Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

František Gellner

Téma prezentace: František Gellner
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Hanovka
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje život a díla Františka Gellnera. Jsou zmíněny například Radosti života nebo Po nás ať přijde potopa.
 
Osnova:
lFrantišek Gellner
lŽivot
l1881 – Mladá Boleslav
l1914 – Válečná fronta Halič
lbásník, prozaik, fejetonista, karikaturista
lanarchismus
l* v rodině židovského obchodníka
l1899 – maturoval na gymnáziu – technika Vídeň
lbohémský život
lNový kult
lmalířství – Mnichov, Paříž – ilustrátor
l1911 – Brno, Lidové noviny, politika
 
lbásně: plné ironie i sebeironie, sarkasmu, protispolečenské revolty, časté vulgarismy, cynismu
ldobová deziluze, rozčarování ze světa, ze života, z lásky
lhovorové výroky
lkrátké verše, strofy, refrén
lpřínos v moderní poezii: prozaizaci básnického jazyka – hovorové prostředky, vulgarismy, popěvky
 
lDíla:

 • Po nás ať přijde potopa
 • Radosti života – sbírka lyrických básní
 • Nové verše – vydané posmrtně

-politická satira

 • Don Juan
 • Cesta do hor a jiné povídky – satira

 
lPo nás ať přijde potopa
lznechucen soudobou společností
lvztah mezi mužem a ženou
lpesimismus
lživotní marnost – alkoholem, ženami
lcynická póza smíření se s vlastním osudem
ldekadence, symbolismus
Přátelství duší
(Po nás ať přijde potopa)
Toužil jsem na své cestě osamělé
po duši něžné, upřímné a vřelé.
Můj sen se v tobě ztělesnění dožil.
Své srdce jsem ti v tvrdé ruce vložil.
Nejdřív’s je líbal, pak jsi na ně plival,
za rok a za den při vzpomínce zíval. –
Pro nový žal mám srdce málo smělé.
Má touha mře na cestě osamělé.
lPerspektiva
(Po nás ať přijde potopa)
Má milá rozmilá, neplakej!
Život už není jinakej.
Dnes buďme ještě veseli
na naší bílé posteli!
Zejtra, co zejtra? Kdožpak ví.
Zejtra si lehneme do rakví.

lRadosti života
lprohloubení deziluze
lvětší odstup, nadhled, subjektivnost, rezignace
l„radosti života“ = alkohol, ženy
lvztah mezi mužem a ženou (otevřené erotické zážitky), maloměšťácká usedlost, život anarchistů
lživot ml. studentů – hospody
lironie + smutek – bezvýchodné životní situace
 
lNapsala mi psaní
(Radosti života)
lNapsala mi psaní
srdce mého paní,
že mne bude milovati
do skonání.
lDuše moje klidná
se zas rozrušila.
Proč mi děláš těžké srdce,
moje milá ?!
lJako kočka s myší
se mnou jsi si hrála,
o lásce a záští
stejně jsi mi lhala.
lChtěl jsem tvoje srdce,
podalas mi kámen.
Zvolna dohořel mi v duši
bílý plamen.
lHlava máje chorá,
a tak teskno je mně.
Pohádky mi vyprávět chce
černá země.
lZa bezesných nocí
v lampy pološeře šílenství
mi dutě buší
na mé dvéře.
lMá tvé rudé rety
rozevřené v smíchu,
na panenském čele
pečeť krutých hříchů.
lMá tvé modré oči
dětinské a lhavé
a tvé zlatě prozářené
vlasy plavé.
lMá tvé bílé tělo
s všemi dary blaha.
Nelítostně na mé dvéře
biješ nahá.
lHlava máje chorá,
a tak teskno je mně.
Pohádky mi vyprávět chce
černá země.
 
lRum smutně pil pan řiditel
(Radosti života)

 • Rum smutně pil pan řiditel,
  já srkal černou kávu.
  On dřevěný již jazyk měl,
  a já měl těžkou hlavu.
 • Čas utíkal a utíkal,
  a v rozespalé ticho
  pan řiditel si naříkal,
  že se mu ztrácí břicho.
 • A stěžoval si v slovech zlých
  na nevděk obecenstva,
  na tvrdá srdce hostinských,
  na hlad a žízeň členstva.
 • „Nejlépe praštit uměním
  a jíti oběsit se!“
  Hleděla s porozuměním
  naň první milovnice.
 • Ta pohled měla truchlivý,
  do dálek roztoužený,
  obličej dětský, bázlivý,
  a sladké tělo ženy.
 • Když odešla, já za ní šel
  ve sněhu po šlépěji.
  Pojednou jsem se rozsmutněl
  pro mladou krásu její.

 
 
lZdroje:
lUčebnice