Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Genetika člověka

Téma prezentace: Genetika člověka
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Bebe
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje téma genetiky člověka. Dozvíte se především způsoby výzkumu a dědičné choroby. Vhodná do hodiny biologie.
 
Osnova:
}GENETIKA ČLOVĚKA
}ZÁKONITOSTI:
}nelze provádět experimenty
}malé množství potomků
}dlouhodobá obměna populace (20 – 25 let)
}složitý genotyp + mnoho polygenních znaku
 
}METODY STUDIA
}FENOTYPU:
◦genealogická (rodokmenová)
◦gemelilogická (dvojčat)
◦cytogenická (buněčná      chromozomu)
◦populační
 
}KARYOTYPU A DNA
 
}FENOTYPU
RODOKMENOVÁ METODA
}genealogie – rodokmen pomocí symbolů
– výskyt určitých chorob po                               několik generací    sestava rizika
 
}GAMELLOGICKÁ METODA
}gamellus = dvojitý
}dvojčata:
– dizygotická (jednovaječná)      /
– monozygotická (dvojvaječná)
}CYTOGENICKÁ METODA
}studium chromozomů
– sestava a tvar chromozomu
}dokončeno celosvětové mapování lidského genomu (projekt HUGO)
 
}POPULAČNÍ
}vzorek populace
 
}nenáhodné párování – tendence dávat přednost partnerovi se sociálními znaky podobnými svým vlastním
 
}porušení panmixie – příbuzenské sňatky
} STUDIUM KARYOTYPU A DNA
}celosvětový program HUGO
}monogenní znaky:
–krevní skupiny
–levorukost
–hemofilie
–krátkoprstost = brachydaktylie
}polygenní znaky:
–inteligence
–výška
–množství pigmentu v kůži
–délka chodidla
}DĚDIČNÉ CHOROBY
DISPOZIČNÍ CHOROBY
}dědí se pouze předpoklady k onemocnění
}potřeba expoziční činitel (potrava, teplota, životospráva,..)
valergie
vastma
vexémy
vkřečové žíly
 
}AUTOZOMÁLNÍ CHOROBY
}dědí se geneticky bez ohledu na pohlaví
 
1.molekulární choroby
coeliakie – neschopnost travit lepek
diabetes melitus – porucha metabolismu cukru
 
2.srůsty prstů
3.víceprstost
4.krátkoprstost
5.Downův syndrom
}GONOZOMÁLNÍ CHOROBY
}Klinefelturův syndrom
(47chromozomů-jeden navíc)
duševně zaostalí
}Testikulární feminizace
žena s poh. Chromozomem XY
tělo produkuje mužské poh. hormony, fenotyp je ale ženský
}KONEC
DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST
ZDROJE:
http://www.unium.cz/materialy/0/0/genetika-cloveka-dedicne-choroby-a-dispozice-autozomalni-c-m27471-p1.html
http://www.odmaturuj.cz/biologie/dedicnost-genetika-dna/
http://www.biomach.cz/genetika/monogenni-polygenni-dedicnost
http://slideplayer.cz/slide/2965191/