Havárie jaderné elektrárny Černobyl (Chernobyl) – prezentace

Téma prezentace: Havárie jaderné elektrárny Černobyl

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): kaja96

 

 

Popis materiálu:

Prezentace obsahuje části:
– Den, kdy vybouchl Černobyl (plus mapa místa)
– Proč se experiment v jaderné elektrárně prováděl
– Příčiny výbuchu
– Mapa radioaktivního zamoření
– První fotografie po výbuchu
– Mutace z ozážení
– Video – 25 let poté (návrat reportérů do zamořeného území)

Více také na dějepisném webu: www.dejiny-online.cz/den-kdy-vybouchl-cernobyl-referat-z-dejepisu/

 

Osnova:

 • Havárie jaderné elektrárny Černobyl
 • Den, kdy vybouchl Černobyl
 • 26. dubna 1986 – Ukrajina (bývalá součást SSSR)
 • cca 100 km severně
  od hlavního města
  Ukrajiny, Kyjeva
  – blízko hranice s
  Běloruskem

 

 • Proč se experiment prováděl?
 • ověření setrvačného doběhu turbogenerátoru
 • proveden těsně před odstavením reaktoru z provozu
 • zjistit, zda bude generátor jaderného reaktoru po rychlém uzavření páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 sekund napájet proudem čerpadla havarijního chlazení.

 

 • Příčiny
 1. reaktor nedosahoval úrovně současných standardů bezpečného provozu
 2. personál nerespektoval bezpečnostní omezení a předpisy
 3. moment „náhody“ – odklad experimentu způsobil, že jej z hlediska personálu obsluhy elektrárny prováděla jiná směna než ta, která se na jeho realizaci připravovala
 4. utajovaní informací
 5. 4. blok reaktoru byl schválen do provozu, přestože některé jeho bezpečnostní testy dopadly špatně

 

 • Průběh
 • havárie se projevila dvěma explozemi – rozmetaly část aktivní zóny jaderného reaktoru, včetně paliva a hořícího grafitu
 • začala unikat radioaktivita (masivní radioaktivní zamoření bezprostředního, ale později i stále vzdálenějšího okolí)
 • 1. výbuch-způsoben přetlakem v uzavřeném prostoru
 • 2. výbuch-reakce rozžhaveného grafitu a páry se vzduchem
 • Radioaktivní zamoření
 • zamoření bylo způsobeno únikem radioaktivity z reaktoru, který
  trval 10 dnů
 • stroncium,
  césiumpoločas
  rozpadu 30 let
 • plutonium a
  americium

 

 • Igor Kostin – první fotografie
 • Záběry z prvního letu vrtulníkem nad elektrárnou
 • Mutace z ozáření
 • Video – 25 let od tragédie
 • https://www.youtube.com/watch?v=vCASJcY70pg