Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Hedvábná stezka

Téma prezentace: Hedvábná stezka
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): mates
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci je zpracovaná Hedvábná stezka do dějepisu. Obsahuje obecné informace, mapu, důvody vzniku, zánik a novodobou historii.
 
Osnova:
—Hedvábná stezka
—Vypracovali:
Jan Zubalík a Václav Dostálek
—Obecné informace
—je starověká a středověká trasa vedoucí z východn Asie přes střední Asii do Středomoří. Ve své hlavní větvi spojující čínské město Čchang-an s Malou Asií a Středozemním mořem. Její celková délka po souši a po moři činí asi 8 000 km.
—Prochází Uzbekistánem, Turkmenistánem, Kyrgyzstánem. Překonává poušť Taklamakan a pohoří Pamír, její část vede podél Velké čínské zdi.
—Prvním, kdo použil název Hedvábná stezka, byl německý zeměpisec baron Ferdinand von Richthofen roku 1877.
—
—Mapa
—Proč vznikla?
—Ještě v období před naším letopočtem existovaly kontakty mezi Evropou a Čínou.
—Byly to kontakty obchodní a diplomatické a i jejich zásluhou se obě rozdílné kultury začaly postupně poznávat.
—Velká vzdálenost však způsobovala, že se vzájemné styky musely uskutečňovat pomocí prostředníků a každá odpověď trvala velice dlouho.
—Jak vznikla?
—V době Římské říše byli překážkou obchodního styku s Východem výbojní Parthové. Až římský císař Augustus dokázal na čas s Parthy sjednat mír a cesty na Východ se staly bezpečnými.
—Doba Římská a dál po ní
—Důsledkem bylo, že se do Říma dovážela spousta hedvábí. Římané milovali tyto jemné tkaniny a náležitě za ně platili.
—To však mělo za následek, že vznikal veliký obchodní deficit, jehož hlavní příčinou bylo právě hedvábí.
—Římští císaři následně omezovali tyto obchody, protože ekonomicky Římskou říši devastovaly.
—Po zániku Říma nastal nový rozvoj těchto cest za dynastie Tchang (618–907), když vzala Persii kontrolu nad těmito cestami. Tchang tedy má k dispozici kontrolu nad velkou částí střední Asie.
—Mongolové
—Ve 13. století ovládali stezku Mongolové; i přes pověsti o jejich dobyvačnosti a agresivitě se k Evropanům chovali přívětivě, pravděpodobně za to mohlo množství zlata, které tudy proudilo.
—Mongolsko však postupně oslabovalo a roku 1368 získává znovu kontrolu nad cestou Čína.
—V té době však intenzita obchodů prudce klesla a nedosáhla už stavu z dob dynastie Tchang.
—Zánik Hedvábné stezky
—S rozvojem zámořského putování hedvábné cesty ztrácely postupně na významu.
—V roce 1514 Portugalci zakládají první zámořský hedvábný spoj, který později převzali Španělé.
—Novodobá historie a budoucnost
—Od rozdělení Sovětského svazu přitahují středoasijské země západní investory.
—Zajímají se především o ropná ložiska v okolí Kaspického moře. Významnou úlohu získává i turismus.
—Vlády těchto zemí proto mají zájem na zpřístupnění starých obchodních cest.
—Největší překážkou zatím není nedostatek investic, ale otázka bezpečnosti. Konflikty v oblasti Kavkazu, nepokoje v Afghánistánu i spory okolo Tibetu jsou smutnou každodenní skutečností.
—Navzdory existenci projektu UNESCO, který počítá s obnovou Hedvábné stezky jako prostředku dialogu mezi národy, zůstává pokojná budoucnost této oblasti otázkou.
—Konec
—Děkujeme Vám za pozornost a přejeme příjemný den. J Jenda Zubalík a Vašek Dostálek.