Jiří Wolker a jeho díla

Téma prezentace: Jiří Wolker a jeho díla

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Deny

 

 

Popis materiálu:

Výkladová prezentace o životě, významu a tvorbě Jiřího Wolkera, práce s uměleckým textem, analýza a ověření porozumění uměleckého textu. Text má za úkol rozvíjet a procvičovat schopnost pracovat s textem a chápat nadčasovost sociálních aj. námětů.

 

Osnova:

Jiří WOLKER

1900 – 1924

Proletářský básník

představitel proletářské poezie

poezie v duchu komunismu

revoluční, levicová, politická a uvědomělá

u každého básníka osobitá

požadavek: solidarita dělníků

představitelé: Wolker, Seifert, S.K.Neumann, Jindřich Hořejší, Josef Hora

Jiří WOLKER

Krátký život básníka

moravský básník, pocházel z Prostějova, Wolkerův Prostějov – festival

pocházel z měšťanské rodiny à přesto silně vyvinuté sociální cítění

pevný citový vztah k matce

na gymnáziu píše teoretické spisy, básně

v Praze studia práv

Vliv přátelství s Konstantinem Bieblem, V. Nezvalem, Karlem Taigem

1923 onemocněl na TBC

léto strávil na ostrově Krk

Léčba v sanatoriu v Tatranské Poliance

Vánoce 1923 –  odvezen domů à 3.1.1924 umírá v Prostějově

Dílo

prvotiny v Prostějově

některé pod vlivem dekadence, vliv rodiny

po příchodu do Prahy psal milostnou lyriku

vliv civilismu

Host do domu -1921

zařazeny některé prvotiny

stesk po domově, vliv nového prostředí – Prahy

znak – chlapecké, naivní nazírání na svět

rozpory ve světě, ale nedovede najít správnou cestu, řešení

vše lze řešit vzájemným porozuměním a láskou mezi lidmi

častá personifikace – zlidšťování věcí, svědků denního života

Poštovní schránka, Věci, Okno, Kamna

Pokora– proti sobectví, pro sebe žádá minimum, důraz na prostotu

poezie všedního dne, poezie prostých věcí, autor se zamýšlí nad každodenními skutečnostmi a obyčejnými věcmi, které člověka obklopují

Svatý Kopeček

dodatečně  zařazena do sb. Host do domu

vzpomínková autobiografická báseň o dětství i dospívání u babičky; kamarádi, dělníci (konkrétní jména)

úvod – impresionistický obraz kostela, návštěva nemocné babičky

asociace – babička, představy o uzdravení nemocného světa

lošovská silnice – symbol křižovatky světa

víra v revoluci

metoda pásma- Apollinaire – první pásmo v české poezii

Těžká hodina (1922)

2.sbírka – proletářská poezie

úvodní stejnojmenná báseň – chvíle v životě, dospělost à uvědomil si – nemá životní zkušeností k řešení problémů

námět: velkoměsto, život dělníků na chudém předměstí

jádro – sociální balady

Balada o očích topičových – člověk se obětuje v práci druhým i za cenu vlastního života: “Dělník je smrtelný, práce je živá.“

SOCIÁLNÍ BALADY

téma: těžká práce a bída dělníků

chce svět změnit à rovnost všech, cestou proletářské revoluce

závěrečné básně – osobní lyrika

autor se vyrovnává s nemocí a vidinou blízké smrti

Rekonvalescent, Horečka zelené oči má, Umírající – poslední dopis dívce, aby zapomněla – v umírání je každý sám

vyšlo posmrtně – Básně z pozůstalosti

vyrovnával se se svým údělem

Balada o snu

hrdinové  –  dělník Jan a jeho milá, švadlenka Marie

Janovi se zdá sen o krásném, spravedlivém světě

stále jej pronásleduje

svěří se Marii à měla podobný sen a zbavila se jej à uskutečnila jej

Jan chce sen uskutečnit: “…když velké sny se zabíjejí, mnoho krve teče…“  à cesta revoluce

Těžká hodina

Balada o nenarozeném dítěti

Balada o ženě, bohu a muži

U rentgenu

Tvář za sklem – třídní vidění společnosti. Svět= kavárna Bellevue  – jen pro bohaté

Balada o námořníku

námořník Mikuláš – vyplouvá na moře

doma zůstává mladá žena à slib věrnosti (ocelový nůž – vzpomínka)

na cestách – v krčmě v Marseille à pozná děvče, slíbil mu před lety lásku

tu ale sliboval mnoha dívkám X miloval jen svou ženu

dívka skočí do moře

po třech letech návrat domů à přistihne ženu při nevěře

zabíjí psa, chce zabít i ženu à nevěrnici však  nemá smysl zabíjet

trest – samota – strážce majáku

Básnický jazyk

METAFORY: srdce

oči

Dialogy: živost

EPITAF – nápis na hrob – Prostějov

napsal jej v Tatranské Poliance;

“Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět,

a pro spravedlnost jeho šel se bít.

Dřív než moh srdce k boji vytasit,

zemřel, mlád dvacet čtyři let.“

Vlivy:

Apollinaire (asociace, pásmo) – polytematičnost

zvukomalba, baladičnost – Baudelaire, Verlaine, Hlaváček, Sova

sociální tematika – Machar, Neruda

zájem o velkoměsto a předměstí

obrazy osobních tragédií