Genetika člověka

Téma prezentace: Genetika člověka

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Bebe

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje téma genetiky člověka. Dozvíte se především způsoby výzkumu a dědičné choroby. Vhodná do hodiny biologie.

 

Osnova:

}GENETIKA ČLOVĚKA

}ZÁKONITOSTI:

}nelze provádět experimenty

}malé množství potomků

}dlouhodobá obměna populace (20 – 25 let)

}složitý genotyp + mnoho polygenních znaku

 

}METODY STUDIA

}FENOTYPU:

◦genealogická (rodokmenová)

◦gemelilogická (dvojčat)

◦cytogenická (buněčná      chromozomu)

◦populační

 

}KARYOTYPU A DNA

 

}FENOTYPU
RODOKMENOVÁ METODA

}genealogie – rodokmen pomocí symbolů

– výskyt určitých chorob po                               několik generací    sestava rizika

 

}GAMELLOGICKÁ METODA

}gamellus = dvojitý

}dvojčata:

– dizygotická (jednovaječná)      /

– monozygotická (dvojvaječná)

}CYTOGENICKÁ METODA

}studium chromozomů

– sestava a tvar chromozomu

}dokončeno celosvětové mapování lidského genomu (projekt HUGO)

 

}POPULAČNÍ

}vzorek populace

 

}nenáhodné párování – tendence dávat přednost partnerovi se sociálními znaky podobnými svým vlastním

 

}porušení panmixie – příbuzenské sňatky

} STUDIUM KARYOTYPU A DNA

}celosvětový program HUGO

}monogenní znaky:

–krevní skupiny

–levorukost

–hemofilie

–krátkoprstost = brachydaktylie

}polygenní znaky:

–inteligence

–výška

–množství pigmentu v kůži

–délka chodidla

}DĚDIČNÉ CHOROBY

DISPOZIČNÍ CHOROBY

}dědí se pouze předpoklady k onemocnění

}potřeba expoziční činitel (potrava, teplota, životospráva,..)

valergie

vastma

vexémy

vkřečové žíly

 

}AUTOZOMÁLNÍ CHOROBY

}dědí se geneticky bez ohledu na pohlaví

 

1.molekulární choroby

coeliakie – neschopnost travit lepek

diabetes melitus – porucha metabolismu cukru

 

2.srůsty prstů

3.víceprstost

4.krátkoprstost

5.Downův syndrom

}GONOZOMÁLNÍ CHOROBY

}Klinefelturův syndrom

(47chromozomů-jeden navíc)

duševně zaostalí

}Testikulární feminizace

žena s poh. Chromozomem XY

tělo produkuje mužské poh. hormony, fenotyp je ale ženský

}KONEC

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

ZDROJE:

http://www.unium.cz/materialy/0/0/genetika-cloveka-dedicne-choroby-a-dispozice-autozomalni-c-m27471-p1.html

http://www.odmaturuj.cz/biologie/dedicnost-genetika-dna/

http://www.biomach.cz/genetika/monogenni-polygenni-dedicnost

http://slideplayer.cz/slide/2965191/