Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Havárie jaderné elektrárny Černobyl

Téma prezentace: Havárie jaderné elektrárny Černobyl
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): kaja96


 

Popis materiálu:
Prezentace popisuje den, kdy vybouchl Černobyl (plus mapa místa). Proč se experiment v jaderné elektrárně prováděl? Příčiny výbuchu a další.

 

Prezentace obsahuje části:

 • Den, kdy vybouchl Černobyl (plus mapa místa)
 • Proč se experiment v jaderné elektrárně prováděl
 • Příčiny výbuchu
 • Mapa radioaktivního zamoření
 • První fotografie po výbuchu
 • Mutace z ozážení
 • Video – 25 let poté (návrat reportérů do zamořeného území)

 

Více také na dějepisném webu: 

Osnova:

 • Havárie jaderné elektrárny Černobyl
 • Den, kdy vybouchl Černobyl
 • 26. dubna 1986 – Ukrajina (bývalá součást SSSR)
 • cca 100 km severně od hlavního města Ukrajiny, Kyjeva – blízko hranice s Běloruskem

Proč se experiment prováděl?

 • ověření setrvačného doběhu turbogenerátoru
 • proveden těsně před odstavením reaktoru z provozu
 • zjistit, zda bude generátor jaderného reaktoru po rychlém uzavření páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 sekund napájet proudem čerpadla havarijního chlazení.

Příčiny

 • reaktor nedosahoval úrovně současných standardů bezpečného provozu
 • personál nerespektoval bezpečnostní omezení a předpisy
 • moment „náhody“ – odklad experimentu způsobil, že jej z hlediska personálu obsluhy elektrárny prováděla jiná směna než ta, která se na jeho realizaci připravovala
 • utajovaní informací
 • 4. blok reaktoru byl schválen do provozu, přestože některé jeho bezpečnostní testy dopadly špatně

Průběh

 • havárie se projevila dvěma explozemi – rozmetaly část aktivní zóny jaderného reaktoru, včetně paliva a hořícího grafitu
 • začala unikat radioaktivita (masivní radioaktivní zamoření bezprostředního, ale později i stále vzdálenějšího okolí)
 • 1. výbuch-způsoben přetlakem v uzavřeném prostoru
 • 2. výbuch-reakce rozžhaveného grafitu a páry se vzduchem
 • Radioaktivní zamoření
 • zamoření bylo způsobeno únikem radioaktivity z reaktoru, který
  trval 10 dnů
 • stroncium,
  césiumpoločas
  rozpadu 30 let
 • plutonium a
  americium