Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Fotografie

Téma prezentace: Fotografie
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Kristýna
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete informace zaměřené na technologie pro výrobu fotografie. Nechybí v ní rozdělení fotografii na černobílou, barevnou a digitální. Také jsou uvedeny rozdíly mezi nimi a jejich historický vývoj. Jsou zde jak čeští, tak i zahraniční tvůrci. Mezi ty české jsem vybrala vlastní výběr (nejznámější tvůrci).
 
Osnova:
Definice: [ řec. fos – světlo, grafein – psát ], způsob záznamu optických obrazů využitím fotochemických změn citlivé vrstvy po následném chemickém zpracování na trvalý obraz buď na papíře nebo jako diapozitiv( pozitivní obraz na průhledné nebo průsvitné podložce)
Postup získávání fotografii se člení na: snímání, vyvolání, ustálení, kopírování
Nejčastějším zařízením pro pořízení fotografie je fotoaparát, médiem pro zachycení (dočasné) a uchování obrazu je pak fotografický film (nebo paměťová karta v případě digitálních fotoaparátu).
Zabývají se obory: Vlastnosti fot. citlivých vrstev se zabývá senzitometrie, běžnými pochody (zobrazováním předmětů) fyzika a chemie.
 
Historie fotografie

 • Projekce obrazů na plochu je známá již po staletí = např: 400 př.n.l. čínský vzdělanec používal otvor v hedvábí k projekci obrazu v setmělém pokoji
 • V 16.st. umělci využívali tzv. cameru obscuru („temná komora“) a cameru lucidu = jednoduché přístroje neuměly zachycený obraz nijak ustálit = pouze promítaly objekty před nimi
 • poprvé termín fotografie použil John Herschel 14. 3. 1839 ve svém článku Note of the art of Photography

 
Typy fotografii

 1. Černobílá fotografie:
 • první chemickou fotografii zhotovil francouzský vynálezce Nicéphore Niépce na vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem = vznikl ve fotopřístroji a čas vystavení (expozice) byl 8 hodin za slunného dne = tento proces slepou uličkou = poté začal experimentovat se sloučeninami stříbra = vycházel z poznatků Joanna Heinricha Schultze = zjistil, že směs křídy a stříbra tmavnou, pokud jsou osvětleny
 • Niépce a umělec Jacques Daguerre = zdokonalili existující proces na bázi stříbra společně
 • Daguerr = učinil dva klíčové objevy = stříbro nejprve vystavil jódovým parám = pak snímek exponuje a nakonec na něj nechal působit rtuťové výpary = získal viditelný a nestálý obraz = ustálit ponořením desky do solné lázně
 • V roce 1839 Daguerre oznámil, že objevil proces využívající postříbřenou měděnou desku, nazval jej daguerrotypie. Podobný proces dodnes využívají fotoaparáty Polaroid.
 • William Fox Talbot objevil jiný způsob, jak ustálit obraz získaný pomocí stříbrné expozice = Poté, co četl o Daguerrově vynálezu, Talbot svůj proces zdokonalil tak, aby byl dostatečně rychlý a citlivý pro snímání lidí, a v roce 1840 oznámil vynález calotypie.
 • Listy papíru potáhl vrstvou chloridu stříbrného pro vytvoření okamžitého negativního obrazu, který může být použit k vytvoření libovolného množství kopií, což se podobá i dnešnímu běžnému negativnímu procesu = proces patentoval
 • Později ale Talbotův proces zdokonalil George Eastman a ten je používán dodnes.
 • V roce 1851 vynalezl Frederick Scott Archer mokrý kolodiový proces = fotografie se na papír reprodukují ze skleněných desek

 

