivém světě
stále jej pronásleduje
svěří se Marii à měla podobný sen a zbavila se jej à uskutečnila jej
Jan chce sen uskutečnit: “…když velké sny se zabíjejí, mnoho krve teče…“  à cesta revoluce
Těžká hodina
Balada o nenarozeném dítěti
Balada o ženě, bohu a muži
U rentgenu
Tvář za sklem – třídní vidění společnosti. Svět= kavárna Bellevue  – jen pro bohaté
Balada o námořníku
námořník Mikuláš – vyplouvá na moře
doma zůstává mladá žena à slib věrnosti (ocelový nůž – vzpomínka)
na cestách – v krčmě v Marseille à pozná děvče, slíbil mu před lety lásku
tu ale sliboval mnoha dívkám X miloval jen svou ženu
dívka skočí do moře
po třech letech návrat domů à přistihne ženu při nevěře
zabíjí psa, chce zabít i ženu à nevěrnici však  nemá smysl zabíjet
trest – samota – strážce majáku
Básnický jazyk
METAFORY: srdce
oči
Dialogy: živost
EPITAF – nápis na hrob – Prostějov
napsal jej v Tatranské Poliance;
“Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět,
a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív než moh srdce k boji vytasit,
zemřel, mlád dvacet čtyři let.“
Vlivy:
Apollinaire (asociace, pásmo) – polytematičnost
zvukomalba, baladičnost – Baudelaire, Verlaine, Hlaváček, Sova
sociální tematika – Machar, Neruda
zájem o velkoměsto a předměstí
obrazy osobních tragédií