Gladiátoři

Téma prezentace: Gladiátoři

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Verunka3112

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje vše o gladiátorech. Nechybí tedy císařské hry, gladiátorská škola, druhy gladiátorů, součást her či konec souboje.

 

Osnova:

¡Veronika Floderová

  • Bojovali pro pobavení publika
  • Od meče gladius
  • Otroci, váleční zajatci, odsouzení zločinci avšak i profesionálové
  • Nejnižší příčky ve společnosti ale projevován respekt a obdiv za odvahu
  • Naumachia- námořní bitvy

 

¡Císařské hry

¡Augustus-předchozí hry převyšoval počtem gladiátorů, extravagancí, oslnivostí i pestrostí, v březnu a prosinci

¡Tiberius-útlum

¡Caligula-opět rozkvět

¡Vespasián- 1. amfiteátr- Amphitheatrum Flavium(Colosseum)

¡Účastníci-Caligula, Titus, Hadrianus, Commodus

¡Kdo se stal gladiátorem

¡Otroci- přinuceni

¡Váleční otroci-ztráceli lidská práva, degradováni na zboží a jejich výcvik byl tedy nenákladný

¡Trestanci- těžcí zločinci, odouzení do gladiator. škol, později např. i podvodníci

¡Auctorati- občané(dobrovolně), mohli bydlet mimo gladiator. školy, dokonce mít rodiny

 

¡Gladiátorská škola

  • Soukromí majitelé nebo císařští úředníci
  • Familia gladiatoria, plné podřízení škole, majetek lanisty, ti potom určovali zbraně a přidělení trenérům(doctores)
  • Zdroje příjmu- vydatná strava, kvalitní péče
  • Hierarchie- přežil 1. zápas- veteranus

– nejlepší- primus palus,   secundus palus atd…

 

¡Druhy gladiátorů

¡3. a 2. st. př.n.l.- kopí, oštěp, kulatý štít a bronzová přilbice

¡1. st. př.n.l. – rozšíření, názvy podle zbraní(podle národů proti kterým bojovali)

¡Přesné určení protivníků

¡Samnita

¡Thrák

¡Hoplomachos

¡Murmillus

¡Retiarius

¡Secutor

¡Andabates

¡Dimachaerus

¡Eques

¡Essedarius

¡Laquerius

¡Sagittarius

¡Veles

¡Amazonky

 

¡Součást her

¡dopoledne – napřed zápasy divokých zvířat (medvěd s býkem, nosorožec proti buvolovi) ,cvičená zvířata,lov zvířat na závěr zápas člověka se zvířetem (bojovník –bestiarius).

¡v poledne – popravy zločinců a uprchlých otroků, proložené atletickými závody nebo komickými čísly- rychlá smrt mečem, pro cizince a otroky ukřižování, upálení, rozsápání divokými zvířaty.

¡Pro zpestření inscenováno jako hra,znázorňující známý mýtus končící smrtí hlavního hrdiny.

¡odpoledne – vrchol celého dne, gladiátorské zápasy.

 

¡Konec souboje

¡gladiátor zápas vyhrál a přežil

¡gladiátor byl zabit

¡byl poražen a přežil, ale byl následně davem a pořadatelem odsouzen k smrti

¡prohrál a dostal milost

¡souboj dopadl nerozhodně