 1. Barevná fotografie:
 • fyzikální princip barevné fotografie poprvé předvedl James Clerk Maxwell v r. 1861 = promítl na plátno současně tři černobílé snímky barevné řádové stuhy přes červený, zelený a modrý filtr = prokázal tak princip aditivního míchání barev (způsob míchání barev, kdy se jednotlivé složky barev sčítají a vytváří světlo větší intenzity) = komplikovaná a prakticky nepoužívaná technika
 • na něj navázal Louis Ducos du Hauron = od roku 1862 = praktickém způsob záznamu barevných fotografií pomocí dvou barevných systémů: subtraktivního (žlutá, azurová, purpurová) a aditivního (červená, zelená, modrá) barevného systému = 1868 patentoval
 • Osvítil bromostříbrnou kolodiovou desku výtažkovými filtry = zhotovil tak diapozitivy zabarvené do červena, modra a žluta = tyto tři části musely být k získání konečné fotografie zcela přesně položeny přes sebe = metoda moc nepoužívala (drahá)
 • Jednou z prvních barevných fotografií je Landscape of Southern France, pořízená subtraktivní metodou r. 1877.
 • Roku 1888 F. E. Ives vyvolal tříbarevnou fotografii = Němec Adolf Miethe od roku 1903 používal v praxi
 • Dalšími, kdo se zabýval barevnou fotografií byli roku 1904 v Lyonu bratři Auguste a Louis Lumièrové = první autochromové (1907 – 1935) desky = daly se reprodukovat barevným tiskem a umožnili v praxi vyrobit fotografii jediným snímkem
 • Počátky a rozšířená fotografie
 • v roce 1884 vyrobil George Eastman první fotografický film = zbavil fotografy nutnosti nosit s sebou těžké skleněné fotografické desky a jedovaté chemikálie
 • v roce 1888 uvedl první filmový fotoaparát pod obchodním názvem Kodak
 • r. 1925 uveden fotoaparát Leica = používající 35mm film = stal se standardem maloformátové fotografie
 • od roku 1935 jsou na trhu i barevné filmy
 • v roce 1963 vyvinula firma Polaroid emulze umožňující vytvářet barevné snímky = nepotřebovaly žádné další zpracování = fotografie se na nich objevila několik minut po expozici – tzv. okamžitá fotografie

 

 1. Digitální fotografie:
 • r.1969 vynalezli George Smith a Willard Boyle snímače typu CCD
 • následujícím rok zabudovali CCD do fotoaparátu
 • roku 1981 společnost Sony vyrobila první fotoaparát = zaznamenával obraz na elektronické prvky CCD = jeho analogové výstupy se zapisovaly na disketu
 • první komerčně šířený digitální fotoaparát = Apple QuickTake 100 z roku 1994
 • V běžném prodeji byly digitální fotoaparáty od roku 1996 i v Česku.
 • po roce 2000 aparáty používající digitální záznam začaly vytlačovat běžné kinofilmové.

 
Čeští představitelé
Jakub Husník (1837 – 1916)

 • zdokonalil způsob reprodukování fotografických obrazů – fotolitografii = byl schopen docílit i 1000 otisků
 • v lednu 1869 podepsal Husník s Josephem Albertem smlouvu o přenechání želatinofotolitografie k libovolnému užití za pětiprocentní zisk získaný prodejem podle = Joseph Albert měl dobrou tiskárnu
 • Husníkova metoda se prosadila především pod názvem světlotisk

 
Rudolf Bruner-Dvořák (1864–1921 )

 • zakladatelem žurnalistické fotografie a průkopníkem fotografické reportáže v českých zemích
 • fotografoval pro císaře Františka Ferdinanda Rakouského z Este
 • začal následníka trůnu doprovázet na honech i při zábavách
 • fotografoval jeho rodinu i ve vysloveně rodinných situacích
 • snímky zachycující Ferdinandovy děti při hrách= jsou přirozené a nenucené

 
Zdroje

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie_d%C4%9Bt%C3%AD
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie
 • http://www.csfotografie.cz/
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_d%C5%99ev%C3%A1k
 • www.googleobrazky.com
 • Malá Československá encyklopedie (kolektiv autorů), Academia
 • Velká všeobecná encyklopedie, kolektiv autorů encyklopedie Universum, 2010
 • Děkuji za pozornost J